Tiskové zprávy

Při rekonfiguraci jednotek railjet ČD nepochybily

9.6.2016 - 10:30

ÚOHS uložil v minulosti ČD pokutu ve výši 25 mil. Kč za údajné porušení zákona o zadávání veřejných zakázek, kdy ÚOHS rozhodl, že ČD nesplnily při zadání veřejné zakázky na rekonfiguraci jednotek railjet podmínky pro užití jednacího řízení bez uveřejnění. ČD s tímto rozhodnutím nesouhlasily a podaly opravný prostředek. Krajský soud v Brně se ztotožnil s argumentací ČD a zrušil rozhodnutí ÚOHS. Na základě rozhodnutí Krajského soudu v Brně byla věc vrácena ÚOHS k dalšímu řízení, ve kterém dal i ÚOHS za pravdu národnímu dopravci a s konečnou platností rozhodl, že ČD postupovaly plně v souladu se zákonem. Pokuta již byla v plné výši dopravci vrácena.

V rámci navazujícího obnoveného řízení se ÚOHS plně ztotožnil s argumentací Českých drah, že všechny podmínky pro využití jednacího řízení bez uveřejnění v dané věci byly splněny, a že České dráhy postupovaly plně v souladu se zákonem. Vzhledem k tomu ÚOHS řízení zastavil. Pokuta byla národnímu dopravci vrácena.

České dráhy v tomto řízení úspěšně zastupovala advokátní kancelář Weil, Gotshal & Manges s.r.o.Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy