Tiskové zprávy

Skupina České dráhy snížila provozní ztrátu o 363 milionů

30.4.2014 - 10:05

Provozní ztráta (EBIT) Skupiny ČD se meziročně výrazně snížila, a to o celých 68 %. Dařilo se jak osobní, tak nákladní dopravě. Mateřským Českým drahám rostl přepravní výkon i tržby, ČD Cargo vykázalo zisk.

Přesto, že České dráhy vytvářely rezervy a opravné položky v řádech stovek milionů korun a nepodařilo se jim naplnit plán prodeje zbytného majetku, hospodářský výsledek Skupiny ČD je podle mezinárodních účetních standardů (IFRS) lepší, než se ještě v polovině loňského roku předpokládalo. Restrukturalizační opatření na ČD Cargu, nahrazení ztracených přeprav novými a také růst tržeb v osobní dopravě dokázaly nepříznivý trend zvrátit. Provozní ztráta Skupiny se podle IFRS snížila z –537 milionů korun na –174 milionů korun. „Snížení provozní ztráty považuji za velmi dobrý signál. Znamená to totiž jediné, a to, že firma dokázala být hospodářsky efektivnější v tom, co je hlavním předmětem jejího podnikání. Tedy v nákladní dopravě a v přepravě cestujících,“ říkánáměstek generálního ředitele ČD pro ekonomiku a techniku Pavel Krtek. „Z toho vychází i konstrukce podnikatelských plánů na tento rok, kdy jak ČD, tak ČD Cargo mají skončit v provozním zisku.“ Čistá ztráta Skupiny ČD za rok 2013 ve výši –1,95 miliardy korun je především důsledek kurzových ztrát a finančních nákladů na financování externích zdrojů nutných k pokrytí výdajů za investice do vozidlového parku. Ty loni ve Skupině dosáhly 8,5 miliard korun (6,7 mld. korun ČD, 1,8 mld. korun ČD Cargo).

Českým drahám přibylo cestujících, rostl přepravní výkon i tržby

„Dobrou zprávou je, že v segmentu osobní dopravy loni pokračoval růst přepravních výkonů. Našich služeb využilo o půl milionu cestujících více a přepravní výkon se meziročně zvýšil o 17 milionů osobokilometrů. Celkové tržby z hlavní činnosti tak v porovnání s rokem 2012 vzrostly o 407 milionů korun,“ okomentoval výsledek osobní dopravy předseda představenstva a generální ředitel ČD Daniel Kurucz. Ztráta 1,949 milionů korun, kterou akciová společnost České dráhy vykázala v segmentu osobní dopravy a správy majetku, je do značné míry ovlivněna nenaplněním plánu prodeje zbytného majetku, kurzovými rozdíly (–639 milionů korun) a v neposlední řadě také účetními operacemi, tedy vytvořením opravných položek na dlouhodobý majetek, k zásobám, pohledávkám a také vytvořením rezervy na probíhající soudní spory (–657 milionů korun). „Do hospodaření se výrazně promítají také celkové finanční náklady ve výši –741 milionů korun související s cizími zdroji použitými primárně na nákup vozidel. Jejich vliv očekáváme i v příštích letech. Zadlužení společnosti by se však mělo od roku 2016 postupně snižovat. Zároveň je ale potřeba říct, že abychom se dostali do stavu, kdy České dráhy budou generovat dostatek vlastních prostředků na průběžnou obnovu vozidlového parku, je nutné, abychom byli efektivnější a aby byly ze strany objednatelů plně hrazeny všechny uznatelné náklady. Sanovat je například výnosy z prodeje majetku ČD, není možné,“ dodává Daniel Kurucz.

ČD Cargo vykázalo zisk ve výši stovek milionů korun

Největší dceřiná společnost ČD Cargo, která ve skupině představuje největšího zástupce segmentu nákladní dopravy, skončila loňské hospodaření se ziskem před zdaněním dle IFRS ve výši 917 mil. korun. „Tento výsledek by mohl být ještě lepší, a to o zisk z prodeje zbytného majetku a o kurzové zisky. Dohromady jde o 630 milionů korun. Ty jsme ale využili na vytvoření nových rezerv a opravných položek k majetku a pohledávkám v kumulované výši –652 mil. korun,“ vysvětluje předseda představenstva ČD Cargo Oldřich Mazánek.

V segmentové analýze nákladní dopravy na úrovni konsolidačního celku Skupiny ČD Cargo, jenž zahrnuje výsledky hospodaření ČD Cargo a jeho dceřiných společností včetně konsolidačních úprav, byl dosažen čistý zisk 522 mil. Kč.

Z výše uvedeného vyplývá, že jde o znatelný pozitivní posun. „Restrukturalizační opatření nás stála přes tisíc pracovních míst, výsledek se ale dostavil. Firmu jsme stabilizovali a dokázali jsme i nahradit dříve ztracené přepravy novými. Meziročně jsme hospodaření zlepšili o téměř 2,5 miliardy korun,“ konstatuje Oldřich Mazánek a dodává: „Zatím ale nemáme vyhráno, protože bude nutné dořešit ztrátové jednotlivé vozové zásilky, které poskytuje pouze ČD Cargo. Pokud nedojde k nastavení systému trvale udržitelných podmínek provozování jednotlivých zásilek ze strany státem regulovaných parametrů, bude nutné nerentabilní přepravy jednotlivých zásilek do budoucna omezit. Pokud by naše společnost přestala službu přepravy jednotlivých vozových zásilek poskytovat úplně, zvýší sice zisk, ale 25 milionů tun nákladu skončí na silnicích.“

ČD Cargo si i přes silnou konkurenci v segmentu železniční nákladní dopravy dokázalo v loňském roce udržet přes 75 % domácího trhu. V roce 2013 přepravilo 70,2 milionu tun zboží. V roce 2014 se hodlá znovu ucházet o dříve ztracené zakázky, například dopravu uhlí do elektrárny ve Chvaleticích.Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy