Tiskové zprávy

Přesnost vlaků Českých drah v červenci: 91,4 % z více než 205 000 vlaků jelo včas

30.8.2012 - 11:20

České dráhy v červenci vypravily více než 205 000 spojů s přesností 91,4 %. Tradičně nejpřesnější jsou osobní vlaky (včasnost jízdy v 92,2 %) a dálkové rychlovlaky SC Pendolino na lince Praha – Ostrava (včasnost jízdy 93,7 %), rychlíky jely bez zdržení v 83 % případů a nejnižší míra přesnosti byla u vlaků EuroCity (73,2 %) a expresů (70,6 %). U těchto vlaků je přesnost ovlivněna často velmi dlouhým projížděným úsekem (například vlak Jan Jesenius mezi Hamburkem a Budapeští má trasu dlouhou cca 1 300 km, vlak Vindobona spojující Hamburk a Villach dokonce téměř 1 500 km) a menší mírou přesnosti některých zahraničních železnic.

V České republice je zdržení vlaků způsobené z jedné třetiny vlivy zcela mimo železnici. Jedná se například o nehody (usmrcení osoby v kolejišti, nehoda na přejezdu) nebo povětrnostní vlivy a jejich důsledky (podemletí tratě, pád stromů na trať atp.).

Nejčastější příčinou zdržení ovlivněnou provozem bylo čekání na přípojný spoj s cílem zajistit návaznou dopravu a přepravit cestující co nejpohodlněji a nejrychleji do jejich cílových zastávek. Druhým nejčastějším důvodem zdržení bylo křižování na jednokolejné trati. Česká republika má sice jednu z nejhustších železničních sítí, není ale optimální. Česká republika má jeden z největších podílů jednokolejných tratí, a to včetně mezinárodních koridorů. Zatímco u nás je podíl jednokolejných tratí asi 80 %, v sousedním Rakousku je podíl jednokolejných tratí něco přes 60 %, v Německu je to méně než 50 %, ve Francii jen něco málo přes 40 % a v Nizozemí a Belgii dokonce jen asi třetina tratí. Třetí nejčastější příčina zpoždění souvisí s provozem náhradní autobusové dopravy, kdy dochází ke zdržení v důsledku přestupu mezi vlaky a autobusy a z důvodu delší jízdy doby náhradní autobusové dopravy.  

Přesnost českých vlaků je plně srovnatelná se zahraničím. Například v sousedním Německu, kde je ale např. podstatně více dvou- a vícekolejných úseků, na mnoha místech je dokonce oddělena nákladní a osobní doprava, odpadají tam proto časté případy křižování vlaků nebo výluky s náhradní autobusovou dopravou, byla v červenci přesnost vlaků celkem 94 %, dálkové vlaky jely s přesností jen 74,4 % a regionální dosáhly přesnosti v 94,5 % případů.  Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122
On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Etická linka pro oznámení protiprávního jednání.
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy