Tiskové zprávy

Vlaky Českých drah dostanou evropský vlakový zabezpečovač ETCS

13.4.2016 - 14:14

Až 663 železničních kolejových vozidel vybaví České dráhy mobilní částí železničního bezpečnostního systému ETCS Level 2. Díky komunikaci mezi traťovým a vlakovým zařízením dojde k dalšímu zvýšení bezpečnosti na českých tratích. Nový zabezpečovací systém umožňuje včasné zastavení vlaků před návěstí stůj i při indispozici strojvedoucího, stejně jako snížit rychlost vlaku před jízdou do odbočky nebo před snížením traťové rychlosti například před obloukem o malém poloměru s výrazně nižší rychlostí oproti předchozímu úseku. 

„Bezpečnost vlaků Českých drah je naší prioritou. Již nyní máme vybaveno 1 191 vozidel evropským komunikačním systémem GSM-R a 1 535 vozidel národním radiokomunikačním zařízením typu TRS. To umožňuje i výpravčím nebo dispečerům zastavit vlaky při mimořádné události i na dálku tzv. generálním stopem a významně to přispívá k vysoké bezpečnosti české železnice,“ říká předseda představenstva Českých drah Pavel Krtek a vysvětluje přínosy nového zabezpečovacího systému: „Nejmodernější interoperabilní zabezpečovací systém ETCS bezpečnost našich vlaků ještě zvýší. Systém například dokáže včas zastavit vlak ještě před návěstí stůj, před „červenou“, za kterou může být další vlak. Při rychlosti 160 km/h tak musí spustit brzdy stovky metrů dopředu. Eliminuje také lidské chyby v případě jízdy sníženou rychlostí do odbočky například při vjezdu do stanic nebo na trati před výrazným snížením rychlosti při jízdě do oblouku o malém poloměru. Zabránil by například nehodě, která se stala před několika lety v Ústí nad Labem, kdy strojvedoucí vjel na výhybky omylem vyšší rychlostí, než měl povoleno, a vlak proto vykolejil," dodal Pavel Krtek.        

České dráhy plánují dosadit mobilní část zabezpečovacího systému ETCS na 663 vozidel celkem 33 typů. Tento výčet zahrnuje například nejrychlejší lokomotivy a elektrické jednotky řady 151, 371, 380, 660/661 (InterPanter) a 680 (pendolino), elektrické jednotky CityElefant nebo RegioPanter, řídicí vozy netrakčních jednotek railjet a další lokomotivy, jednotky a řídicí vozy.

Předpokládaná výše zakázky je 6,6 miliardy Kč a až 85 % z její výše může být spolufinancován evropským fondem CEF, který podporuje projekty v oblasti propojování evropských dopravních a komunikačních sítí. Vybavení českých vlaků mobilní částí ETCS je také v souladu s Národním implementačním plánem zavádění evropského řízení železničního provozu ERTMS. 

V rámci pilotního ověření ETCS v České republice (úsek Poříčany – Kolín) byl tento systém již dříve instalován na tři další vozidla (151.008, 362.166 a 471.042).

Vlakový zabezpečovací systém ETCS budou moci vozidla využívat na páteřní železniční síti v České republice. SŽDC jej bude postupně zavádět nejméně na 2000 kilometrech tratí. V současnosti probíhá jeho instalace například na 1. koridoru mezi Kolínem a Břeclaví.

Co je ETCS

ETCS (European Train Control System) je zkratka pro evropský vlakový zabezpečovací systém. Je jednou ze součástí ERTMS. Měl by postupně nahradit cca 20 různých národních systémů vlakových zabezpečovačů a tak umožnit vedení vlaků po celém území Evropy bez nutnosti výměn hnacích vozidel na hranicích, popřípadě bez nutnosti vybavení hnacích vozidel různými národními systémy. Počítá se s jeho rozšířením především na vysokorychlostních tratích a tranzitních koridorech, do budoucna by měl nahradit všechny stávající národní systémy.

Cílem zavedení ETCS není pouze spojení řízení a zabezpečení jízdy vlaků a přivést tyto systémy na současnou úroveň techniky, ale také snížení nákladů na údržbu a provoz traťové části, odstranění množství národních zabezpečovacích systémů, a tím umožnění interoperability vozidel na evropských železnicích, zvýšení propustnosti tratí a zvýšení traťových rychlostí.

Hlavním úkolem ETCS stejně jako každého jiného vlakového zabezpečovače je zajištění bezpečnosti vlakové dopravy a aktivní zásah do řízení vlaku v případě selhání nebo omylu strojvedoucího. Na základě přenášených informací kromě dodržování návěstí, respektive v případě ETCS oprávnění k jízdě (MA - movement authority), které obsahuje zejména informaci o délce úseku, pro který je MA platné, a o maximální rychlosti v daném úseku vyplývající z postavené jízdní cesty, sleduje tento zabezpečovač ještě další ukazatele, např. maximální traťovou rychlost v daném úseku, maximální rychlost vlaku, dodržení trasy vlaku, směr jízdy, přechodnost vlaku pro daný úsek, dodržení přechodných omezení. Zařízení ETCS se skládá z traťové a vozidlové části. Informace mezi nimi probíhají v podobě datových přenosů.Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122
On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Etická linka pro oznámení protiprávního jednání.
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy