Tiskové zprávy

Skupina ČD skončila loni čistým ziskem 156 milionů

30.4.2015 - 10:05

Skupina České dráhy vykázala dle mezinárodních účetních standardů na konci loňského roku hospodářský výsledek po zdanění ve výši 156 milionů korun. To představuje meziroční zlepšení o více jak 2 miliardy. Podobně se zlepšily také ukazatele EBITDA a EBIT.

„Naším cílem je Skupinu ČD stabilizovat a držet majoritní podíl na trhu osobní i nákladní dopravy. Budeme proto dál usilovat o zvýšení ziskovosti nejdůležitějších společností ČD, a.s., ČD Cargo, a.s., a VUZ, a.s., které tvoří náš hlavní předmět podnikání, a tlačit na maximální efektivitu podpůrných činností v informačních technologiích, opravách a údržbě zajišťovaných dcerami ČD IS, a.s., a DPOV, a.s.,“ říká předseda představenstva ČD, a.s., Pavel Krtek.

Hospodářské výsledky Skupiny ČD 2013 - 2014

Celkové provozní výnosy Skupiny ČD a tržby z hlavní činnosti jsou v porovnání s loňským rokem na srovnatelné úrovni. V tržbách z hlavní činnosti došlo k jednoprocentnímu růstu, který byl pozitivně ovlivněn tržbami v osobní dopravě. Nejvýznamnější úspory v nákladech byly na straně výkonové spotřeby. Ta se meziročně snížila o 950 milionů korun (tj. o 5,5 %) především dosaženými úsporami v trakčních nákladech vlivem nižšího objemu přeprav na straně nákladní dopravy a částečně i snížením nákupních cen elektřiny a nafty na trhu. Klesly však i další náklady, včetně osobních, které se meziročně snížily o 577 mil. Kč (5 %) díky podstoupeným restrukturalizačním opatřením v nákladní dopravě.

Osobní doprava

Osobní doprava dosáhla lepších výsledků než v roce 2013 a vykazuje pozitivní výsledek před započítáním finančních nákladů. Bohužel, vyšší míra zadlužení kvůli investicím do obnovy vozidel generuje vysoké finanční náklady (na obsluhu dluhu) a způsobuje celkovou ztrátu. „Abychom železniční dopravu zatraktivnili, zvyšujeme počet bezbariérových spojů, rozvíjíme moderní prodejní kanály i doplňkové služby jako třeba bezplatné Wi-Fi připojení. A kvalitnější služby cestující oceňují, loni jsme jich přepravili přes 170 milionů. Dynamicky se rozvíjí především dálková a příměstská doprava,“ doplňuje Pavel Krtek. Také díky tomu stouply tržby z hlavní činnosti o 800 milionů korun. Naopak nižší byly provozní i režijní náklady, a tak segment osobní dopravy stáhnul ztrátu z 2,053 miliardy korun v roce 2013 na 865 milionů korun v roce 2014.

Nákladní doprava

Hospodaření se pozitivně vyvíjelo také ve druhém nejdůležitějším segmentu našeho podnikání, v nákladní dopravě. Vlivem snížení nakupovaných výkonů a ztráty přeprav černého a hnědého uhlí sice meziročně došlo ke snížení tržeb o 584 milionů korun, firma však byla ve výsledku ziskovější. Akciová společnost ČD Cargo totiž pokračovala v restrukturalizaci a dokázala ušetřit na provozních a osobních nákladech stovky milionů korun. To se zúročilo v podobě zisku po zdanění 877 milionů korun, který byl o 100 milionů korun vyšší než v roce předchozím.

 Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122
On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Etická linka pro oznámení protiprávního jednání.
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy