Tiskové zprávy

Novinky ve vlakovém jízdním řádu od 15. prosince v Pardubickém kraji

22.11.2013 - 11:25

V neděli 15. prosince začne platit nový jízdní řád pro rok 2014. Rozsah objednávané vlakové dopravy zůstane na stejné úrovni jako v předchozím grafikonu. Mezi hlavní novinky bude patřit rozšíření počtu spojů z Pardubic na Poličsko a z Chocně do Litomyšle, dále zkrácení jízdní doby regionálních vlaků mezi Českou Třebovou a Zábřehem na Moravě a zavedení skibusu z Jablonného nad Orlicí do Čenkovic navazujícího na spěšný vlak z Pardubic. V souvislosti se stavebními pracemi na zdvoukolejnění úseku mezi Opatovicemi nad Labem a Stéblovou bude upraven jízdní řád mezi Pardubicemi a Hradcem Králové. Od března do srpna 2014 bude SŽDC přestavovat kolejiště ve stanici Ústí nad Orlicí. Během přestavby budou všechny vlaky touto stanicí projíždět a rychlíky ČD náhradou zastaví v zastávce Ústí nad Orlicí město. Odtud bude zároveň zavedena náhradní autobusová doprava směrem do Letohradu. Nový jízdní řád bude platit až do 13. prosince 2014.

Celkový rozsah výkonů (vlakokilometrů) regionálních spojů v jízdním řádu 2013/14 je shodný se stávajícím obdobím a pro rok 2014 činí 4,781 mil. vlkm. Průměrně vyjede v Pardubickém kraji 556 regionálních vlaků denně, přičemž v pracovních dnech bude vypravováno 613 vlaků, o víkendu jich pojede 468.

S tarifem IDS IREDO bude nadále možné cestovat na jeden jízdní doklad všemi zaintegrovanými spoji. V září 2013 byla zavedena bezkontaktní čipová karta systému IREDO, která slouží jako nosič jízdních dokladů IREDO a jako elektronická peněženka. I nadále bude možné v Pardubickém a v sousedním Královéhradeckém kraji cestovat v rámci IREDO všemi osobními, spěšnými vlaky a rychlíky Českých drah. Do IREDO je zařazena také většina autobusových linek a ve vybraných městech rovněž městská hromadná doprava. Kromě IDS IREDO bude na příslušných tratích v Pardubickém kraji nabízen také IDS JMK a nadále v platnosti zůstává tarifní dohoda VYDIS.

Nejvýznamnější změny v regionální dopravě ČD Pardubickém kraji

 • O víkendech z Pardubic na Poličsko více vlaky

Železniční doprava bude nově provozována v celém úseku tratě ze Svitav až do Žďárce u Skutče. Díky tomu se rozšíří počet spojů jedoucích z Pardubic přes Žďárec u Skutče do Skutče, Krouny a Čachnova a dále do Svitav. V úseku Žďárec u Skutče – Borová u Poličky pojedou v pracovní dny 4 páry spojů, v sobotu a neděli bude doprava zajištěna vždy pěti spoji.

České dráhy tak rozšíří nabídku víkendového spojení z Pardubic na Vysočinu. Prvním nabízeným spojem bude osobní vlak Os 5351, který odjede z Pardubic hl.n. v 7:27 a za jednu hodinu dorazí do Žďárce u Skutče. Zde bude ihned přípoj na osobní vlak do Borové u Poličky. Cestující se tak např. do Čachnova dostanou již na 9. hodinu. Pozdější vlak bude odjíždět z Pardubic v 8:52 a pojede přímo do Poličky, příjezd do Čachnova je plánován na 10:16. První ze zpátečních spojů bude odjíždět z Poličky ve 13:33 a zpět do krajského města dorazí v 15:30. Pro pozdější návrat z Vysočiny lze v sobotu v zimním období využít vlak s odjezdem z Borové u Poličky v 16:03, v neděli a v sobotu v letním období bude tento vlak odjíždět později; odjezd z Borové u Poličky je plánován na 17:20. V neděli bude ve Žďárci u Skutče nutné přestoupit.

 • Z České Třebové do Zábřehu na Moravě rychleji

Od nového jízdního řádu bude na většinu vlaků mezi Českou Třebovou a Zábřehem na Moravě nasazen moderní motorový vůz řady 841 RegioSpider. Díky tomuto vozidlu, které při jízdě po koridoru využije svou maximální rychlost 120 km/h, dojde k významnému zkrácení jízdy doby o cca 10 minut. Nově tak spoje urazí úsek z České Třebové do Zábřehu na Moravě za 34 minut, na zpáteční cestu bude tento motorový vůz potřebovat 38 minut. V České Třebové bude nově zajištěn přípoj k rychlíkům ve směru do Pardubic.

 • Více vlaků do Litomyšle, v pracovní dny Regionovou

Mezi Vysokým Mýtem městem a Litomyšlí pojede více vlaků. V pracovní dny pojede do Litomyšle 7 párů vlaků v pracovní dny, o víkendu o jeden méně. V pracovních dnech budou dopravu na trati mezi Chocní a Litomyšlí zajišťovat 2 jednotky Regionova. Díky nasazení další jednotky Regionova mohou jet všechny osobní vlaky z Chocně až na zastávku Vysoké Mýto město. Nebude tak nutné mezi soupravami přestupovat již v předchozí stanici Vysoké Mýto. Z Chocně do Litomyšle navíc pojede více než polovina spojů přímo, bez nutnosti přestupu.

 • Z Pardubic do Lichkova vlakem a dále SKIbusem

V zimní sezóně bude mezi železniční stanicí Jablonné nad Orlicí a lyžařským areálem v Čenkovicích / Červené Vodě provozován SKIbus. Ten bude v Jablonném nad Orlicí navazovat na přímý spěšný vlak Sp 1651 Zemská brána (odj. z Pardubic hl.n. v 7:36, příj. do Jablonného n. Orl. v 8:52). SKIbus v opačném směru pojede ke spěšnému vlaku Sp 1654 Křížová hora (odj. z Jablonného n. Orl. v 16:59, příjezd do Pardubic hl.n. v 18:12). Pár spěšných vlaků Sp 1651 / 1654 bude veden moderní jednotkou CityElefant.

 • Omezení dopravy ve stanici Ústí nad Orlicí

V období od 17. března do 30. srpna 2014 bude z důvodu přestavby železniční stanice Ústí nad Orlicí naplánována nepřetržitá výluka. Během výluky bude stanice pro osobní dopravu zcela uzavřena, všechny vlaky osobní dopravy jí budou projíždět. Většina osobních vlaků Ústí nad Orlicí – Letohrad bude odřeknuta a bude nahrazena autobusy, které zajistí dopravu cestujících na zastávku Ústí nad Orlicí město. Zde bude zajištěn přestup jak na regionální osobní vlaky, tak i na rychlíky, které zde budou mít dočasnou náhradní zastávku. Podrobněji budou výluková opatření pro cestující rozpracována ve výlukovém jízdním řádu, který bude zveřejněn v dostatečném časovém předstihu.

Změny v jízdním řádu vlaků ČD na jednotlivých tratích Pardubickém kraji

 • Trať 010 Kolín – Česká Třebová:

Ve směru z Kolína do Pardubic dochází ve večerní době k úpravám a rozšíření spojení. Osobní vlak s odjezdem z Kolína v 18:42 bude nově v pracovní dny prodloužen až do Pardubic. Následující vlak s odjezdem z Kolína v 19:42 nově pojede jen do Přelouče. Poslední vlak z Kolína nově odjede ve 22:52 a v pracovní dny a neděle pojede až do Pardubic. V opačném směru bude první vlak do Kolína vyjíždět již z Pardubic ve 4:19 a do Kolína přijede v 5:03. Až do Kolína pojede osobní vlak odjíždějící z Pardubic hl.n. v 5:18, v Kolíně bude ihned přestup na rychlík do Prahy. Následující vlak s odjezdem z Pardubic v 5:48 ukončí jízdu v Záboří nad Labem. O víkendu nově pojede do Kolína vlak s odjezdem z Pardubic v 16:34, spoj o hodinu později pojede jen v pracovní dny. Až na výjimky zastaví osobní vlaky na všech zastávkách.

Nabídku osobních vlaků v úseku Pardubice hl.n. – Česká Třebová doplňuje několik párů spěšných vlaků, které budou jezdit převážně mezi Lichkovem a Pardubicemi. Nadále pojede nosný spěšný vlak Sp 1650 Zemská brána s příjezdem doPardubic v 7:25, na kterém je nasazena jednotka CityElefant. Tato moderní souprava bude nasazena i na některých dalších osobních a spěšných vlacích.

 • Trať 015 Přelouč – Heřmanův Městec: Jízdní řád v  úseku Přelouč – Heřmanův Městec zůstává podobný jako v současnosti. V úseku Heřmanův Městec – Prachovice nově pojedou pravidelné spoje celoročně, doprava v pracovní dny bude zajišťována třemi páry vlaků. V letní sezóně o víkendu budou navíc v tomto úseku vypravovány další dva páry spojů. Všechny vlaky z Prachovic pokračují z Heřmanova Městce dále do Přelouče, analogicky v opačném směru.
 • Trať 016 Chrudim – Moravany – Holice: Model dopravy na této trati bude podobný jako ve stávajícím grafikonu. V úseku Chrudim – Moravany bude v ranní době pracovních dnů zaveden další pár spojů (odj. z Chrudimi do Moravan v 5:14, z Moravan zpět do Chrudimi v 5:54). Na těchto vlacích bude podobně jako na „školním“ vlaku do Chrudimi nasazena motorová jednotka Regionova. V úseku Moravany – Holice dojde ke změnám odjezdů ve večerní době. Poslední vlak z Moravan do Holic bude v pracovní dny odjíždět o cca 2 hodiny později, tj. ve 23:07. Posledním vlakem v sobotu bude Os 25358, který do Holic odjede ve 21:27.
 • Trať 017 Česká Třebová – Moravská Třebová: Jízdní řád na této trati zůstává podobný jako v současném grafikonu. Téměř dvě třetiny spojů na této trati je zajišťováno modernizovanou jednotkou Regionova.
 • Trať 018 Choceň – Litomyšl: Model dopravy na této trati bude podobný jako ve stávajícím jízdním řádu. Nově pojedou všechny vlaky z Chocně až do zastávky Vysoké Mýto město. Cestujícím tak u vybraných spojů odpadne nutnost přestupu ve Vysokém Mýtě. V úseku Vysoké Mýto město – Litomyšl bude rozšířena nabídka spojů. V pracovní dny tu nově pojede 7 párů vlaků, o víkendu o 1 méně. Vlaky i nadále pojedou v odchylných časech v pracovní dny a o víkendech, podle poptávky cestujících. Na převážné části vlaků mezi Chocní a Vysokým Mýtem budou nově nasazené modernizované jednotky Regionova. Tato modernizovaná jednotka bude v pracovní dny zajišťovat dopravu všech vlaků do Litomyšle.
 • Trať 019 Česká Třebová – Lanškroun: Doprava všech vlaků bude zajišťována moderními motorovými vozy RegioSpider, které při jízdě po koridoru využijí svou maximální rychlost. Víc než polovina vlaků při své cestě nově zastaví v Třebovici v Čechách, kde jsou vytvořeny přípojové návaznosti na trať do Moravské Třebové.
 • Trať 020 Choceň – Týniště nad Orlicí (– Hradec Králové): Model dopravy na této trati zůstává téměř nezměněn. Nadále jsou vedeny tradiční spěšné vlaky do / z Náchodska.
 • Trať 021 Letohrad – Doudleby nad Orlicí (–Týniště nad Orlicí): Model dopravy na této trati zůstává nezměněn. V pracovní dny a neděle pojede ze směru Hradec Králové do Letohradu nový vlak, který do cílové stanice dorazí ve 22:27. V opačném směru bude v pracovní dny odjíždět z Letohradu ve 4:22 a v 6:38 v sobotu. Výrazného zvýšení počtu zastavujících vlaků se dočkala zastávka Sopotnice.
 • Trať 024 Ústí nad Orlicí – Lichkov – Moravský Karlov: Na většině spojů budou nasazeny motorové vozy RegioSpider a motorové jednotky Regionova, čímž je dosaženo možnosti přímého spojení v relaci Ústí nad Orlicí – Králíky. Nabídku osobních vlaků doplní několik spěšných vlaků, přičemž některé z nich budou nadále vedeny přímo až do krajského města, bez nutnosti přestupu v Ústí nad Orlicí. V úseku Lichkov – Moravský Karlov bude rozšířena nabídka spojů: Z Lichkova ve směru Králíky bude nově v pracovních dnech vypravováno 13 spojů a 10 spojů o víkendech. Více než polovina spojů ze směru Králíky pojede přímo až do Letohradu, resp. Ústí nad Orlicí, bez nutnosti přestupu v Lichkově. O víkendu budou zajíždět 3 páry vlaků až do zastávky Mlýnický Dvůr.
 • Trať 025 Dolní Lipka – Hanušovice: Mezi Dolní Lipkou a Hanušovicemi pojedou o víkendu 4 páry spojů, na kterých budou nasazené převážně moderní soupravy RegioSpider. Poslední pár spojů (z Dolní Lipky do Hanušovic v 17:24 a z Hanušovic do Letohradu v 18:02) pojede kromě víkendů nově také v pátek.
 • Trať 031 Pardubice – Hradec Králové: Jízdní řád v úseku Hradec Králové – Pardubice dozná řady úprav. V úseku Stéblová – Opatovice nad Labem začne modernizace tratě, která bude znamenat dočasné prodloužení jízdních dob z důvodu stavebních prací. Podle projektu SŽDC bude vybudována druhá kolej, modernizovány zastávky a stanice, zabezpečovací zařízení a zvýšena rychlost až na 160 km/h. Předpokládané ukončení stavby je podzim 2015. Z těchto důvodů bude mírně snížen počet vlaků mezi a Hradcem Králové a Pardubicemi, spěšné vlaky Trutnov – Pardubice budou ukončeny v Hradci Králové. Návaznost dále do Pardubic bude vždy zajištěna osobním vlakem, vedeným jednotkou RegioPanter. Změny v modelu dopravy na trati 031 respektují požadavky Pardubického kraje na rozložení zastávkových a rychlých vlaků, z Hradce Králové budou odjíždět zastávkové vlaky vždy těsně po celé hodině, rychlé vždy kolem 30. minuty. Přínosem pro další zlepšení kultury cestování na trati Pardubice – Hradec Králové budou další moderní elektrické jednotky RegioPanter, které nabídnou klimatizaci, čalouněné ergonomické sedačky, vakuové WC a Wi-Fi připojení k internetu. Celkem budou v provozu nasazeny 4 jednotky, a to na téměř všech osobních vlacích a většině spěšných vlaků.
 • Trať 238 Pardubice – Hlinsko v Čechách: Na této trati bude zaveden nový dopravní model. Mezi Pardubicemi a Hlinskem pojedou nově pouze osobní vlaky. Tyto spoje budou v zásadě jezdit ve dvouhodinovém intervalu, v přepravních špičkách budou doplněné o další, posilové spoje. Vybrané vlaky z Pardubic budou ze Žďárce u Skutče nově pokračovat do Borové u Poličky, analogicky v opačném směru. V příměstském úseku Pardubice – Chrudim (– Slatiňany) pojedou v exponovaných časech další spoje; cestujícím tak bude nabízena cca půlhodinová četnost spojů. Na téměř všech vlacích budou nasazené jednotky Regionova. Na vybraných spojích se na začátku příštího roku objeví moderní jednotky RegioShark.
 • Trať 260 Česká Třebová – Letovice (– Brno): Na této trati bude zaveden nový večerní vlak z České Třebové do Letovic. Z České Třebové bude tento poslední večerní spoj odjíždět v pracovní dny ve 22:25, v neděli pojede jako přípoj od rychlíku R 877 Viktor Kaplan ve 22:52.
 • Trať 261 Svitavy – Žďárec u Skutče: Nově bude železniční doprava provozována v celém úseku trati ze Svitav až do Žďárce u Skutče. V úseku Svitavy – Pustá Kamenice pojedou vlaky v zásadě ve dvouhodinovém intervalu, v přepravních špičkách bude rozestup mezi vlaky hodinový. Novinkou je nasazení další modernizované jednotky Regionova, na téměř 90 % spojích tak budou nasazeny tyto soupravy. Všechny vlaky navíc nově zastaví na zastávkách Pomezí zastávka a Květná. V úseku Žďárec u Skutče – Borová u Poličky pojedou v pracovní dny 4 páry vlaků. Nadále budou provozovány víkendové (rekreační) spoje, přičemž jeden pár nově pojede až do / z Poličky. Většina vlaků z tohoto úseku trati pojede přímo do / z Pardubic. Vlaky zastaví na všech zastávkách.
 • Trať 270 Česká Třebová – Zábřeh na Moravě: Provoz osobních vlaků na této trati budou nově zajišťovat souprava RegioSpider. Díky tomu se přeprava z České Třebové do Zábřehu na Moravě a opačně zrychlí. Úsek z České Třebové do Zábřehu na Moravě urazí tento motorový vůz za 34 minut, což je o 10 minut rychleji, než v současnosti. V opačném směru bude jízdní doba 38 minut. Spoje budou do České Třebové přijíždět vždy 7 minut po celé sudé hodině, díky čímž budou nově navázány přípoje na rychlíky ve směru Pardubice (odjezdy vždy v 11. minutu).

Nasazení nových a modernizovaných souprav v Pardubickém kraji

 • Trať 010 Kolín – Česká Třebová: na vybraných osobních a spěšných vlacích jsou nasazené jednotky CityElefant (cca 20 %), cca 55 % výkonů je zajišťováno soupravou s modernizovaným řídícím vozem ř. 961
 • Trať 016 Chrudim – Moravany: na 3 vlacích jsou v pracovní dny nasazené jednotky Regionova
 • Trať 017 Česká Třebová – Moravská Třebová: na více než dvou třetinách spojů jsou nasazené jednotky Regionova
 • Trať 018 Choceň – Litomyšl: úsek Choceň – Vysoké Mýto město: na téměř 100 % spojů jsou nasazené jednotky Regionova; úsek Vysoké Mýto město – Litomyšl: všechny vlaky v pracovní dny jsou vedeny jednotkami Regionova
 • Trať 019 Česká Třebová – Lanškroun: na 100 % regionálních vlaků je nasazen nová souprava RegioSpider
 • Trať 020 Choceň – Týniště nad Orlicí – Náchod: na třech párech „náchodských“ spěšných vlaků jsou nasazené modernizované vozy 854 a 057
 • Trať 021 Letohrad – Doudleby nad Orlicí: na více než 50 % spojů jsou nasazené modernizované soupravy 854, 054, 954)
 • Trať 024 Ústí nad Orlicí – Lichkov – Mlýnický Dvůr: na 1 páru vlaků v pracovní dny a 3 párech vlaků o víkendu jsou nasazené jednotky CityElefant, cca třetina vlaků je vedena novým motorovým vozem RegioSpider, cca třetina vlaků je vedena motorovou jednotkou Regionova
 • Trať 025 Dolní Lipka – Hanušovice: na téměř 75 % regionálních vlaků je nasazen nová souprava RegioSpider
 • Trať 031 Pardubice – Hradec Králové: na témeř 95 % regionálních spojů je nasazena jednotka RegioPanter, zbytek zajišťují soupravy s modernizovaným řídícím vozem ř. 961 a jednotky Regionova
 • Trať 238 Pardubice hl.n. – Hlinsko v Čechách: na 100 % regionálních vlaků jsou nasazeny jednotky Regionova
 • Trať 260 Česká Třebová – Svitavy: na 1 páru vlaků v pracovní dny je nasazen motorový vůz RegioSpider a na 2 párech vlaků jednotka Regionova
 • Trať 261 Svitavy – Žďárec u Skutče: na téměř 90 % spojů je nasazena jednotka Regionova
 • Trať 270 Česká Třebová – Zábřeh na Moravě: na téměř 80 % regionálních vlaků je nasazena jednotka RegioSpider, 1 pár vlaků je veden soupravou s modernizovaným řídícím vozem ř. 961.

V průběhu platnosti jízdního řádu 2013/14 (počátkem roku 2014) je plánováno dodání poslední elektrické jednotky RegioPanter na trať 031 a dvou moderních motorových jednotek RegioShark na trať 238.Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122
On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Etická linka pro oznámení protiprávního jednání.
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy