Tiskové zprávy

Spoje Českých drah splnily jízdní řád v září na 93,2 %

23.10.2012 - 9:43

České dráhy v září vypravily 184 516 osobních spojů různých kategorií, z nichž 93,2 % jelo načas. Tradičně nejspolehlivější jsou vlaky SC Pendolino s přesností 96,9 %. Na druhém místě jsou osobní spoje se spolehlivostí 93,9 %. Spěšné vlaky jezdí s přesností 91,6 %, rychlíky s 87,7 %. Nejnižší míra spolehlivosti je u vlaků EuroCity, což je ovlivněno nižší spolehlivostí vlaků u některých zahraničních železničních správ i velmi dlouhými trasami napříč Evropou. Kupříkladu vlak Jan Jesenius urazí mezi Budapeští a Hamburkem cca 1 300 kilometrů, vlak Avala do Bělehradu přes 1 000 km a spoj Vindobona mezi Villachem a Hamburkem urazí denně téměř 1 500 kilometrů. Přesnost vlaků EuroCity je 75,6 %.

Nejčastější zdržení vlaků, v rozsahu 38 %, je přitom mimo působnost železnice. Sem spadají např. mimořádné vlivy jako nehody na přejezdech, usmrcení osob v kolejišti, pády stromů do kolejiště atp. Taková narušení provozu navíc představují zdržení většího počtu spojů po dobu desítek minut.

Ze zdržení, která může ovlivnit dopravce, připadá největší podíl na čekání na přípoje. České dráhy se tak snaží garantovat přípoje a zajistit co nejpohodlnější přepravu zákazníků v celé trase. Druhá nejčastější příčina zdržení je z důvodu křižování vlaků na jednokolejných tratích. Česká republika má jeden z největších podílů jednokolejných tratí v Evropě, a to včetně mezistátních koridorů – cca 80 %. Například v sousedním Německu je jednokolejných tratí méně než polovina. Další časté příčiny zpoždění jsou vyvolány náhradní autobusovou dopravou nebo prodlouženým pobytem vlaků ve stanicích při nástupu a výstupu cestujících.

Přesnost spojů Českých drah je plně srovnatelná se zahraničím. Například v sousedním Německu jelo v září včas 94,4 % vlaků, z toho u dálkových spojů byla přesnost 77,4 % a u regionálních vlaků 94,8 %.

 


Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122
On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Etická linka pro oznámení protiprávního jednání.
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy