Tiskové zprávy

Novinky ve vlakovém jízdním řádu od 14. prosince v Pardubickém kraji

5.12.2014 - 12:30

V neděli 14. prosince začne platit nový jízdní řád pro rok 2015. V Pardubickém kraji zůstane rozsah regionální dopravy na úrovni současného jízdního řádu. Nejvýznamnějšími změnami bude znovuzavedení osobních vlaků v úsecích Holice – Borohrádek a Chornice – Dzbel a také nasazení motorové jednotky RegioSpider na většinu spojů mezi Svitavami a Pustou Kamenicí. Nový jízdní řád bude platit až do 12. prosince 2015.

Celkový rozsah výkonů (vlakokilometrů) regionálních spojů v Pardubickém kraji je v jízdním řádu 2014/15 obdobný jako ve stávajícím období. Osobní a spěšné vlaky ujedou v době platnosti grafikonu 2014/15 celkem 4,746 mil. vlakokilometrů. V pracovní dny vyjede v regionu průměrně 625 regionálních vlaků, o víkendech 510.

Záměrem současného vedení kraje je obnovit provoz na regionálních tratích, na kterých nebyla v minulých letech objednána regionální vlaková doprava. Trendem je rovněž zvyšování rozsahu zastavování regionálních vlakových spojů, tzn. odklon od systému páteřní systému spěšných vlaků. Pardubický kraj požaduje plošnou obsluhu všech vlakových zastávek na svém území.

Územní platnost IDS IREDO zůstává i pro následující období v nezměněném rozsahu. Zavádí se nové funkce elektronického odbavování – možnost nahrání aplikací In Karty na bezkontaktní čipovou kartu IREDO a opačně.

Nejvýznamnější změny v regionální dopravě ČD v Pardubickém kraji

 • Zavedení vlakového spojení z Holic do Borohrádku

Na základě objednávky Pardubického kraje bude obnoven provoz vlaků v úseku Holice – Borohrádek na trati 016. České dráhy nově nabídnou v pracovní dny celkem 4 páry osobních vlaků (odjezdy z Holic v 7:24, 9:23, 14:18 a 18:16, odjezdy zpět z Borohrádku v 7:38, 10:31, 14:32 a 18:31), o víkendech 2 páry (odjezdy z Holic v 6:02 a 17:22, odjezdy zpět z Borohrádku v 6:30 a 18:31.

 • Zavedení vlakového spojení z Moravské Třebové přes Chornice do Dzbelu

Na základě objednávky Pardubického kraje bude obnoven provoz vlaků na trati 017 v úseku z Chornic do Dzbelu v sousedním Olomouckém kraji. České dráhy nově zajistí osobní vlaky z Moravské Třebové přes Chornice do Dzbelu. V pracovní dny pojedou celkem 4 páry osobních vlaků (odjezdy z Moravské Třebové v 5:28, 7:25, 15:09 a 17:09, odjezdy zpět ze Dzbelu v 6:35, 8:17, 16:17 a 18:17), o víkendu 2 páry (odjezdy z Moravské Třebové v 6:25 a 17:09, zpět ze Dzbelu v 8:17 a 18:17).

 • Nasazení vozidla řady 841 RegioSpider na trať Svitavy – Pustá Kamenice

České dráhy nasadí na většinu spojů Svitavy – Polička – Pustá Kamenice na trati 261 moderní motorový vůz řady 841 RegioSpider.

 • Otevření nádraží v Ústí nad Orlicí

V pondělí 17. listopadu bylo po rozsáhlé rekonstrukci uvedeno do provozu nádraží Ústí nad Orlicí. Stavební práce na úplném dokončení budou pokračovat i v průběhu platnosti jízdního řádu 2014/2015, avšak již bez podstatného vlivu na provoz osobní dopravy.

Další změny ve vlakových jízdních řádech v Pardubickém kraji

 • Tratě 010 (Praha – Kolín –) Pardubice – Česká Třebová a 024 Ústí nad Orlicí – Mlýnický Dvůr: V rekonstruované stanici Ústí nad Orlicí budou nově zastavovat vlaky IC 543 Moravan z Prahy do Olomouce (příj. ve 21:51) a IC 542 Moravan z Olomouce do Prahy (odj. v 6:08). Nově navíc vzniknou přestupní vazby na vlaky do / z Letohradu: Vlak IC 543 bude mít v Ústí nad Orlicí přípoj na osobní vlak Os 7171 s odjezdem do Letohradu ve 21:58 a k vlaku IC 542 bude přípoj vlakem Os 7164 s odjezdem z Letohradu v 5:45 a příjezdem do Ústí nad Orlicí v 6:05.Mezi Pardubicemi a Wroclawí bude možné cestovat přímými osobními vlaky Glacensis. Z Pardubic do Wroclawi bude vlak odjíždět v 5:29 (Os 6281), zpět z Wroclawi se bude vracet jako Os 6288 v 16:36. Zachováno bude i spojení s Klodzkem, ale již s přestupem v Ústí nad Orlicí od rychlíku z Pardubic.
 • Trať 031 Pardubice – Hradec Králové (– Jaroměř): Jízdní řád na trati 031 v úseku Hradec Králové – Pardubice nadále ovlivňují stavební práce v úseku Stéblová – Opatovice nad Labem. Postupující modernizace tratě – výstavba druhé koleje – znamená dočasné prodloužení jízdních dob. I přesto se podařilo zařadit do jízdního řádu nový spěšný vlak Sp 1783 s odjezdem z Hradce Králové v 7:11 ve dnech školního vyučování. Tento vlak pojede přímo z Trutnova (odj. 5:40) a v Hradci Králové bude mít návaznosti ze všech směrů. Opačně nově pojede vlak Sp 1844 s odjezdem z Pardubic v 8:06 a s rychlíkovými přípoji ze směrů Olomouc a Praha (Kolín). Tím také dojde ke zlepšení podmínek pro dojíždění žáků a studentů z obcí Čeperka a Stéblová do škol v Pardubicích, kterým bude nově zajištěn příjezd do Pardubic už v 7:25.

Nasazení moderních a modernizovaných vozidel v Pardubickém kraji

V  jízdním řádu 2014/2015 budou nasazena moderní a modernizovaná vozidla na těchto tratích:

 • Trať 010 Kolín – Pardubice – Česká Třebová: cca 90 % osobních vlaků – vratné soupravy s řídícím vozem
 • Trať 018 Choceň – Litomyšl: v pracovní dny bude 100 % vlaků vedených motorovou jednotkou řady 814 Regionova
 • Trať 019 Česká Třebová – Lanškroun: na 100 % osobních vlaků bude nasazena motorová jednotka řady 841 RegioSpider
 • Trať 031 Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř: na 95 % osobních vlaků bude nasazena jednotka řady 441 RegioPanter
 • Trať 238 Pardubice – Hlinsko v Čechách: na trati budou nasazené dvě jednotky řady 844 RegioShark, které zajistí 30 % osobních vlaků, na zbytku vlaků budou nasazené motorové soupravy 814 Regionova
 • Trať 261 Svitavy – Polička – Pustá Kamenice: nacca 80 % osobních vlaků bude nasazena motorová jednotka řady 841 RegioSpider.


Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy