Tiskové zprávy

Novinky ve vlakovém jízdním řádu od 13. prosince v Pardubickém kraji

19.11.2015 - 14:26

V neděli 13. prosince začne platit nový jízdní řád pro rok 2016. V Pardubickém kraji dojde k mírnému posílení dopravy na regionálních tratích. Dokončované zdvojkolejnění trati Pardubice – Hradec Králové v úseku mezi Stéblovou a Opatovicemi nad Labem přinese zrychlení vlaků a zároveň zlepšení přestupních návazností. K mírnému zrychlení spojů dojde díky zlepšení stavu infrastruktury také na trati Pardubice – Havlíčkův Brod. Zároveň se zlepší přestupní vazby v Pardubicích-Rosicích nad Labem a Pardubicích hlavním nádraží. Nový jízdní řád bude platit do 10. prosince 2016.

V novém jízdním řádu 2016 ujedou osobní a spěšné vlaky na území Pardubického kraje zhruba 4,79 mil. vlakových kilometrů. Při zohlednění přestupného roku 2016, který bude mít o dva pracovní dny více než rok 2015, se jedná o stejný rozsah (meziroční nárůst je 25 000 vlkm., tj. asi 0,5 %). V pracovní dny vyjede 626 vlaků, o víkendu 514 vlaků.

Nejvýznamnější změny v regionální dopravě v Pardubickém kraji

 • Nový koncept dopravy mezi Českou a Moravskou Třebovou a Dzbelem

Na základě objednávky kraje dojde k časovým posunům ranních vlaků ve směru z Moravské Třebové na Českou Třebovou. Ty pojedou zhruba o půl hodiny dříve a v pracovní dny budou začínat už v Chornicích, popř. ve Dzbelu. V úseku Chornice – Moravská Třebová tak pojede v pracovní dny ráno vlak každou hodinu. V průběhu dne dochází k dílčím úpravám omezení jízdy vlaků mezi Českou a Moravskou Třebovou, k úpravám omezení dochází také o prázdninách.

 • Vlakem opět až do Štítů

Po čtyřech letech bude možné pravidelným vlakem opět dojet až do Štítů v Olomouckém kraji, což je konečná stanice trati 024 Ústí nad Orlicí – Letohrad – Králíky – Štíty. Nově sem pojedou 3 páry vlaků (v neděli 2 páry). Na této trati dochází k drobným změnám u některých vlaků, jejichž cílem bylo zejména zlepšení návazností v Ústí nad Orlicí. O jeden pár se sníží nabídka vlaků na přechodu Lichkov / Miedzylesie. I tak lze ale během dne využít 4 páry spojů pro cestování mezi Pardubickým krajem a Dolnoslezským vojvodstvím.

 • Z Pardubic do Hradce Králové rychlostí až 160 km/h

Dokončené zdvojkolejnění traťového úseku Stéblová – Opatovice nad Labem umožní zrychlení vlaků mezi oběma krajskými městy, a to nejen díky zvýšení traťové rychlosti, ale také díky odstranění nutnosti čekání na protijedoucí vlaky ve stanicích Stéblová a Opatovice nad Labem-Pohřebačka. Spěšné vlaky vedené jednotkami RegioPanter tak zvládnou cestu z Pardubic do Hradce Králové za 17 minut (stejně tak i v opačném směru) a mohou dosáhnout rychlosti až 160 km/h. U ostatních vlaků se jízdní doba rovněž zkracuje. Nabídka vlaků přitom zůstává na stejné úrovni. Díky zrychlení dochází ke zlepšení přestupních návazností v Pardubicích-Rosicích nad Labem ve/ze směru Chrudim a v Pardubicích hl.n. na dálkové vlaky i osobní vlaky směr Přelouč a Kolín a opačně. Cestující z Opatovic nad Labem budou od nového jízdního řádu využívat zcela novou zastávku s pohodlnými nástupišti umožňujícími bezbariérový nástup do vlaků.

 • Revitalizace trati 238 umožní drobná zlepšení jízdního řádu

V rámci celkové obnovy tratě mezi Chrudimí a Hlinskem v Čechách se zřídila nová výhybna Cejřov poblíž Vrbatova Kostelce. Bude v několika případech denně využita pro křižování vlaků, čímž se zkrátí některé pobyty vlaků a celkově se mírně zrychlí doprava na této trati. V odpoledních hodinách bude ve směru z Pardubic na Chrudim cestujícím nabízí dopravce několik zrychlených osobních vlaků, které pojedou v úseku Pardubice-Rosice nad Labem – Chrudim bez zastavení a díky tomu budou mít výhodné návaznosti v Pardubicích hl.n. od vlaků EC / railjet ze směru Praha a v Pardubicích-Rosicích nad Labem od vlaků ze směru Hradec Králové. Ke zlepšení přípojových vazeb dochází i v opačném směru.

Změny v regionální dopravě na jednotlivých tratích Pardubickém kraji

Na tratích, které nejsou v přehledu zmiňovány, nedochází k podstatnějším změnám.

 • Trať 010 Kolín – Pardubice – Česká Třebová

Základní kostra nabídky vlaků v regionální dopravě v podobě osobních vlaků Kolín – Pardubice – Česká Třebová a zpět zůstává shodná se stávajícím jízdním řádem. Dochází pouze k menším minutovým posunům v souvislosti s časovými polohami vlaků v dálkové dopravě. Nově pojede osobní vlak Os 5003 s odjezdem z Přelouče v 6:08 směrem do Pardubic hl.n. i v neděli. Tím dojde k odstranění cca 2,5 hodinové prodlevy mezi vlaky v nedělních ranních hodinách. Nedělní Os 5040 pojede nově již ve 4:22 z České Třebové do Chocně (příj. 4:49), kde bude možné přestoupit na Os 5000 s odjezdem ve 4:52 a příjezdem do Pardubic v 5:28. Tím se zajistí doprava na denní směny v Pardubicích i v neděli a zároveň možnost přestupu na R 878 do Prahy s odjezdem z Pardubic v 5:34.

 • Trať 015 Přelouč – Prachovice

V návaznosti na časové posuny vlaků na trati 010 mezi Kolínem a Pardubicemi dochází v ranních hodinách k posunům odjezdů vlaků mezi Heřmanovým Městcem a Přeloučí. O víkendu pojede Os 25008 z Heřmanova Městce o cca 30 minut později, tj. v 6:42, a do Přelouče přijede v 7:03, čímž se zkrátí přestupní doby na rychlík směrem do Prahy (odj. 7:07) i na osobní vlak do Pardubic (odj. v 7:08). Další víkendový spoj pojede o hodinu později než v současnosti, čímž bude zajištěné lepší rozložení nabídky vlaků v ranních a dopoledních hodinách. Konkrétně pojede Os 25012 z Heřmanova Městce v 8:27. Také ve večerních hodinách dochází k drobným změnám. Vlak Os 25025 pojede už z Pardubic hl.n. (odj. 19:40) a z Přelouče pojede o 13 minut dříve (v 19:59), čímž se zkrátí přestupní doba od rychlíku z Prahy (příj. 19.50). O půl hodiny dříve pojede v neděli Os 25027 z Přelouče do Heřmanova Městce, a to již ve 22:00, čímž se zkrátí přestupní časy od rychlíku z Prahy (příj. 21.48) i vlaku EC ze Žiliny (příj. 21.56).

 • Trať 016 Chrudim – Borohrádek

Na základě objednávky kraje dochází k rozšíření dopravy mezi Holicemi a Borohrádkem na 6 párů vlaků v pracovní dny (nyní 4 páry) a 3 páry o víkendu (nyní 2 páry). Z Holic do Moravan pojede nově v pracovní dny mimo vánoční a školní prázdniny Os 25373 v 7:47, který má v Moravanech přípoj na Os 5022 (odj. 8:04) do Pardubic. Mezi Chrudimí a Moravanami nepojede pár osobních vlaků Os 25042 (současný odj. z Chrudimi v 5:10) a Os 25043 (odjezd z Moravan v 5:50).

 • Trať 017 Česká Třebová – Dzbel

Na této trati dochází k zásadní změně objednávky ze strany kraje, a to zejména v ranní dopravě. Je posílena doprava mezi Moravskou Třebovou a Chornicemi, resp. Dzbelem a mírně omezena nabídka vlaků mezi Českou a Moravskou Třebovou (dopoledne a o prázdninách). Nově tak v úseku Moravská Třebová – Chornice (popř. Dzbel) pojede v pracovní dny 7 párů vlaků (nyní 4 páry) a o víkendu 3 páry (nyní 2 páry). Ráno budou vlaky do České Třebové dojíždět cca o 30 minut dříve než v současnosti. Požadavkem kraje je zajištění návaznosti na rychlíky směr Choceň, Pardubice a Praha.

 • Trať 018 Choceň – Litomyšl:

Z hlediska časových poloh vlaků nedochází k významným změnám. Ruší se však Os 15046 z Chocně (odj. 11:41) do Vysokého Mýta a zpět Os 15047 (odj. 11:03). Os 15012 pojede z Vysokého Mýta (odj. 8.57) do Litomyšle (příj. 9.27) pouze o víkendu (nyní denně). Stejně tak Os 15013 s odjezdem z Litomyšle v 9:31 pojede do Vysokého Mýta pouze o víkendu (nyní denně), dále do Chocně pak pojede denně

Trať 019 Česká Třebová – Lanškroun:

Také na této trati se časové polohy vlaků významněji nemění. Dochází však k omezení některých vlaků. Konkrétně Os 12707 z České Třebové (odj. 5:50) do Lanškrouna nepojede v neděli a zpět pak nepojede Os 12706 z Lanškrouna (odj. 6:13) do České Třebové. Pouze v pracovní dny pojedou osobní vlaky z Lanškrouna do České Třebové v 7:36 (Os 12712) a zpět z České Třebové do Lanškrouna v 8:02 (Os 12715). Večerní vlak Os 12739 pojede z České Třebové v sobotu nově už ve 21:44, čímž se zkrátí přestupní doba od vlaku IC z Prahy (příj. 21:22). Zpět z Lanškrouna pojede Os 12738 v sobotu rovněž o 30 minut dříve, tj. už ve 22:06.

 • Trať 024 Ústí nad Orlicí – Štíty

Na této trati dochází k řadě dílčích změn, které přinesou zkrácení přestupních časů v přípojných stanicích. Nově pojedou 3 páry vlaků (v neděli 2 páry) až do Štítů.

Osobní vlak Os 7165 pojede nově z Ústí nad Orlicí (odj. 10:27) do Letohradu denně, čímž se odstraní současná tříhodinová prodleva mezi spoji o víkendu. Os 7167 s odjezdem z Ústí nad Orlicí v 11:46 pojede nově i v sobotu. Naopak pouze v pracovní dny pojede Os 7169 do Letohradu s odjezdem z Ústí nad Orlicí ve 13:46. V neděli ráno vznikne zcela nové spojení z Králicka do Ústí nad Orlicí zavedením Os 7156 s odjezdem z Králík v 5:03 a příjezdem do Letohradu v 5:43. Na něj naváže Os 7164 z Letohradu (odj. 5.46) do Ústí nad Orlicí (příj. 6:06), kde bude možné přestoupit na rychlík směr Praha (odj. 6:23). Dle požadavku kraje pojede Os 7144 (kromě neděle) z Lichkova již v 6:44 a do Ústí nad Orlicí přijede v 7.33. Přípojný Os 20542 pojede místo z Moravského Karlova pouze z Králík (odj. 6.27). V neděli pak jede Os 7188 z Lichkova v 7:23 do Ústí nad Orlicí (příj. 8.13) jako přípoj k rychlíku do Prahy (odj. 8.23). Denně pojede Os 7170 z Letohradu (odj. 11:46) do Ústí nad Orlicí, naopak pouze v pracovní dny pojede Os 7174 z Letohradu ve 14:46. Os 7176 pojede nově z Králík v pracovní dny v 18.00 a pojede až do Ústí nad Orlicí (příj. 19.09), kde bude možný přestup na rychlík směrem do Prahy (odj. 19.23). Ve večerních hodinách dojde k posunu Os 7184, který pojede cca o hodinu dříve, tj. z Červené Vody ve 20:37 a s příjezdem do Letohradu ve 21.29, čímž bude zajištěna doprava na noční směny. V sobotu bude tento vlak zrušen.

 • Trať 025 Dolní Lipka – Hanušovice

Kromě zrušení pátečního večerního páru vlaků 25027 a 25026 nedochází k žádným změnám v časových polohách ani omezení jízdy vlaků.

 • Trať 031 Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř

Do provozu je uveden dvojkolejný úsek mezi Stéblovou a Opatovicemi nad Labem. Kromě zvýšení rychlosti až na 160 km/h umožní tato novinka také „letmé“ křižování vlaků na trati. Proti současnosti tak dochází ke zkrácení cestovních dob mezi oběma krajskými městy o 5 – 10 minut. Zastávkové vlaky tuto trasu ujedou obvykle za 22 – 23 minut, rychlíky a spěšné vlaky pak za 16 – 19 minut i se zastavením v Pardubicích-Rosicích nad Labem. Díky tomuto zrychlení se zlepšují přestupní návaznosti v Pardubicích-Rosicích nad Labem na osobní vlaky ve / ze směru Chrudim a v Pardubicích hl.n. zejména na osobní vlaky ve / ze směru Kolín. Do provozu je uvedena nová zastávka Opatovice nad Labem, která se nachází blíže středu obce. Naopak ve stanici Opatovice nad Labem-Pohřebačka již vlaky zastavovat nebudou. Ve stanici Stéblová pak bude většina vlaků stavět pouze na znamení.

Novinkou bude sjednocení časové polohy nočního vlaku 6220 z Pardubic do Hradce Králové, který nově pojede celotýdenně v 01:11 jako přípoj od vlaku IC ze směru Praha (příj. 1.03). Další novinkou je prodloužení spěšného vlaku Sp 1793 z Trutnova, který bude v neděli z Hradce Králové (odj. 17.01) pokračovat do Pardubic hl.n. (17:20), kde bude možné přestoupit mj. na vlak EC směrem do Žiliny (odj. 17.25). Zpět pak pojede z Pardubic jako Sp 1794 s odjezdem v 18:32 do Hradce Králové (příj. 18:50) a Meziměstí.

 • Trať 238 Pardubice – Havlíčkův Brod

Rozsah dopravy na této trati zůstává přibližně stejný, ale díky zlepšení parametrů tratě dochází k drobnému zkrácení cestovních dob a zejména zlepšení přípojných návazností v Pardubicích-Rosicích nad Labem ve / ze směru Hradec Králové a v Pardubicích hl.n. na vlaky na koridoru.

Vlak Os 5333 pojede nově z Pardubic v pracovní dny v 6:16 a do Hlinska přijede v 7:34. O víkendu pak pojede až v 6:27 jako Os 5363 a bude pokračovat až do Slatiňan, takže jej můžou využít zaměstnanci po noční směně. Vlak Os 5305 pojede z Pardubic hl.n. až v 9:52, čímž se zajistí přípoj od vlaku railjet ze směru Praha (příj. 9:47). O půl hodiny dříve než nyní pojede Os 5367 z Pardubic hl.n. (odj. 10:29) do Slatiňan. Os 5309 a Os 5314 pojedou nově v úseku Hlinsko v Čechách – Havlíčkův Brod i v sobotu, čímž se odstraní 4hodinová prodleva mezi spoji. Os 5357 s odjezdem z Pardubic hl.n. ve 14:27 nepojede nově v sobotu, naopak i v sobotu pojede Os 5337 s odjezdem z Pardubic hl.n. ve 14:59, což přinese lepší rozložení spojů v sobotním odpoledni. Rovněž také v sobotu pojede Os 5341 s odjezdem z Pardubic hl.n. v 18:27 a příjezdem do Chrudimi v 18:47. Noční Os 5361 pojede nově celotýdenně z Pardubic hl.n. v 01:11 jako přípoj od vlaku IC z Prahy hl.n.

Vlak Os 5354 přijede do Pardubic-Rosic n.L. už v 5:32, čímž bude zajištěn přípoj ve směru Hradec Králové (odj. 5:36). Os 5304 bude nově v úseku Hlinsko v Čechách – Pardubice hl. n. urychlen tak, že do Pardubic-Rosic n.L. přijede již v 9:02, díky čemuž zde bude zajištěn přestup na rychlík směrem do Hradce Králové a Liberce (odj. 9.07). Vlak Os 5364 o víkendu pojede až ze Slatiňan (odj. 10:35), do Pardubic hl.n. přijede v 11:02 jako přípoj k vlaku EC směrem do Prahy (odj. 11:12). Páteční noční vlak 5578 pojede nově z Chrudimi ve 23:59 s příjezdem do Pardubic hl.n. v 00:18.

 • Trať 261 Svitavy – Žďárec u Skutče:

Základní nabídka vlaků Svitavy – Polička – Borová u Poličky – Pustá Kamenice zůstává beze změny. Dochází jen k několika menším změnám. Vlak Os 15326 pojede z Poličky (odj. 8:31) do Pusté Kamenice pouze v pracovní dny. O víkendu místo něj pojede Os 15388, a to v 8:51 z Poličky do Borové (příj. 9:07), kde bude možný přestup na Os 15384 (odj. 9:17) do Čachnova. V úseku Borová u Poličky – Pustá Kamenice pak o víkendu nepojede Os 15328. V sobotu nepojede Os 15340 s odjezdem ze Svitav v 17:01 a také Os 15339 s odjezdem z Borové u Poličky v 16:14. Pouze v pracovní dny pojede Os 15331 v úseku Pustá Kamenice (odj. 11:02) – Polička (příj. 11:28).

Nasazení moderních a modernizovaných vozidel v Pardubickém kraji

V  jízdním řádu 2015/2016 budou nasazena moderní a modernizovaná vozidla ve stejném rozsahu jako v grafikonu 2014/15. Nasazena budou na těchto tratích:

 • Trať 010 Kolín – Pardubice – Česká Třebová: cca 90 % osobních vlaků – vratné soupravy s řídícím vozem, na vybrané vlaky je nasazena el. jednotka řady 471 CityElefant
 • Trať 018 Choceň – Litomyšl: v pracovní dny bude 100 % vlaků vedených motorovou jednotkou řady 814 Regionova
 • Trať 019 Česká Třebová – Lanškroun: na 100 % osobních vlaků bude nasazena motorová jednotka řady 841 RegioSpider
 • Trať 031 Pardubice – Hradec Králové – Jaroměř: na 95 % osobních vlaků bude nasazena jednotka řady 441 RegioPanter
 • Trať 238 Pardubice – Hlinsko v Čechách: na trati budou nasazené dvě jednotky řady 844 RegioShark, které zajistí 30 % osobních vlaků, na zbytku vlaků budou nasazené motorové soupravy 814 Regionova
 • Trať 261 Svitavy – Polička – Pustá Kamenice: nacca 80 % osobních vlaků bude nasazena motorová jednotka řady 841 RegioSpider.


Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122
On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Etická linka pro oznámení protiprávního jednání.
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy