Tiskové zprávy

Tarifní změny platné od 15. prosince 2013

15.11.2013 - 14:05

Od poloviny prosince dojde k mírnému růstu cen jízdného podle základního vnitrostátního i mezinárodního tarifu a také cen některých obchodních nabídek. Dopravce zohlední inflaci a zdražování vstupů. Do mezinárodního jízdného se navíc promítnou úpravy tarifu zahraničních železnic. Například DB již oznámily 2,5% zdražení v dálkové dopravě.

České dráhy však zároveň zvýhodní pravidelné dojíždění do práce a do škol. Zvýší se slevy pro držitele aplikace IN 50 %, kteří cestují na traťové jízdenky, a také pro žáky a studenty s jakoukoliv zákaznickou aplikací na In-kartě.

Hlavní změny tarifu

  • Základní tarif ve vnitrostátní i mezinárodní přepravě vzroste o meziroční inflaci, tj. zhruba o 2 %.
  • Budou upraveny ceny některých slevových aplikací – aplikace pro děti a mládež (15–26 let) a slevové aplikace pro seniory. Tříletá aplikace IN 25 % pro mladé tak bude nově stát 490 Kč místo 330, jednoroční IN 50 % bude za 1 490 Kč místo současných 1 330 Kč. Cena roční aplikace IN Senior a tříletá aplikace pro důchodce bude upravena stejným způsobem jako IN 50 % pro mládež. Výše cen aplikací pro mládež se neměnila od roku 2006 i přes nárůst DPH z 5 na 15 % a inflaci v mezidobí.
  • Do cen Víkendových síťových jízdenek bude promítnuta změna DPH a inflace od prosince 2010. Celostátní verze jízdenky bude stát nově 650 Kč místo původních 600 Kč, ceny regionálních verzí této jízdenky vzrostou o 25 Kč. Ceny Celodenních jízdenek se nemění.
  • Bude upravena konstrukce ceny Skupinové jízdenky. První cestující ve skupině zaplatí základní jízdné, druhý cestující bude mít slevu 25 % a třetí až třicátý cestující bude mít nárok na slevu 50 %.
  • Cena Kilometrické banky ČD vzroste z důvodu promítnutí inflace a změny DPH z 2 100 Kč na 2 200 Kč.
  • ČD nově nabídnou aplikaci IN 100 % platnou pouze ve 2. třídě. Tato roční síťová jízdenka bude stát 19 990 Kč. Bude-li zákazník chtít používat 1. vozovou třídu, může si zakoupit některý z časových doplatků do 1. třídy. (týdenní, měsíční, tříměsíční nebo roční).
  • Cestující s aplikacemi IN 50 % nově ušetří při nákupu traťových jízdenek. Sleva na pořízení těchto dokladů vzroste z 25 % na 50 %.
  • Nově bude možná kombinace jakékoliv platné zákaznické aplikace s potvrzeným žákovským průkazem. Zákazník tak bude mít nárok na slevu 25 % ze zvláštního jízdného pro žáky (jednosměrného, zpátečního a traťových jízdenek pro žáky). Tato sleva platí pouze pro trasu potvrzenou v žákovském průkaze. Při cestování po jiných tratích má držitel slevu dle zakoupené zákaznické aplikace.
  • Dojde k úpravě cen za přepravu zavazadel a psů. Zatímco doposud se tyto doklady prodávaly ve variantě pro jeden vlak nebo jeden den, nově bude cena záviset na počtu projetých kilometrů. Pro stanovení cen bude použit pásmový ceník s rastrem 50 km, minimální ceny budou stanoveny ve výši současných cen přepravného pro cestu jedním vlakem.


Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy