Tiskové zprávy

Novinky ve vlakovém jízdním řádu pro rok 2016 v Moravskoslezském kraji

8.12.2015 - 12:46

V neděli 13. prosince 2015 začne platit nový jízdní řád pro rok 2016. V Moravskoslezském kraji je mírný nárůst regionální dopravy. Z Bohumína a Ostravy začnou do Mošnova a do Suchdolu nad Odrou jezdit dvě nové dvouvozové elektrické jednotky RegioPanter pořízené s přispěním ROP Moravskoslezsko. Spěšné vlaky linky R1 z Opavy do Ostravy vyjedou v pozměněných časech. Na hraničních přechodech Bohumín – Chalupki a Český Těšín – Cieszyn se obnovuje regionální spojení. V roce 2016 se předpokládá v souvislosti s  modernizací tratě rozsáhlá nepřetržitá výluka Krnov – Opava východ. Nový jízdní řád bude platit až do 10. prosince 2016.

Regionální vlaky v Moravskoslezském kraji ujedou v roce 2016 celkem 6,90 mil. vlakových kilometrů. České dráhy vypraví v rámci kraje denně 28 spěšných a 745 osobních vlaků. Integrovaný dopravní systém (ODIS) platí na celém území Moravskoslezského kraje ve všech osobních, spěšných vlacích a ve vybraných rychlících.

Nejvýznamnější změny v Moravskoslezském kraji

Upravené příměstské linky S2, S3 a S4

Nově povede linka S2 z Mostů u Jablunkova přes Bohumín do Ostravy, linka S3 na trase Bohumín – Ostrava – Studénka – Suchdol nad Odrou a nová linka S4 zajistí spojení Bohumín – Ostrava – Studénka – Mošnov, Ostrava Airport.

 • Linka S4

Osobní vlaky z Bohumína a Ostravy do stanice Mošnov, Ostrava Airport pojedou v nezávislých časových polohách na lince S2 a S3. Hlavním důvodem je zajištění návozu i odvozu cestujících z průmyslové zóny Mošnov na všechny směny a zároveň zajištění spojení na vybrané letecké spoje. Denně pojede 8 párů pravidelných a 1 pár sezónních osobních vlaků, který zabezpečí v letním období spojení od charterových letů. Dále se předpokládá vypravení dalších posilových vlaků v rámci dnů NATO 17. a 18. září 2016. Osobní vlaky linky S4 budou začínat či končit na ostravském hlavním nádraží, zde bude přípoj od osobních vlaků linky S2 z Mostů u Jablunkova a opačně.

Na všechny spoje linky S4 vyjede nová dvouvozová elektrická jednotka RegioPanter s kapacitou 147 míst k sezení, z toho 9 míst v 1. vozové třídě. Proti současným nasazovaným jednotkám 471 CityElefant se přiblíží kapacita soupravy reálné frekvenci cestujících.

 • Linka S3

Osobní vlaky mezi Hranicemi na Moravě a Suchdolem nad Odrou objednávají Moravskoslezský kraj spolu s Olomouckým. Olomoucký krajský úřad upřednostnil vlaky linky Vsetín – Hranice na Moravě – Přerov – Olomouc. Omezily se tím osobní vlaky z Hranic na Moravě do Bohumína. Většina jede jen z Hranic na Moravě do Suchdolu nad Odrou, kde je zajištěn přípoj na rychlíky mezi Brnem a Bohumínem. Podobná situace je i v opačném směru, kdy po příjezdu rychlíku z Bohumína do Brna jede osobní vlak do Hranic na Moravě. Na většině osobních vlaků z Bohumína, Ostravy do Studénky, Suchdolu nad Odrou (linka S3) bude nasazen nový dvouvozový RegioPanter.

 • Další jednotka 471 CityElefant a upravené časové polohy spěšných a osobních vlaků z Opavy východ do Ostravy, Českého Těšína (linka R1 a S1)

Vzhledem k uspíšení rychlíků linky R10 z Ostravy přes Opavu a Krnov do Olomouce (v úseku Ostrava – Opava) a zpět, pojedou spěšné vlaky linky R1 z Opavy východ o cca 50 minut později. Osobní vlaky pak pojedou z Opavy východ přibližně o 15 minut později. Díky nasazení nových jednotek RegioPanter a zkrácení linky S2 z Mostů u Jablunkova do Ostravy hl n. dojde k uvolnění jedné jednotky CityElefant, která bude nasazena na osobní vlaky linky S1 z Opavy přes Ostravu, Havířov do Českého Těšína.

 • Nové mezistátní osobní vlaky do Polska  

Ve spolupráci se Slezským vojvodstvím a polským dopravcem Koleje Ślaskie pojedou 4 páry osobních vlaků v polské elektrické jednotce EN57 z Bohumína do Katowic / Racibórze / Rybniku a zpět přes Chalupki. Mezi Frýdkem-Místkem, Českým Těšínem a Cieszynem pojede 6 párů osobních vlaků v denním dvouhodinovém intervalu motorovou soupravou Regionova.

 • Předpokládaná nepřetržitá výluka Krnov – Opava východ

Vzhledem k plánované modernizaci tratě z Krnova do Opavy východ se předpokládá od 1. března do 7. prosince 2016 nepřetržitá výluka s náhradní autobusovou dopravou podle výlukového jízdního řádu.

 • Nová zastávka Havířov střed

Na trati 321 Opava – Ostrava – Český Těšín se v průběhu roku 2016 předpokládá výstavba a otevření nové zastávky Havířov střed (mezi stanicemi Havířov a Havířov-Suchá).

Změny v jízdním řádu na jednotlivých tratích v Moravskoslezském kraji

Na tratích, které nejsou v přehledu zmiňovány, nedochází k podstatnějším změnám.

Trať 270 Bohumín – Přerov

 • Objednávka dálkových vlaků ovlivní časové polohy vlaků na trati 321. O cca 12 – 16 minut později budou dojíždět osobní vlaky od Opavy východ, spěšné vlaky směr Český Těšín přibližně o 48 minut později.
 • S ohledem na kapacitu trati a jízdu vlaků dalších dopravců se musí upravit regionální vlaky směr Studénka, u některých dochází k prodloužení jejich pobytu v Ostravě-Svinově na 11 minut.
 • Osobní vlaky mezi Hranicemi na Moravě a Suchdolem nad Odrou objednávají Moravskoslezský kraj spolu s Olomouckým. Olomoucký krajský úřad upřednostnil vlaky linky Vsetín – Hranice na Moravě – Přerov – Olomouc hl.n. Omezily se tím osobní vlaky z Hranic na Moravě do Bohumína. Většina jede jen z Hranic na Moravě do Suchdolu nad Odrou, kde je zajištěn přípoj na rychlíky mezi Brnem a Bohumínem. Podobná situace je i v opačném směru, kdy po příjezdu rychlíku z Bohumína do Brna jede osobní vlak do Hranic na Moravě. Na většině osobních vlaků z Bohumína, Ostravy do Studénky, Suchdolu nad Odrou (linka S3) bude nasazena nová dvouvozová elektrická jednotka RegioPanter.
 • Přestup mezi vlaky od Mostů u Jablunkova a valak směr Studénka se uskuteční na ostravském hlavním nádraží a dle možností půjde o přestup v rámci stejného nástupiště. Díky této změně se uvolní jedna jednotka CityElefant, která bude nasazena na vlaky mezi Opavou a Českým Těšínem.
 • Vlak Os 3300 (dnes z Bohumína ve 4:00) jede dle požadavku Olomouckého kraje ze Studénky jako přípoj od vlaku Os 3050 směr Mošnov ve 4:14, s dojezdem do Hranic na Moravě ve 4:47, zajištěn je přípoj na Valašské Meziříčí.
 • V trase vlaku Os 2900 z Čadce dojíždí nově do Ostravy-Svinova vlak Os 2960 z Českého Těšína, který zde obrací na vlak Os 2925 směr Mosty u Jablunkova a zároveň vytváří v pracovní dny mimo vánoční svátky přípoj na výchozí vlak Os 3304 (odjezd v 6:30) do Hranic na Moravě.
 • Nově od 7:23 bude v hodinovém intervalu na ostravské hlavní nádraží dojíždět osobní vlak od Mostů u Jablunkova a Českého Těšína. Zde jízdu ukončí a ve 35. minutu příslušné hodiny vyjede opačným směrem do Mostů u Jablunkova.
 • Od těchto vlaků jedou na základě objednávky vlaky v rozmezí od 27. do 30. minuty ve směru Ostrava- Svinov, Studénka, Mošnov, Ostrava Airport, případně Suchdol nad Odrou. Do stanice Mošnov, Ostrava Airport dojíždějí na všechny tři pracovní směny průmyslové zóny.

Trať 276 Suchdol nad Odrou – Budišov nad Budišovkou

 • Na všech odbočných tratích v Suchdolu jsou upraveny časy podle návazností na trati 270. Dochází k drobným datovým omezením vlaků.

Trať 320 Bohumín – Mosty u Jablunkova

 • Vlak Os 2921 pojede v úseku Bohumín (4:43) – Český Těšín (5:20) denně.
 • Posouvá se odjezd vlaku Os 2957 z Bohumína na 22:55, obnoví se návaznost od SC 517.
 • Dnešní vlak Os 2954 je rozdělen na dva. Z Mostů u Jablunkova do Českého Těšína jako Os 2976 jednotkou CityElefant. V Českém Těšíně je (pondělí až čtvrtek, mimo hlavní prázdniny) přestup do klasické soupravy. V ostatní dny pokračuje bez přestupu v soupravě vlaku Os 2976 do Ostravy-Svinova.

Trať 321 Opava východ – Ostrava-Svinov – Český Těšín

 • Dochází k úpravě časů rychlíků linky R10 z Ostravy přes Opavu, Krnov do Olomouce (v úseku Ostrava – Opava). Rychlíky pojedou v posunutém čase, dojezdy do Ostravy-Svinova v 57. minutu a odjezdy ve 2. minutu (místo 6. a 9. minutu). Tento časový posun má dopad na jednokolejnou trať Ostrava-Svinov – Opava východ.
 • Spěšné vlaky z Opavy do Českého Těšína, které byly vedeny v lichou hodinu a 20. minutu, jsou vedeny v sudou hodinu a 8. minutu. 
 • Osobní vlaky z Opavy východu dojíždějící do Ostravy-Svinova 1. nebo 2. minutu budou nově dojíždět v minutu 12. nebo 16. Úpravy si vyžaduje krácení pobytu vlaků ve Svinově, a to pouze na 6 nebo 10 minut.
 • Do Opavy východu odjíždí osobní vlaky ve 41. minutu.
 • V úseku Opava východ – Ostrava-Svinov bude zrušen „zrychlený“ osobní vlak 3403 (Opava východ 5:39, Ostrava-Svinov 6:07). Cestující z Opavy mohou náhradně využít vlak IC 514 „Opava“ (Opava východ 5:51, Ostrava-Svinov 6:14), ve kterém v tomto úseku není nutná povinná rezervace a platí také doklady ODIS.
 • Z Ostravy-Svinova (4:32) do Opavy východu (4:56) se ruší spěšný vlak 1600. Cestující mohou náhradně využít osobní vlak 3442 (Ostrava-Svinov 4:42, Opava východ 5:18).
 • Osobní vlak 3423 z Opavy východu v 15:42 pojede jen v pracovní dny a sobotu, v neděli (vlivem jízdy vlaku IC 542 „Vladislav Vančura“) pojede již v 15:18 jako osobní vlak 3447.
 • V průběhu platnosti nového jízdního řádu by měla být zprovozněna nová zastávka Havířov střed.                                                                                                                                                           

Trať 323 Ostrava – Valašské Meziříčí:

 • Osobní vlak 3120 z Frýdku-Místku (5:00) do Frenštátu pod Radhoštěm město (5:47) pojede nově i v sobotu a neděli.

Trať 326 Dětmarovice – Petrovice u Karviné:

 • Vlaky Os 3036/3037 (z Petrovic u Karviné v 15:39) pojede jen v pracovní dny. Naproti tomu vlaky Os 3040/3041 jedou denně.

Nové soupravy v Moravskoslezském kraji

 • V novém jízdním řádu vyjedou 2 nové elektrické jednotky 650 RegioPanter (pořízeny s podporou Regionálního operačního programu Moravskoslezsko) na osobních vlacích z Bohumína a Ostravy do stanic Mošnov, Ostrava Airport / Suchdol nad Odrou na linkách S3 a S4.
 • Dále v současnosti jezdí v kraji celkem 12 nových jednotek 471 CityElefant, z toho jsou čtyři jednotky s podporou Regionálního operačního programu (ROP) Moravskoslezsko. Čtyři jednotky CityElefant zajišťují převážnou většinu vlaků na lince S2 Mosty u Jablunkova – Bohumín – Ostrava. Dvě jednotky pokrývají 100 % spojů linky R1 Opava východ – Ostrava střed – Český Těšín. Čtyři jednotky zajišťují 100 % pokrytí linky S1 v trati Opava východ – Ostrava-Vítkovice – Český Těšín a zpět. U ostatních úsekových spojů linky S1 je pokrytí soupravou CityElefant u cca čtvrtiny spojů, v sobotu a neděli je 100 % pokrytí na vlacích na trati Havířov – Ostrava-Kunčice – Ostrava-Svinov.
 • Dvouvozových motorových souprav 814 Regionova jezdí v kraji aktuálně 13 (z toho 5 jednotek bylo pořízeno za podpory ROP Moravskoslezsko). Motorové jednotky zajišťují provoz ze 100 % na tratích 279 Studénka – Bílovec, 278 Suchdol nad Odrou – Nový Jičín město, 322 Frýdek-Místek – Český Těšín a 324 Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice a dále z cca 65 % v pracovních dnech a ze 100 % v sobotu a neděli na tratích 314 Opava východ – Hradec nad Moravicí a 317 Opava východ – Hlučín. V pracovních dnech kromě prázdnin pojedou Regionovy na všech spojích na trati 318 Kravaře ve Slezsku – Chuchelná. Z cca 10 % jsou nasazeny na vlacích na trati 323 Ostrava – Valašské Meziříčí. Dále budou tyto jednotky nasazeny na většinu spěšných vlaků na trati 292 z Krnova do Jindřichova ve Slezsku (– Jeseníku) a zpět.
 • Na vybraných osobních vlacích na trati 323 z Ostravy do Valašského Meziříčí jsou nasazeny čtyři modernizované motorové soupravy s rekonstruovaným motorovým vozem řady 842 a novými přípojnými vozy Bdtn756/7.Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy