Tiskové zprávy

Novinky v novém vlakovém jízdním řádu pro rok 2015 v Jihomoravském kraji

26.11.2014 - 12:57

V neděli 14. prosince začne platit nový jízdní řád pro rok 2015. V Jihomoravském kraji je rozsah regionální dopravy na srovnatelné úrovni s letošním rokem. Na vytížené lince S2 zajistí dopravu sedm jednotek RegioPanter. V cyklistické sezóně vyjede upravený spěšný vlak „Expres Pálava – Podyjí“. Zachovány jsou historické vlaky v rámci „Lednického parního léta“. V průběhu příštího roku se otevře nová zastávka Znojmo nemocnice. Nový jízdní řád bude platit až do 12. prosince 2015.

Regionální vlaky v Jihomoravském kraji ujedou v jízdním řádu 2015 nepatrně přes 9 mil. vlakových kilometrů, denní průměr činí 24 781 vlakových kilometrů. Ve srovnání se stávajícím rokem dochází k drobnému navýšení rozsahu dopravy o necelá 0,2 %. České dráhy vypraví v rámci kraje v pracovní dny průměrně 859 regionálních vlaků, o víkendech pak v průměru 493 vlaků. Integrovaný dopravní systém platí na celém území kraje, regionální vlaková doprava je provozována na celkem 731 kilometrech železničních tratí.

Nejvýznamnější změny v Jihomoravském kraji

 • Provoz nových elektrických jednotek

Na lince S2 Křenovice horní nádraží – Brno hl. n. – Letovice – Březová nad Svitavou bude jezdit sedm jednotek RegioPanter, dvě dvouvozové a pět třívozových. Nové jednotky zajistí na této lince v pracovní dny polovinu všech spojů, o víkendech se jejich podíl zvýší až na 70 %. Nové jednotky se nasadí na nejvytíženější spoje. Dopravu na lince S2 doplní jednotky s modernizovaným řídicím vozem Bfhpvee295, známým pod názvem „Sysel“, třívozové jednotky Regionova a pantografové jednotky řady 560.

 • Nový spěšný vlak „Expres Pálava – Podyjí“ Brno – Břeclav – Mikulov na Moravě – Znojmo – Šatov v období cyklistického léta

Pro cykloturisty a návštěvníky směřující do turisticky atraktivních lokalit Pavlovských vrchů, Novomlýnských nádrží, Lednicko-valtického areálu a okolí Znojma je každou sobotu od 4. dubna do 27. září 2015, a navíc o svátcích 5. dubna, 1. a 8. května, 5. července, 27. září 2015, připravena inovovaná nabídka spěšného vlaku s odjezdem z Brna-Králova Pole v 7:45, z Brna hl.n. pak v 8:06 do Mikulova na Moravě a Šatova se zastavením v Popicích, Podivíně, Břeclavi, Valticích městě, Novosedlech, Hrušovanech nad Jevišovkou, Znojmě a Znojmě-Novém Šaldorfu. Nová nabídka cyklovlaku vychází z průzkumu mezi zákazníky, prováděném během letošního léta.

 • Nová železniční zastávka ve Znojmě

V průběhu roku 2015 se otevře nová železniční zastávka Znojmo nemocnice na trati Znojmo – Moravské Budějovice (linka S81). Zastávka přispěje k lepší dostupnosti znojemské nemocnice i obytné části Znojma v okolí nové zastávky.

Změny v jízdním řádu na jednotlivých tratích v Jihomoravském kraji

 • na tratích, které nejsou v přehledu zmiňovány, nedochází k podstatnějším změnám

Trať 241 Znojmo – Moravské Budějovice

 • V současné době probíhají přípravné a projektové práce na vybudování nové železniční zastávky v severní části města Znojmo. Nová zastávka Znojmo nemocnice se otevře v průběhu roku 2015.

Trať 244 Brno – Hrušovany nad Jevišovkou / Moravské Bránice – Oslavany

 • V úseku Brno – Moravské Bránice – Moravský Krumlov se v odpolední špičce zavádí nové spěšné vlaky odjíždějící z Brna hl.n. ve 14:23 a 16:23. V ranní špičce ve směru do Brna jede nový spěšný vlak z Rakšic a Moravského Krumlova s příjezdem do Brna hl.n. v 8:25.
 • V úseku Miroslav – Hrušovany nad Jevišovkou dochází k mírnému omezení rozsahu dopravy o víkendech a svátcích u večerního páru vlaků. V pracovní dny zůstává rozsah zachován v rozsahu současného jízdního řádu.

Trať 246 Znojmo – Břeclav

 • Mezi Břeclaví a Mikulovem na Moravě jede nově v pracovní dny v ranní špičce jeden pár vlaků, a to vlak s odjezdem z Břeclavi v 7:36 přijíždějící do Mikulova na Moravě v 7:58, zpět z Mikulova na Moravě v 9:01 a příjezdem do Břeclavi v 9:25.
 • O sobotách od 4. dubna do 26. září 2015, a navíc o svátcích 5. dubna, 1. a 8. května, 5. července a 27. září 2015, je pro cestující připraven spěšný vlak s odjezdem z Břeclavi v 9:02 do Znojma (příj. 10:19) a Šatova, zastavující ve Valticích městě, Mikulově na Moravě, Novosedlech, Hrušovanech nad Jevišovkou a Znojmě-Novém Šaldorfu. V opačném směru vlak odjíždí ze Znojma v 17:58 a do Břeclavi přijede v 19:08. Časová poloha vlaku je s ohledem na přípoje v Břeclavi k / od vlaků R a IC na trati 330 vhodná pro cykloturisty a návštěvníky ze střední a severní Moravy, kteří do Lednicko-valtického areálu a okolí Znojma cestují např. na jednodenní výlet.
 • Celoročně jsou ve vlacích na trati 246 rozšířeny možnosti úschovy během přepravy.

Trať 247 Břeclav – Boří les – Lednice

 • Na trati Břeclav – Lednice bude mít i v tomto jízdním řádu doprava čistě rekreační charakter a bude provozována historickými vozidly. Nostalgické vlaky pojedou každou sobotu, neděli a svátek od 1. května do 28. září 2015, a to 4× denně historickým motorovým vozem řady M 131.1 „Hurvínek“. Vždy v poslední sobotu v měsíci (ve dnech 31. května, 28. června, 26. července, 30. srpna a 27. září 2015) nahradí motorový vůz „Hurvínek“ parní lokomotiva 423.041 „Velký Býček“ se soupravou historických vozů 3. třídy v rámci nabídky „Lednické parní léto“.

Trať 250 Níhov – Tišnov – Brno – Břeclav – Kúty

 • V úseku Níhov – Brno – Břeclav nedoznávají časové polohy vlaků významnějších změn. Osobní vlak s odjezdem z Tišnova v 6:45, který nyní jede do Brna-Slatiny, pojede nově do Brna hl.n., kam přijede v 7:28. Ranní spojení Tišnov – Kuřim – Brno-Slatina zůstane zachováno, bude však o cca 15 min později a s přestupem v Brně-Židenicích.
 • Vlak s odjezdem z Tišnova v 6:17 a příjezdem do Brna hl. n. 6:54 nově projede zastávku Česká.
 • V odpoledních hodinách jede nový osobní vlak mezi Tišnovem a Brnem s odjezdem z Tišnova v 14:45 a příjezdem do Brna hl.n. v 15:22. Dále je zaveden nový pár osobních vlaků mezi Brnem a Kuřimí s odjezdem z Brna hl.n. do Kuřimi v 13:07 a z Kuřimi do Brna hl.n. v 14:26.
 • Osobní vlak s odjezdem z Tišnova v 22:30 a příjezdem do Brna hl.n. v 23:07, který nyní jezdí jen v pátek a sobotu, pojede nově v pracovní dny a sobotu.
 • Na trati směřující na jih od Brna dochází v úseku Modřice – Šakvice v pracovní dny k mírnému omezení osobních vlaků. Vlaky s odjezdy z Brna hl.n. v 7:40 a 17:55 do Hrušovan u Brna pojedou nově jen do Modřic a vlaky s příjezdy do Brna hl.n. v 9:05 a 19:00 (dnes v 19:04) budou výchozí z Modřic.
 • Vlak s odjezdem z Brna hl.n. v 6:56 do Vranovic končí v Hrušovanech u Brna a v opačném směru bude vlak s příjezdem do Brna hl.n. v 8:00 výchozí z Hrušovan u Brna.
 • Dále se zkracuje osobní vlak s odjezdem z Brna hl. n. v 6:40, který místo v Šakvicích skončí již ve Vranovicích, a ve směru do Brna bude vlak s odjezdem ze Šakvic v 8:06 a příjezdem do Brna hl.n. v 8:49 (Os 4618) nově výchozí z Vranovic.
 • V úseku Břeclav – Kúty dochází ke změně dopravního modelu, která má za cíl zlepšení přestupních vazeb ve stanici Kúty. Většina vlaků pojede z Břeclavi osm minut po celé hodině a do Břeclavi bude přijíždět šest minut před celou hodinou.

Trať 251 Tišnov – Nedvědice

 • Jízdní řád bez významnějších změn. V odpoledních hodinách však dochází ke zrychlení spojení Tišnov – Bystřice nad Pernštejnem zkrácením pobytů vlaků či přestupů mezi vlaky v Nedvědici.

Trať 255 Zaječí – Hodonín

 • Osobní vlak s odjezdem ze Zaječí v 7:08 do Hodonína bude v pracovní dny zkrácen do Čejče, naopak vlak s odjezdem ze Zaječí v 9:08 pojede v pracovní dny až do Hodonína. V neděli nově pojede osobní vlak z Čejče v 20:18 do Zaječí a ze Zaječí v 21:08 do Čejče.

Trať 260 Brno – Letovice

 • Na trati dochází k mírným úpravám časových poloh vlaků z důvodů změny časové polohy vlaků mezinárodní dálkové dopravy.
 • Spěšné vlaky s příjezdy do Brna hl.n. v 6:14, 7:14 a 8:14 budou z technologických důvodů nově zastavovat v Adamově na zastávce a nikoli ve stanici.
 • Odpolední vlaky s odjezdy z Brna hl.n. v 14:14, 15:14, 16:14 a 17:14 budou z Blanska prodlouženy až do Rájce-Jestřebí a v opačném směru budou vlaky s příjezdy do Brna hl.n. v 15:45, 16:45, 17:45 a 18:45 výchozí z Rájce-Jestřebí. Tyto vlaky tedy nově obslouží i zastávku Blansko město.
 • V pracovní dny pojede nový osobní vlak mezi Skalicí nad Svitavou a Brnem s odjezdem ze Skalice nad Svitavou v 19:43 a příjezdem do Brna hl.n. v 20:32.
 • Vlak s odjezdem z Brna hl.n. ve 4:04 do Rájce-Jestřebí pojede nově jen v pondělí.
 • Vlaky ze Skalice nad Svitavou do Brna s odjezdy ze Skalice nad Svitavou v 14:43, 16:43 a 18:43 musí z technologických důvodů nově projet zastávku Dolní Lhota.

Trať 262 Skalice nad Svitavou – Boskovice – Velké Opatovice

 • Mezi Boskovicemi a Velkými Opatovicemi dochází na základě požadavku Jihomoravského kraje ke zrušení dvou párů osobních vlaků. Vlaky s odjezdy ze Skalice nad Svitavou v 13:20 a 17:20 do Velkých Opatovic jsou zkráceny jen do Boskovic a vlaky s odjezdy z Velkých Opatovic v 14:03 a 18:03 jedou pouze v úseku Boskovice – Skalice nad Svitavou.

Trať 340 Brno – Veselí nad Moravou

 • Ve dnech pondělí – čtvrtek, ve dny školního vyučování, pojede nový vlak z Brna hl.n. s odjezdem ve 12:49 do Nemotic, zpět z Nemotic ve 14:11 do Brna-Židenic.
 • Trasa večerního osobního vlaku s odjezdem z Brna hl.n. v 17:48 je v pátek prodloužena z Nemotic do Kyjova a Veselí nad Moravou.

Lednické parní léto

 • Obdobně jako v předchozích letech pojedou každou sobotu, neděli a svátek od 1. května do 28. září 2015 na trati 247 Břeclav – Lednice historické vlaky, a to 4× denně historickým motorovým vozem řady M 131.1 „Hurvínek“. Vždy poslední sobotu v měsíci (ve dnech 31. května, 28. června, 26. července, 30. srpna a 27. září 2015) nahradí motorový vůz „Hurvínek“ parní lokomotiva se soupravou historických vozů 3. třídy a bufetovým vozem.

Nabídky cyklistům na jižní Moravě

 • Pro cykloturisty a návštěvníky směřující do turisticky atraktivních lokalit Pavlovských vrchů, Novomlýnských nádrží, Lednicko-valtického areálu a okolí Znojma je každou sobotu od 4. dubna do 26. září 2015, a navíc o svátcích 5. dubna, 1. a 8. května, 5. července a 27. září 2015, připravena inovovaná nabídka spěšného vlaku „Expres Pálava – Podyjí“.
 • Cyklovozy jsou zařazeny rovněž na téměř všech vlacích na trati Znojmo – Břeclav a Zaječí – Hodonín. Nově lze také přepravit jízdní kola ve všech vlacích na trati ze Znojma do Moravských Budějovic, kde budou nasazeny částečně nízkopodlažní motorové jednotky Regionova.
 • Ve stanicích Znojmo, Břeclav, Hodonín, Veselí nad Moravou jsou celoročně provozovány půjčovny jízdních kol Českých drah. Kolo se může v půjčovně předem rezervovat a po vybraných železničních tratích přepravovat zdarma. Výhodou je možnost jej vrátit v jiném místě než bylo zapůjčeno. Kromě míst na jižní Moravě jsou to také stanice Jindřichův Hradec, Třeboň a Veselí nad Lužnicí.

Modernizované soupravy v Jihomoravském kraji

Od června jsou postupně dodávány společností Škoda Vagonka elektrické jednotky RegioPanter, dodání poslední jednotky se předpokládá v lednu roku 2015. V průběhu letošního roku se do provozu nasadily modernizované lokomotivy řady 242, které spolu s řídicími vozy tvoří tzv. push-pull soupravy na osobních vlacích linky S2. Nasazením RegioPanterů se tyto soupravy přesunou na další vytíženou linku S3 z Brna do Kuřimi a Tišnova.

 • Brno – Zastávka u Brna – Vysoké Popovice: cca 90 % osobních vlaků, 5 motorových vozů řady 854 s řídicím vozem, 3 motorové vozy řady 842, modernizované vozy Bdtn;
 • Znojmo – Moravské Budějovice – Okříšky: 100 %, dvoudílné jednotky Regionova;
 • Brno – Miroslav / Moravské Bránice – Ivančice: téměř 100 % osobních vlaků, 6 souprav motorových vozů řady 842 s řídicím vozem, 2 motorové vozy řady 842, modernizované vozy Bdtn;
 • Znojmo – Břeclav: 8 párů osobních vlaků v nepracovní dny – motorové vozy ř. 842 s řídicími vozy;
 • Tišnov – Brno – Vranovice: 2 páry osobních vlaků, 2 třídílné jednotky Regionova; Tišnov – Brno 8 párů – souprava s řídicím vozem řady 961 „Sysel“;
 • Tišnov – Nedvědice: téměř 100 % osobních vlaků, 3 třídílné jednotky Regionova;
 • Brno – Rájec Jestřebí:4 páry osobních vlaků – 2 třídílné jednotky řady Regionova; 1 pár osobních vlaků – souprava s řídicím vozem řady 961 „Sysel“; Brno – Letovice / Březová nad Svitavou – cca 50 % osobních vlaků – elektrické jednotky RegioPanter;
 • Skalice nad Svitavou – Velké Opatovice: 100 % osobních vlaků, 2 dvoudílné jednotky Regionova;
 • Brno hl. n. – Křenovice hor. n.: cca 50 % osobních vlaků – elektrické jednotky RegioPanter;
 • Břeclav – Moravský Písek: 80 % osobních a spěšných vlaků, 7 souprav s řídicím vozem řady 961 „Sysel“;
 • Brno – Veselí nad Moravou: cca 75 % osobních a spěšných vlaků, 6 motorových vozů řady 854, část s řídicím vozem, 4 motorové vozy řady 842, modernizované vozy Bdtn;
 • Hodonín – Veselí nad Moravou – Vrbovce: téměř 100 % osobních vlaků, 3 třídílné jednotky Regionova.


Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy