Tiskové zprávy

Na severní Moravě a ve Slezsku se chystají S linky

11.11.2008 - 14:00

České dráhy chystají v Moravskoslezském kraji nový koncept regionální dopravy pod názvem Esko (S linky). Od 14. prosince 2008 s novým jízdním řádem na rok 2009 tak získají nové označení linek S některé vlakové spoje na Ostravsku a Opavsku. Systém S linek usnadňuje orientaci v železniční dopravě a její větší zapojení do městské dopravy ve velkých aglomeracích. V loňském roce byl zaveden v Praze a ve Středočeském kraji.

,,České dráhy se chtějí více zapojit do městské a příměstské dopravy ve velkých aglomeracích České republiky," řekl výkonný ředitel úseku marketingu a komunikace Aleš Ondrůj. ,,Proto jsme začali budovat koncept tzv. S linek, které mají svůj vzor např. v systému S-Bahn v německy hovořících zemích, v pařížské rychlodráze R.E.R. nebo v naší městské hromadné dopravě," doplnil ředitel Aleš Ondrůj.

Systém S linek využívá jednoduché označení jednotlivých tras podobně jako je znají lidé z vedení tramvají nebo autobusů ve městech. Snadné orientaci přispívá i jednoduché schéma vedení linek. Cestování v rámci S linek usnadní také taktové prvky jízdních řádů s pravidelnými odjezdy vlaků, zapojení do integrovaného dopravního systému s možností využití jedné jízdenky na vlak S linek, tramvaje i autobusy.   

Moderní systém rychlodrážní dopravy S linek umožní rychlé spojení regionu s centrem Ostravy i rychlé cestování v rámci města. ,,S linky chtějí postupně na území Ostravy a v jejím okolí převzít úlohu, kterou má v Praze metro," uvádí výkonný ředitel marketingu Aleš Ondrůj. Jeho argument přitom vychází ze zahraničních zkušeností. ,,Podobně velká města na západ od nás zbytečně nebudují drahé metro, ale využívají jako rychlou a kapacitní dopravu  železniční spoje vybudované na stejném principu, jako mají naše S linky," říká ředitel Aleš Ondrůj. Argumentem pro tato slova je i velmi rychlé spojení v regionu. Například doba jízdy přímých spojů S linek z Opavy do zastávky Stodolní v centru Ostravy bude trvat jen 43 minut, z Českého Těšína 42 minut a z Havířova 20 minut.

       

Současná příprava systému S linek v Moravskoslezském kraji využívá některé již modernizované tratě a stanice, ale vychází především ze stávajících technických možností Českých drah. Podle ředitele Aleše Ondrůje však zároveň představuje začátek modernizace a významnějšího zapojení Českých drah do veřejné dopravy v regionu. V příštích letech by podle něj měly být na S linky nasazeny moderní nízkopodlažní soupravy a s větším využitím vlaků se bude zkracovat také interval na některých trasách. V záměru je také rozšíření přestupních vazeb na další veřejnou dopravu, např. na autobusy a tramvaje, nebo rozšíření parkovacích míst systému P+R.   

Logo S linek

Systém S linek využívá pro snadnou orientaci jednotný vizuální koncept. Jeho hlavním prvkem je stylizované písmeno S ve světle a tmavě modrém poli. Tímto symbolem budou v Moravskoslezském kraji postupně označeny  vlaky a stanice zapojené do S linek, budou jimi označené jízdní řády, schémata linkového vedení nebo informační brožury.



Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy