Tiskové zprávy

Ceny většiny jízdenek ČD se od prosince nezmění

4.11.2015 - 12:55

České dráhy ponechají v novém jízdním řádu ceny většiny jízdních dokladů na úrovni letošního roku. Úpravy několika málo vybraných nabídek budou minimální a drtivé většiny zákazníků se vůbec nedotknou. Ke změně dojde například u síťových jízdenek nebo u přepravného za kolo. Zlevněné budou nově jízdenky do první třídy ve všech pásmech. Úplnou novinkou je místenka na přípojný spoj prodávaná u průvodčího ve vlaku.

Hlavní změny v tarifu ČD od 13. prosince 2015

  • snížení ceny jízdného v 1. vozové třídě ve vnitrostátní přepravě ve všech tarifních kilometrech (z 1,5násobku na 1,3násobek obyčejného jízdného ve druhé třídě, doposud to platilo pouze na vzdálenost nad 121 km),
  • zachování současné ceny místenky (35 Kč; 0 Kč na eShopu ČD současně při nákupu jízdenky) ve vnitrostátní přepravě a nově zavedení místenky prodávané ve vlaku pro daný povinně místenkový vlak nebo návazný přípoj za cenu 50 Kč (díky novému on-line propojení přenosných osobních pokladen s rezervačním systémem),
  • úprava ceny Celodenní jízdenky celostátní z 550 na 579 Kč,
  • úprava ceny Skupinové víkendové jízdenky celostátní z 650 na 679 Kč,
  • mírné zvýšení cen Celodenních jízdenek regionálních podle jednotlivých krajů od 4 Kč do max. 14 Kč,
  • mírné zvýšení cen Skupinových víkendových jízdenek regionálních podle jednotlivých krajů od 4 Kč do maximálně 19 Kč,
  • mírné zvýšení ceny přepravného za jízdní kolo o 5 až 10 Kč v prvních třechkilometrických pásmech v závislosti na reálné poptávce,
  • dílčí změna stávajícího cenového modelu slevových aplikací IN 25 a IN 50. Aplikace IN 25 START bude nahrazena plnohodnotnou aplikací IN 25 s platností na 3 měsíce, čímž bude umožněn cestujícím opakovaný nákup této aplikace. V této souvislosti dojde ke zvýšení ceny aplikace ze 150 Kč na 190 Kč v případě cestujících nad 26 let a ZTP, ZTP/P. U cestujících do 15 let a cestujících od 15 do 26 let bude zachována cena ve výši 150 Kč. Zároveň bude umožněn doplatek z aplikace IN 25 do aplikace IN 50, který není v současné době možný, resp. možný je jen převod původní aplikace na kartu jiného držitele.


Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122
On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Etická linka pro oznámení protiprávního jednání.
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy