Tiskové zprávy

Podnikatelský plán ČD na rok 2014 počítá s provozním ziskem 24 milionů korun

30.1.2014 - 19:00

Dozorčí rada Českých drah dnes schválila podnikatelský plán společnosti na rok 2014. Stejně jako podnikatelský plán dceřiné společnosti ČD Cargo je sestaven velmi konzervativně a počítá s mírným provozním ziskem.

„Při přípravě plánu na letošní rok jsme museli počítat s řadou negativních vlivů, ať už jde o růst cen vstupů, zdražení poplatku za použití železniční dopravní cesty, dopad loňské intervence České národní banky, nebo vysoké zadlužení firmy, které nám po sobě zanechali naši předchůdci. Přesto je plánovaný provozní zisk ve výši 24 milionů korun reálným cílem,“ říká předseda představenstva a generální ředitel ČD Dalibor Zelený.

Podnikatelský plán počítá i s dalšími investicemi do vozidlového parku. Především jde o zaplacení sedmi jednotek Railjet pro linku Praha – Vídeň – Graz. „Musíme však nejen plnit závazky z minulosti, ale také vydělat na další investice. Například na modernizace vozů pro mezinárodní dálkovou dopravu na jiných linkách, které jsou pro nás neméně důležité. Mám na mysli třeba linku Praha – Berlín – Hamburk,“ vysvětluje Dalibor Zelený.„Klademe proto důraz na to, aby o zásadních věcech rozhodovali kvalifikovaní lidé, kteří mají praxi z regionů a znají potřeby našich zákazníků. Jen tak jim dokážeme poskytnout odpovídající produkty a služby, za něž jsou ochotni zaplatit. Další prioritou je samozřejmě efektivita fungování Českých drah.“ Zásadní úsporu přinesla firmě například reorganizace Generálního ředitelství ČD k 1. 10. loňského roku. Zrušení dvou úseků náměstků a jedenácti odborů přinese každoroční úsporu přes 80 milionů korun. Dalších 132 milionů společnost ušetřila na režijních nákladech.

Akciová společnost České dráhy je v tuto chvíli plně stabilizovaná, má schválený Podnikatelský plán na rok 2014, schválenu Střednědobou strategii obnovy vozidlového parku a uzavřenu Podnikovou kolektivní smlouvu na rok 2014. Aktuálně zaměstnává cca 15 500 zaměstnanců. České dráhy v roli národního dopravce zajišťují na základě objednávky Ministerstva dopravy a krajů základní dopravní obslužnost státu. Každý pracovní den vypraví přes 7 300 vlaků. V loňském roce přepravily České dráhy meziročně o 0,5 milionu cestujících více. Jejich služeb využilo 169,3 milionu zákazníků, přepravní výkon se meziročně zvýšil o 17 milionů osobokilometrů.

Současný management převzal vedení společnosti v polovině roku 2013, kdy došlo ke změně v obsazení Řídícího výboru a Dozorčí rady ČD. Následně bylo zvoleno také nové Představenstvo společnosti. Jeho úkolem je především snížit zadluženost firmy a zefektivnit její fungování. Při tom všem musí pokračovat obnova vozidlového parku, což je základní předpoklad udržení konkurenceschopnosti na otevřeném dopravním trhu.

„Dozorčí rada především oceňuje, že došlo k zásadnímu obratu a že se jak ČD, tak ČD Cargo dokáží živit svou hlavní činností, jsou schopny generovat provozní zisk a plně dostojí všem svým závazkům,“ dodává předseda dozorčí rady ČD Zdeněk Žemlička. „Byl nejvyšší čas přestat si lhát do kapsy a zohlednit v podnikatelském plánu firmy veškeré problémy, o kterých se v minulých letech taktně mlčelo, aby výsledky vypadaly lépe. Je evidentní, že návrat odborníků do vedení společnosti plní svůj účel. Ostatně, dobře je to vidět také u ČD Carga, kde se za poslední čtyři měsíce podařilo získat zcela nové zakázky za 350 milionů korun. Dříve ztracené přepravy, včetně tolik medializované přepravy uhlí do Chvaletic, jsou tak plně nahrazeny a firma je v naprosto jiné kondici, než loni na jaře.“

V tuto chvíli má ČD Cargo na rok 2014 zasmluvněno a podepsáno cca 95 % plánovaných tržeb z vlastní přepravy. To se pozitivně projevilo výrazným omezením propouštění. Z původně předpokládaných 1600 zaměstnanců odešlo na konci loňského roku jen cca 400 lidí. Schválený podnikatelský plán ČD Cargo na rok 2014 počítá s mírným provozním ziskem +2 miliony korun.Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy