Tiskové zprávy

Novinky v novém vlakovém jízdním řádu pro rok 2017 v Jihomoravském kraji

1.12.2016 - 13:43

V neděli 11. prosince začne platit nový jízdní řád pro rok 2017. V Jihomoravském kraji je rozsah regionální dopravy dlouhodobě ustálen. Kvůli poptávce cestujících přibyly spoje jak na hlavních tratích se silnou příměstskou dopravou například z Brna do Rájce-Jestřebí, Tišnova, Hrušovan u Brna a Nemotic, tak na tratích regionálních. Od nového jízdního řádu se podařilo zrychlit o 22 minut tzv. Expres Pálava–Podyjí i zjednodušit jeho jízdní řád.

Regionální vlaky v Jihomoravském kraji ujedou v jízdním řádu 2017 nepatrně pod 9 mil. vlakových kilometrů, denní průměr činí 24 641 vlakových kilometrů. Meziroční objem vlakových kilometrů se zvýšil – o 0,4 %. České dráhy vypraví v rámci kraje v pracovní dny v průměru 856 regionálních vlaků, o víkendech pak 498 vlaků. Integrovaný dopravní systém platí na celém území kraje, regionální vlaková doprava je provozována na celkem 723 kilometrech železničních tratí.

Nejvýznamnější změny v Jihomoravském kraji

Rozsah dopravy přizpůsoben poptávce cestujících

I v tomto roce dochází na území Jihomoravského kraje k mírnému navýšení rozsahu dopravy, a to nejen ve špičkách pracovních dnů, ale i v dopoledních hodinách a o víkendech. Spoje přibývají jak na hlavních tratích se silnou příměstskou dopravou (Brno – Rájec-Jestřebí, Brno – Tišnov, Brno – Hrušovany u Brna, Brno – Nemotice), tak na tratích regionálních, kde důležitou roli hraje také turistický ruch (Břeclav – Mikulov na Moravě, Hodonín – Veselí nad Moravou).

Spěšný vlak „Expres Pálava-Podyjí“ je rychlejší a jízdní řád jednodušší

Sezónní cykloturistický vlak, který propojuje Brno, Břeclav, Mikulov na Moravě, Znojmo a Šatov, bude z Brna hl.n. nově odjíždět až v 8:28, při nezměněném čase příjezdu do Šatova. Tím dochází ke zkrácení cestovní doby o 22 minut. Jízdní řád navíc bude stejný o sobotách i nedělích (v současnosti se o nedělích jezdí v pozdějším čase) a minulostí bude rovněž nedělní ukončení vlaku ve Znojmě. Kvůli očekávané výluce v úseku Boří les – Valtice bude v příštím roce provoz Expresu omezen na nepracovní dny od 1. 7. do 1. 10. V jarních měsících, konkrétně v nepracovní dny od 14. 4. do 25. 6., pak bude zavedena jeho výluková varianta spojující pouze Brno a Mikulov na Moravě přes Hrušovany nad Jevišovkou, přičemž odjezd z Brna hl.n. bude v 8:15 a zpět z Mikulova v 18:16.

Změny v jízdním řádu na jednotlivých tratích v Jihomoravském kraji

(na tratích, které nejsou v přehledu zmiňovány, nedochází k podstatnějším změnám)

Trať 240 Brno – Zastávka u Brna – Vysoké Popovice

 • Provoz nostalgických vlaků „Permoník“: v úseku Brno hl. n. – Zastávka u Brna bude i v nadcházejícím jízdním řádu ve vybraných sobotách provozována doprava historickým motorákem „Permoník“. Nostalgické vlaky budou vedeny ve dnech 20. 5., 10. 6., 8. 7., 22. 7., 5. 8. a 19. 8. 2017 historickým motorovým vozem M 262.0018 (830.018) vyrobeným v roce 1949 v Královopolské strojírně Brno.

Trať 241 Znojmo – Moravské Budějovice

 • V souvislosti s instalací nového zabezpečovacího zařízení v železniční stanici Šumná dochází ke zkrácení cestovních dob u osobních vlaků Os 24811, Os 24813, Os 24837, které budou odjíždět z Moravských Budějovic směrem na Znojmo až v 14:04, 16:04, 17:04, tedy v taktu s ostatními vlaky.

Trať 244 Brno – Hrušovany nad Jevišovkou/Moravské Bránice - Oslavany

 • Jízdní řád dozná spíše jen dílčích změn. Vlaky Sp 1922 a Sp 1926 Brno hl. n. – Hrušovany nad Jevišovkou zkrátí při křižování s protijedoucím vlakem pobyt ve stanici Moravský Krumlov, odkud budou nově odjíždět již v 16:11 a 18:11 a do cílové stanice tak dorazí o 8 minut dříve. V opačném směru pak u dvou méně frekventovaných vlaků dojde na úseku Bohutice – Moravský Krumlov k uspíšení časové polohy a z Bohutic budou v pracovní dny nově odjíždět již v 15:59 a 17:59.
 • Ukončena bude nynější symbolická obsluha Oslavan, kam z Ivančic zajížděly vlaky už jen 1. května a úsek Ivančice – Oslavany tak zůstane zcela bez regionální osobní dopravy.

Trať 246 Znojmo – Břeclav

 • Během turistické sezóny bude rozšířeno večerní spojení Mikulova na Moravě a Břeclavi, které bylo zčásti realizováno již od letošního června. Nově pojede o sobotách v období 14. 4. – 7. 10. nový pár vlaků s odjezdem z Břeclavi ve 20:33 a příjezdem do Mikulova ve 20:57, zpět z Mikulova pak ve 22:05 a příjezdem do Břeclavi ve 22:28, kde bude možné přestoupit na přípojný vlak do Brna.

Trať 250 Níhov – Tišnov – Brno – Břeclav – Kúty

 • Dochází k dalšímu rozvoji posilových vlaků, jejichž vedením vzniká 15minutový interval mezi spoji. V ranních hodinách bude jeden pár vlaků nyní vedený mezi Brnem a Kuřimí prodloužen až do Tišnova. Z Kuřimi do Tišnova bude odjíždět v 7:33, z Tišnova ve směru Kuřim a Brno v 8:13. V odpoledních hodinách bude zaveden nový pár vlaků mezi Brnem a Hrušovany u Brna, a to Brno hl.n. 13:55 – Hrušovany u Brna 14:11 a Hrušovany u Brna 14:42 – Brno hl.n. 15:00. Ve večerních hodinách bude zrušen pár vlaků mezi Brnem a Modřicemi, s odjezdem z Brna hl.n. do Modřic v 17:54 a z Modřic do Brna hl.n. 18:52.
 • Kvůli očekávaným stavebním pracím (zejména rekonstrukce stanice Kuřim) byly upraveny minutové polohy vlaků v úseku (Žďár nad Sázavou –) Níhov – Tišnov – Brno hl. n. K dalším úpravám časových poloh vybraných vlaků dochází vlivem změn v dálkové dopravě.

Trať 260 Brno – Letovice

 • Dochází k dalšímu rozvoji posilových vlaků, jejichž vedením vzniká 15minutový interval. Nový pár vlaků bude zaveden mezi Brnem a Blanskem, z Brna hl. n. do Blanska bude odjíždět ve 14:44, zpět z Blanska pak v 15:42 a svoji jízdu ukončí v Brně-Židenicích. Dále bude rozsah dopravy navýšen v úseku Blansko – Rájec-Jestřebí. Stávající vlak s odjezdem z Brna hl.n. v 16:44 bude z Blanska prodloužen až do Rájce-Jestřebí. V opačném směru pojede osobní vlak z Rájce-Jestřebí v 17:33 do Brna.
 • Odpoledním spěšným vlakům z Brna do České Třebové přibývají na základě požadavku objednatele další místa zastavení. Vlaky Sp 1972 a Sp 1976 s odjezdy z Brna hl.n. v 13:44 a 17:44 obslouží také Brno-Židenice, Adamov zastávku a Rájec-Jestřebí, Sp 1974 s odjezdem z Brna hl.n. v 15:44 zastaví navíc v Brně-Židenicích a Rájci-Jestřebí.
 • Vlivem změn v dálkové dopravě dochází u některých osobních vlaků k minutovým posunům jejich časové polohy.

Trať 262 Skalice nad Svitavou – Boskovice – Velké Opatovice

 • V úseku Skalice nad Svitavou – Boskovice nedochází k žádným významným změnám. V úseku Boskovice – Velké Opatovice zůstává rozsah dopravy stejný, ovšem poslední vlak do Velkých Opatovic bude ze Skalice nad Svitavou odjíždět o hodinu dříve, tj. v 17:22.

Trať 330 Břeclav – Moravský Písek

 • Na trati dochází k mírným posunům časových poloh vlaků. Nejvýraznější změnou je uspíšení časové polohy vlaku Os 4222, který nově pojede v poloze Otrokovice 20:12 – Moravský Písek 20:45 – Hodonín 21:04 – Břeclav 21:22.

Trať 340 Brno – Veselí nad Moravou

 • Na této trati dochází k nárůstu rozsahu dopravy. V pracovní dny pojede nový spěšný vlak Veselí nad Moravou 4:50 – Brno hl.n. 6:33. Ten bude po Nesovice zastavovat jako stávající osobní vlak a na území města Brna pak obslouží ještě Slatinu a zastávku Černovice. Vlak Os 4108 pojede v úseku Nesovice 7:22 – Brno hl.n. 8:20 i v sobotu. V opačném směru spěšný vlak 1721 Brno hl.n. 7:35 – Staré Město u Uherského Hradiště 9:33 zastaví v 8:48 i ve Vracově.
 • K dalším změnám dochází ve večerních hodinách. Vlak Os 4125 pojede z Brna hl.n. do Kyjova o 15 minut dříve, již ve 22:25. Nabídku spojení pak doplní nový osobní vlak Brno hl.n. 23:10 – Nesovice 23:56 – Nemotice 0:04, který z Brna do Nesovic pojede v pracovní dny a neděli, a z Nesovic do Nemotic už jen v pracovní dny.

Trať 343 Hodonín – Veselí nad Moravou - Vrbovce

 • Od 1. 9. 2016 jezdí mezi Veselím nad Moravou a Hodonínem v dopoledních hodinách pracovních dnů nový pár vlaků. V jízdním řádu 2017 budou časové polohy tohoto páru Veselí nad Moravou 8:12 – Hodonín 8:51 a Hodonín 11:17 – Veselí nad Moravou 11:52 a provoz bude rozšířen na všechny pracovní dny s výjimkou 27. – 30. 12. 2016. Dále dochází k mírným úpravám časových poloh některých vlaků.

Modernizované soupravy v Jihomoravském kraji

Od roku 2016 na spěšných vlacích a rychlících linky R5 Brno – Břeclav – Hodonín (– Olomouc) jezdí nově nasazené moderní nízkopodlažní elektrické jednotky InterPanter, které výrazným způsobem zvýšily komfort cestování na důležité lince v Jihomoravském kraji. Na trati ze Znojma do Břeclavi jsou už na cca 90 % spojů nasazeny modernizované vozy Bdtn757 a Bdt 754. Na vlak Sp 1971 Česká Třebová 4:43 – Brno hl.n. 6:13 je nově nasazena jednotka InterPanter.

 • Brno – Zastávka u Brna – Vysoké Popovice: cca 90 % osobních vlaků, 5 motorových vozů řady 854 s řídicím vozem, 3 motorové vozy řady 842, modernizované vozy Bdtn756;
 • Znojmo – Moravské Budějovice – Okříšky: 100 % jednotky Regionova;
 • Brno – Miroslav / Moravské Bránice – Ivančice: téměř 100 % osobních vlaků, 6 souprav motorových vozů řady 842 s řídicím vozem, 2 motorové vozy řady 842, modernizované vozy Bdtn;
 • Znojmo – Břeclav: 4 modernizované motorové vozy ř. 854 a 842 s řídicími vozy; v pracovní dny na cca 90% spojů a o víkendu celodenně s rekonstruovanými vozy Bdtn757, Bdt754 a Bfbrdtn.
 • Tišnov – Brno – Vranovice: 2 páry osobních vlaků, 2 třídílné jednotky Regionova; Tišnov – Brno 8 párů – souprava s řídicím vozem řady Bfhpvee295 „Sysel“.
 • Brno – Břeclav – Hodonín – Olomouc (spěšné vlaky a většina rychlíků nové nízkopodlažní elektrické jednotky ř. 660 a 660.1 InterPanter.
 • Břeclav – Kúty 3 páry vlaků vedených moderní soupravou ZSSK;
 • Tišnov – Nedvědice: téměř 100 % osobních vlaků, 3 třídílné jednotky Regionova;
 • Brno – Rájec Jestřebí: 5 párů osobních vlaků – 2 třídílné jednotky řady Regionova; 1 pár osobních vlaků – souprava s řídicím vozem řady Bfhpvee295 „Sysel“;
 • Brno – Letovice / Březová nad Svitavou: 50 % osobních vlaků – elektrické jednotky RegioPanter;
 • Skalice nad Svitavou – Velké Opatovice: 100 % osobních vlaků, 2 dvoudílné jednotky Regionova;
 • Brno hl. n. – Křenovice hor. n.: cca 50 % osobních vlaků – elektrické jednotky RegioPanter;
 • Břeclav – Moravský Písek: 80 % osobních a spěšných vlaků, 4 soupravy s řídicím vozem řady Bfhpvee295 „Sysel“;
 • Brno – Veselí nad Moravou: cca 75 % osobních a spěšných vlaků, 6 motorových vozů řady 854, část s řídicím vozem, 4 motorové vozy řady 842, modernizované vozy Bdtn;
 • Hodonín – Veselí nad Moravou – Vrbovce: téměř 100 % osobních vlaků, 3 třídílné jednotky Regionova.


Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy