Tiskové zprávy

Novinky ve vlakovém jízdním řádu pro rok 2015 ve Zlínském kraji

21.11.2014 - 12:45

V neděli 14. prosince začne platit nový jízdní řád pro rok 2015. Ve Zlínském kraji je zachován rozsah dopravy jako ve stávajícím jízdním řádu. Navyšuje se počet přímých spojů z Rožnova do Kroměříže a dále do Kojetína. Mění se koncepce na trati z Hranic na Moravě do Střelné. Nově pojede občany požadovaný pár osobních vlaků mezi Valašským Meziříčím a Hranicemi na Moravě. Nový jízdní řád bude platit až do 12. prosince 2015.

Regionální vlaky ve Zlínském kraji ujedou v době platnosti jízdního řádu 2015 celkem 3,505 mil. vlakových kilometrů. České dráhy vypraví v kraji v pracovní dny v průměru 495 regionálních spojů, o víkendech 371, což představuje průměrně 460 vlaků denně.

Nejvýznamnější změny v regionální dopravě ve Zlínském kraji

 • Navýšení počtu přímých spojů z Rožnova pod Radhoštěm do Kojetína

Dochází k navýšení přímých spojů z Rožnova pod Radhoštěm do Kroměříže a dále do Kojetína a zpět, celkově na této lince bude od nového jízdního řádu jezdit 12 přímých spojů. Všechny budou zajištěny moderními jednotkami RegioShark.

 • Změna konceptu dopravy na trati Hranice na Moravě – Střelná

Na trati Hranice na Moravě – Střelná v úseku Vsetín – Horní Lideč se mění koncepce nasazení vozidel a tras vlaků. Zlínský kraj objednal 2 páry přímých vlaků mezi Vsetínem a Bylnicí. Třem párům vlaků vedených elektrickou pantografovou jednotkou řady 460 se zkrátí trasa z Hranic na Moravě do Vsetína, dále ze Vsetína do Horní Lidče, resp. Bylnice nahradí pantograf jednotka Regionova.

Změny v regionální dopravě na jednotlivých tratích Zlínského kraje

na tratích, které nejsou v přehledu zmiňovány, nedochází k podstatnějším změnám

 • Trať 280 Hranice na Moravě – Střelná: Na požadavek samospráv obcí u objednatelů dopravy v Olomouckém a Zlínském kraji pojede nový spoj z Valašského Meziříčí (odj. 9:47) do Hranic na Moravě (příj. 10:20) a zpět z Hranic na Moravě (odj. 10:49) do Valašského Meziříčí (příj. 11:19). Na základě změny konceptu dopravy vyjedou 2 přímé vlaky ze Vsetína do Vlárského průsmyku v 12:30 a v 18:30. V opačném směru pojedou dva přímé vlaky z Vlárského průsmyku – (Bylnice) do Vsetína s příjezdem v 13:21 a v 19:21. Vlaky z Horní Lidče do Střelné (odj. 10:09) a ze Střelné do Horní Lidče (odj. 10:17) pojedou navíc také o víkendech.
 • Trať 282 Vsetín – Velké Karlovice: Na této trati dochází pouze k drobným minutovým změnám z důvodu zajištění přípojů na dálkové vlaky ve Vsetíně. Počet vlaků ani jejich datová omezení se nemění. V cyklistické sezóně budou ve vlacích řazeny vozy určené k přepravě kol, které zlepší nabídku služeb cykloturistům. Soupravy jsou v řazení Regionova, 2 přívěsné vozy upravené pro přepravu jízdních kol a motorový vůz řady 810. 
 • Trať 283 Horní Lideč – Bylnice: Dochází k zavedení dalších dvou párů přímých vlaků Vsetín – Bylnice –Vlárský průsmyk, viz trať 280.
 • Trať 303 Valašské Meziříčí – Kojetín: Osobní vlak Os 3916 pojede v novém čase, v 16:25 z Valašského Meziříčí, navíc pojede i v neděli. Zrušením pobytu v Bystřici pod Hostýnem se zkrátila jízdní doba do Hulína o 10 minut. Spěšný vlak Sp 1640 nepojede v neděli, náhradou je přímý osobní vlak Os 3924 ve 4:32 z Rožnova pod Radhoštěm do Kojetína, který bude mít v Hulíně přípoj na IC Zlínský expres do Prahy. U osobního vlaku 3905 se zkracuje pobyt v Kroměříži, nově pojede v 7:38 a bude mít v Hulíně přípoj na IC Šohaj do Prahy.
 • Trať 331 Otrokovice – Vizovice: Vlaky Otrokovice – Vizovice (odj. 11:31) a Vizovice – Otrokovice (odj. 12:20) pojedou také o víkendu.
 • Trať 341 Staré Město u Uherského Hradiště – Vlárský průsmyk: Spěšný vlak Santon z Bylnice v 5:05 do Brna pojede nově přes Uherské Hradiště. Vlak 4351 v 6:41 z Uherského Hradiště s příjezdem do Luhačovic v 7:26 bude nově výchozí ze Starého Město u Uherského Hradiště (odj. 6:35).

Nasazení nových a modernizovaných souprav ve Zlínském kraji

Ve Zlínském kraji je nasazeno šest moderních motorových vozů RegioShark na tratích z Rožnova pod Radhoštěm přes Valašské Meziříčí až do Kojetína a také na spojích z Kroměříže do Otrokovic a Vizovic a z Vizovic přes Uherské Hradiště do Bojkovic. Na trati z Přerova do Břeclavi nasazují ČD modernizované řídící vozy řady 961. Na vybraných tratích jezdí motorové jednotky Regionova. Ve Zlínském kraji jsou na 70 % všech regionálních spojů nasazena nová či modernizovaná vozidla.

Modernizované vozy v regionální dopravě na jednotlivých tratích

 • Trať 280 hranice kraje – Střelná: v úseku Valašské Meziříčí – Vsetín – Horní Lideč 30 % vlaků Regionovy;
 • Trať 281 Valašské Meziříčí – Rožnov pod Radhoštěm: 100 % vlaků RegioSharky;
 • Trať 282 Vsetín – Velké Karlovice: 100 % vlaků Regionovy;
 • Trať 283 Horní Lideč – Bylnice: 100 % vlaků Regionovy;
 • Trať 303 Valaš. Meziříčí – Kojetín: 70 % vlaků RegioSharky, 25 % vlaků Regionovy
 • Trať 330 hranice kraje – hranice kraje: 95 % osobních vlaků Přerov – Břeclav řídící jednotky 961;
 • Trať 331 Otrokovice – Vizovice: 55 % vlaků RegioSharky, 45 % Regionovy;
 • Trať 340 Uherské Hradiště – hranice kraje: cca 45 % osobních vlaků řídící a motorové vozy 954 a 854; 15 % vlaků Regionovy;
 • Trať 341 Staré Město u Uherského Hradiště – Vlárský průsmyk: 5 % vlaků RegioSharky, 20 % vlaků Regionovy; Újezdec u Luhačovic – Luhačovice: 100 % vlaků Regionovy.


Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy