Tiskové zprávy

Novinky ve vlakovém jízdním řádu pro rok 2015 v Kraji Vysočina

20.11.2014 - 12:15

V neděli 14. prosince začíná platit nový jízdní řád pro rok 2015. V Kraji Vysočina zůstává rozsah regionální dopravy na podobné úrovni jako v letošním roce. Na většině tratí dochází jen k drobným úpravám, minutovým posunům, případně datovým omezením. Rozšiřuje se nabídka regionálních vlaků v úseku Jihlava – Jihlava město. Se zavedením rychlíku z Brna do Havlíčkova Brodu pojede nově večerní pár osobních vlaků mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem. Nový jízdní řád bude platit až do 12. prosince 2015.

Regionální vlaky v Kraji Vysočina ujedou v období platnosti jízdního řádu 2015 celkem 3,919 mil. vlakových kilometrů. Rozsah regionální dopravy je na srovnatelné úrovni s letošním rokem. České dráhy vypraví na Vysočině v pracovní dny v průměru 386 regionálních vlaků, o sobotách 256 a nedělích 251, což představuje v průměru 348 vlaků denně. S platností od 1. července 2014 byl rozšířen IDS Jihomoravského kraje na území Kraje Vysočina o úsek Nedvědice – Rovné-Divišov na trati 251.

Nejvýznamnější změny v regionální dopravě na Vysočině

 • Nové večerní spojení mezi Jihlavou a Havlíčkovým Brodem

Významnou změnou je zavedení nového večerního páru osobních vlaků v úseku Jihlava – Havlíčkův Brod a zpět v návaznosti na vedení nového rychlíku z Brna do Havlíčkova Brodu s příjezdem ve 21:56 do Havlíčkova Brodu (R 970).

 • Rozšíření nabídky spojení mezi Jihlavou a Jihlavou město

Od nového jízdního řádu se rozšiřuje nabídka regionálních vlaků v úseku Jihlava – Jihlava město a zpět. Navíc budou jezdit dva páry vlaků v pracovní dny, jeden v sobotu a v neděli přibydou tři páry vlaků.

Změny v regionální dopravě na jednotlivých tratích Kraje Vysočina

 • na všech provozovaných tratích v Kraji Vysočina se koncepce jízdního řádu nemění a dochází jen k drobným úpravám

Trať 212 Světlá nad Sázavou – Ledeč nad Sázavou – Čerčany

 • Osobní vlak z Ledče nad Sázavou v 10:52 do Světlé nad Sázavou (Os 9205) pojede nově již v 10:44. Důvodem posunu je zajištění přestupu ve Světlé nad Sázavou na osobní vlak do Havlíčkova Brodu (Os 5905) a osobní vlak do Kolína (Os 5908), oba s odjezdem v 11:14 ze Světlé nad Sázavou.

Trať 224 Horní Cerekev – Pelhřimov – Tábor

 • Poslední večerní vlak ve 23:04 z Horní Cerekve do Pelhřimova (Os 8377) pojede nově o 13 minut později, ve 23:17. Důvodem je zajištění návaznosti od nově zavedeného vlaku z Havlíčkova Brodu do Jihlavy.

Trať 225 Havlíčkův Brod – Jihlava – Horní Cerekev – Počátky-Žirovnice

 • Na žádost obcí pojede v pracovní dny nový ranní vlak ve 4:25 z Horní Cerekve do Počátek-Žirovnice, příjezd ve 4:43 (Os 8381), zajistí se přípoj k osobnímu vlaku do Jindřichova Hradce (Os 8311).
 • Ranní vlak v pracovní dny v 5:21 z Jihlávky do Havlíčkova Brodu (Os 8344) pojede na žádost obcí již z Počátek-Žirovnice v 5:11.
 • Za nově zavedené vlaky výše (Os 8381/Os 8344) bude dle návrhu obcí zrušen jeden pár osobních vlaků v úseku Horní Cerekev – Počátky-Žirovnice a zpět. Jedná se o vlak v 13:13 z Horní Cerekve do Počátek-Žirovnice (Os 8385) a vlak v 14:20 z Počátek-Žirovnice do Horní Cerekve (Os 18410). Cestující z Horní Cerekve do Horní Vsi mohou využít autobus 350650, cestující do Jihlávky vlak Os 8357 s odjezdem ve 14:42 z Horní Cerekve (z Jihlavy pak spojení autobusem 760470/1 – 760680/13).
 • V pracovní dny bude obnoven pár vlaků v úseku Popelín – Počátky-Žirovnice a zpět (Sp 1930 / Os 8323), na 17. hodinu do / z Počátek-Žirovnice).
 • Nově se zavádí večerní vlak ve 21:35 z Jihlavy s příjezdem do Havlíčkova Brodu (Os 8378) ve 22:04, pojede denně.
 • Denně pojede nový večerní vlak ve 22:09 z Havlíčkova Brodu, do Jihlavy přijede ve 22:38 (Os 8377).
 • Poslední večerní vlak ve 22:26 z Jihlavy přes Horní Cerekev do Pelhřimova (Os 8377) pojede nově o 13 minut později s odjezdem ve 22:39 z Jihlavy z důvodu zajištění návaznosti od nově zavedeného vlaku z Havlíčkova Brodu do Jihlavy. Tento vlak pojede bez nutnosti přestupu již z Havlíčkova Brodu.
 • S platností od 14. prosince 2014 dochází k rozšíření nabídky regionální dopravy v úseku Jihlava – Jihlava město a zpět. Nově v tomto úseku pojedou následující vlaky:
  • v neděli – Jihlava odjezd v 5:35, Jihlava město příjezd v 5:38 (Os 8341);
  • v neděli – Jihlava město odjezd v 6:26, Jihlava příjezd v 6:29 (Os 4867);
  • v sobotu a neděli – Jihlava odjezd v 8:35, Jihlava město příjezd v 8:38 (Os 14863);
  • v sobotu a neděli – Jihlava město odjezd v 9:10, Jihlava příjezd v 9:13 (Os 14866);
  • v pracovní dny – Jihlava odjezd ve12:42, Jihlava město příjezd ve 12:46 (Os 8355);
  • v neděli – Jihlava odjezd v 18:42, Jihlava město příjezd v18:46 (Os 8369);
  • v neděli – Jihlava město odjezd v 19:20, Jihlava příjezd v 19:23 (Os 8372);
  • v pracovní dny – Jihlava odjezd ve 21:35, Jihlava město příjezd ve 21:38 (Os 14871);
  • v pracovní dny – Jihlava město odjezd ve 22:33, Jihlava příjezd ve 22:36 (Os 4889).

Trať 227 Kostelec u Jihlavy – Telč – Slavonice

 • Významnější změnou na této trati je posun sobotního vlaku v 17:01 ze Slavonic do Kostelce u Jihlavy (Os 28318). Nově pojede vlak v úseku Slavonice – Dačice o 9 minut později, ze Slavonic v 17:10, důvodem je zkrácení pobytu v Dačicích. V úseku Telč – Kostelec u Jihlavy pojede tento vlak o 19 minut později s novým odjezdem z Telče v 18:23 z důvodu zkrácení přestupních dob v Kostelci u Jihlavy na osobní vlaky do Horní Cerekve (Os 8369 s odjezdem v 19:05) a do Havlíčkova Brodu (Os 8372 s odjezdem v 19:04).

Trať 230 Havlíčkův Brod – Světlá nad Sázavou – Kolín

 • Osobní vlak, který odjíždí ze Světlé nad Sázavou v 11:06 do Havlíčkova Brodu (Os 5905), pojede nově o 8 minut později v 11:14, a to z důvodu navázání nového přípoje od osobního vlaku jedoucího z Čerčan (Os 9205).

Trať 237 Havlíčkův Brod – Humpolec

 • Víkendový vlak z Havlíčkova Brodu v 8:24 do Humpolce (Os 15958) pojede nově o 18 minut dříve v 8:06. Z důvodu změny technologie na straně infrastruktury dochází na této trati dále k drobným časovým posunům vybraných vlaků, maximálně však do 8 minut, úpravy nemají vliv na přestupní návaznosti v Havlíčkově Brodu.

Trať 238  Havlíčkův Brod – Ždírec nad Doubravou – Pardubice

 • Na této trati dochází pouze k drobným časovým úpravám, jejichž cílem je zachování přípojných vazeb v Havlíčkově Brodu.

Trať 240 Jihlava – Třebíč – Brno

 • Ranní vlak ve 3:58 ze Zastávky u Brna do Jihlavy (Os 4802) pojede nově v úseku Zastávka u Brna – Náměšť nad Oslavou později, nově ve 4:13. Do Náměště nad Oslavou přijede ve 4:41, důvodem je přesun křižování vlaků na jednokolejné trati.
 • Poslední večerní vlak ve 22:35 z Jihlavy do Třebíče (Os 4889) pojede z Jihlavy o 6 minut později ve 22:41 z důvodu navázání přípoje v Jihlavě od nově zavedeného osobního vlaku z Havlíčkova Brodu.
 • Osobní vlak v pracovní dny z Brna s příjezdem v 18:44 do Náměště nad Oslavou (Os 4844) pojede nově na žádost obcí v pátek až do Třebíče (příjezd v 19:15).
 • Na žádost obcí se v pátek zavádí večerní osobní vlak v trase Třebíč – Náměšť nad Oslavou (Os 24889) s odjezdem z Třebíče ve 22:23 a příjezdem do Náměště nad Oslavou ve 22:48.

Trať 241 Okříšky – Moravské Budějovice – Znojmo

 • Na této trati nedohází k žádným úpravám. V průběhu platnosti jízdního řádu 2015 se na této trati na území Jihomoravského kraje předpokládá otevření nové zastávky Znojmo nemocnice. Zastávka bude otevřena ode dne vyhlášení.

Trať 250 Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou – Křižanov – Brno

 • Počet vlaků regionální dopravy na území Kraje Vysočina ani jejich datová omezení se nemění. U některých vlaků dochází k drobným časovým posunům především z důvodu zajištění přípojů. Změny zaznamenává dálková doprava.

Trať 251 Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě – Tišnov

 • V úseku Tišnov – Bystřice nad Pernštejnem dochází k drobné úpravě taktových poloh všech vlaků jedoucích po 12. hodině, a to z důvodu zkrácení pobytů v Nedvědici. S platností od 1. července 2014 byl rozšířen IDS Jihomoravského kraje na této trati o úsek Nedvědice – Rovné-Divišov.

Trať 252 Křižanov – Velké Meziříčí – Studenec

 • Ranní vlak z Velkého Meziříčí zastávky s příjezdem v 5:54 do Křižanova (Os 24942) pojede o 5 minut dříve, příjezd nově v 5:49. Zajistí se přípoj k nově zavedenému rychlíku do Brna (R 971). Večerní vlak ve 21:07 z Křižanova do Velkého Meziříčí zastávky pojede nově v celé trase o 5 minut později, ve 21:12 z Křižanova. Cestující mohou přestoupit z nově zavedeného rychlíku z Brna (R 970).

Nové či modernizované vozy v Kraji Vysočina

 • Trať 212 Světlá n. S. – Ledeč n. S. – hranice kraje: přibližně 10 % spojů zajistí motorové jednotky Regionova a motorový vůz RegioSpider;
 • Trať 224 Horní Cerkev – Pelhřimov – hranice kraje: na přibližně 50 % vlaků v pracovní dny a 75 % o víkendech budou nasazeny Regionovy a RegioSpider;
 • Trať 225 Havlíčkův Brod – Jihlava – hranice kraje: v úseku Havlíčkův Brod – Jihlava zajistí téměř 100 % spojů RegioSpidery, modernizované patrové vozy a Regionovy. V úseku Jihlava – Horní Cerekev pak zajistí  50 % spojů v pracovní dny a 100 % o víkendech; v úseku Horní Cerekev – hranice kraje budou RegioSpidery, modernizované patrové vozy a Regionovy nasazeny na 40 % spojů v pracovní dny a 100 % spojů o víkendech;
 • Trať 227 Kostelec u Jihlavy – Telč – Slavonice: 100 % spojů zajistí motorové vozy RegioSpider;
 • Trať 230 Havlíčkův Brod – Světlá nad Sázavou – hranice kraje: přibližně 75 % vlaků v pracovní dny a 65 % o víkendech zajistí modernizované patrové vozy, Regionovy a RegioSpider;
 • Trať 237 Havlíčkův Brod – Humpolec: cca 75 % spojů v pracovní dny a 100 % o víkendech zajistí motorové vozy RegioSpider;
 • Trať 238 Havlíčkův Brod – Ždírec nad Doubravou – hranice kraje: přibližně 95 % zajistí jednotky Regionova a motorové vozy RegioSpider;
 • Trať 240 Jihlava – Třebíč – hranice kraje: asi 55 % osobních vlaků v pracovní dny a 75 % o víkendech zajistí Regionovy, RegioSpidery a řídicí vozy (řady ABfbrdtn795 Bfbrdtn794);
 • Trať 241 Okříšky – Moravské Budějovice – Znojmo: 100 % spojů zajistí motorové jednotky Regionova;
 • Trať 250 Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou – hranice kraje: v úseku Havlíčkův Brod – Žďár nad Sázavou na 95 % spojů budou nasazeny RegioSpidery, modernizované patrové vozy a Regionovy, v úseku Žďár nad Sázavou – hranice kraje pak 10 % vlaků v pracovní dny zajistí vůz RegioSpider;
 • Trať 251 Žďár nad Sázavou – Nové Město na Moravě – hranice kraje: více jak 85 % osobních vlaků zajistí Regionovy a vozy RegioSpider;
 • Trať 252 Křižanov – Velké Meziříčí – Studenec: v úseku Křižanov – Velké Meziříčí 90 % spojů a v úseku Velké Meziříčí – Studenec 15 % spojů zajistí motorové vozy RegioSpider.Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy