Tiskové zprávy

Osobní dopravě Českých drah se loni dařilo lépe než v roce 2011

30.4.2013 - 8:00

Akciová společnost České dráhy loni zlepšila v segmentu osobní dopravy provozní hospodářský výsledek o 128 milionů korun. Národnímu dopravci se dařilo, i když se musel vypořádat s výrazným růstem nákladů i s konkurenčním tlakem soukromých dopravců. Služby Českých drah využilo o téměř 3 miliony více cestujících než v roce 2011, což se pozitivně odrazilo v tržbách z osobní přepravy. Ty se meziročně zvýšily o 280 milionů korun. Celková účetní ztráta se díky tomu snížila o téměř 70 milionů korun (o 12 %).

„Firmě se podařilo v segmentu osobní dopravy významně zvýšit provozní hospodářský výsledek před odpisy, a to o skoro 130 milionů korun. Ukazatel EBITDA za rok 2012 tak dosáhl hodnoty 1,862 miliardy korun,“ říká generální ředitel ČD Petr Žaluda. „Zároveň masivně investujeme do naší budoucnosti. Nakupujeme nová vozidla, abychom si získali a udrželi zákazníky. Loni to bylo rekordních 7 miliard korun.“

Finanční náklady spojené s nákupem vozidel, odpisy a rostoucí ceny vstupů, které firma nedokáže ovlivnit, generují celkovou ztrátu hospodaření. Tu se však díky vyšším tržbám a úsporám podařilo snížit z 583 v roce 2011 na 517 milionů korun v roce 2012.

„V minulém roce jsme pokračovali v hledání úspor a zvyšování efektivity. Probíhající modernizace našich vozidel se pozitivně odrazila v nižších nákladech na jejich údržbu a skoro 100 milionů korun jsme ušetřili v oblasti mzdových nákladů,“ doplňuje výkonný ředitel pro ekonomiku ČD Petr Vohralík. „Další úspory očekáváme například od založení centra sdílených služeb, které bude od příštího roku poskytovat servis všem společnostem Skupiny ČD. Půjde třeba o účetnictví nebo společný nákup.“

Skupina ČD

Celkové hospodaření Skupiny ČD vycházející z konsolidované účetní závěrky dle mezinárodních standardů (IFRS) bylo za rok 2012 ovlivněno zhoršenou ekonomickou situací v České republice, pokračující recesí v Eurozóně a výraznou investiční aktivitou v oblasti obnovy kolejových vozidel. I přes náročné vnější podmínky se Skupině ČD podařilo udržet celkové tržby na úrovni 37‚7 miliard korun. Růst cen vstupů, vyšší odpisy kolejových vozidel a vytvoření rezervy ve výši 0‚5 miliardy korun na restrukturalizaci společnosti ČD Cargo, a. s., však výrazně ovlivnily loňský hospodářský výsledek. Skupina skončila ve ztrátě 1‚6 miliardy korun.

  • Výnosy Skupiny ČD

Celkové provozní výnosy Skupiny ČD jsou v porovnání s loňským rokem na srovnatelné úrovni. Segment osobní dopravy zaznamenal meziroční nárůst tržeb o 319 milionů korun (1‚7 %) primárně díky vyšším tržbám z přepravy cestujících (o 280 milionů korun; 4 %). Segment nákladní dopravy zaznamenal mírný nárůst tržeb o 47 milionů korun (0‚3 %).

  • Náklady Skupiny ČD

Meziročně došlo k nárůstům nákladů na elektrickou trakční energii (o více než 200 milionů korun; 8‚6 %), provozních nákladů v oblasti nakupovaných výkonů v nákladní dopravě, kde došlo k meziročnímu zdražení o 547 milionů korun (40 %), a dále ostatních provozních nákladů, kam se promítla tvorba rezervy na restrukturalizaci v nákladní dopravě. Vedle výše uvedených faktorů se o 426 milionů korun meziročně zvýšily odpisy v souvislosti s nákupem nových vozů v rámci pokračující obnovy vozového parku. Celkové osobní náklady ve skupině oproti tomu zůstaly téměř nezměněny.

Nákladní doprava

Hospodaření segmentu nákladní dopravy skončilo se ztrátou 1,911 miliardy korun. Nákladní doprava byla negativně ovlivněna hospodářskou krizí, doplatila na pokles stavební a průmyslové výroby a na nízkou rentabilitu segmentu jednotlivých vozových zásilek. Je však třeba zdůraznit, že v uvedené ztrátě se promítlo nejen vytvoření rezervy 0,5 miliardy korun na restrukturalizaci společnosti, ale také mimořádný odpis oceňovacího rozdílu v částce 1,2 miliardy korun, kdy firma přistoupila ke snížení hodnoty majetku na základě aktuálního ocenění a stáří vozového parku a také v souvislosti s předpokladem, že v následujících letech dojde k odprodeji nepotřebných kolejových vozidel. Dnes má tato účetní operace negativní dopad do hospodářského výsledku (položka odpisy, potažmo zisk/ztráta), do budoucna ale sníží dlouhodobý majetek a bude generovat úspory v odpisech. Ke stabilizaci hospodaření ČD Cargo, bez výrazného dopadu do objemu realizovaných přeprav, mají přispět i další opatření v rámci zahájené restrukturalizace společnosti. Podnikatelský plán ČD Cargo na rok 2013 již počítá s vyrovnaným provozním výsledkem hospodaření.Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy