Tiskové zprávy

V únoru jelo 95,1 % spojů Českých drah včas

28.3.2013 - 10:50

Spoje Českých drah splnily v únoru 2013 jízdní řád na 95,1 %. Představuje to více než 182 tisíc vlaků, které dorazily do cíle své cesty podle jízdního řádu nebo v maximální toleranci 5 minut (podle mezinárodních standardů celosvětové železniční unie UIC).

Regionální spoje (osobní a spěšné vlaky) jely v únoru s přesností 95,6 %. Dálkové vlaky (rychlíky, Expresy a další druhy spojů) pak dosáhly plnění jízdního řádu na 88,9 %. V únoru byly nejspolehlivější vlaky SC Pendolino s přesností 90,8 % a rychlíky s přesností 90,5 %.

Nejčastější příčiny zdržení vlaků jsou mimo vlastního dopravce nebo provozovatele dráhy. Jde například o dopady neobvyklého počasí (vichřice, sněhové kalamity), úmrtí osob v kolejišti, nehody na přejezdech a podobné případy. Podíl těchto událostí na zdržení vlaků byl v únoru cca 42 %.

Dopady na straně provozovatele dráhy pak byly ve výši cca 26 % a na straně dopravce cca 32 %. Mezi vůbec nejčastější příčinu zdržení patří u dopravce a provozovatele dráhy čekání na přípoj v přestupních stanicích, aby byly zachovány přípoje pro co nejvíce cestujících. Na druhé příčce je křižování vlaků na jednokolejné trati. Česká republika má sice jednu z nejhustších železničních sítí na světě, ale mezi vyspělými státy EU má také jeden z největších podílů jednokolejných tratí. Přibližně 80 % železnic včetně některých úseků mezistátních koridorů jsou u nás jednokolejné, zatímco např. v Německu je podíl jednokolejných tratí jen kolem 50 %. Třetí nejčastější příčinou zdržení vlaků byl delší pobyt ve stanici z důvodu nástupu a výstupu cestujících, např. kvůli větším počtu cestujících.

Spolehlivost vlaků Českých drah je velmi vysoká a je na úrovni nejvyspělejších evropských států. Dokládá to srovnání se zahraničními železnicemi. Například německá DB splnila jízdní řád v únoru 2013 na 95,9 % a nepřesnější železniční společnost EU rakouská ÖBB na 95,7 %.                    Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy