Tiskové zprávy

Stanovisko ČD k diskusi o stávce na železnici

16.12.2016 - 15:26

České dráhy jsou stabilizované, daří se nám udržet sociální smír a pracujeme na obchodním modelu po roce 2019, kdy skončí desetileté smlouvy s objednateli. Letos se nám podařilo zvýšit rating na stupeň Baa2, úspěšně refinancovat dluhopisy z roku 2011, rozvíjíme dopravní koncepty se zahraničními partnery a pokračujeme v modernizaci vozidel. Se zástupci odborů vedeme pravidelný dialog a společně diskutujeme všechny zásadní otázky související s ČD. O tom, že máme s odbory korektní vztahy, svědčí i právě uzavřené kolektivní vyjednávání na příští rok zahrnující i růst mezd o 2,9 – 3,4 %. Ke stávce proto z našeho pohledu není důvod.

Zároveň však musíme přiznat, že řešíme řadu závažných problémů, včetně těch z minulosti, počínaje prohranou arbitráží se Škodou Transportation za pozdní dodávku lokomotiv, přes developerské projekty na nádražích až po to nejdůležitější, a to je budoucí postavení národního dopravce v liberalizovaném prostředí. Na rizika otevírání trhu osobní železniční dopravy bez jasné koncepce a legislativní přípravy upozorňujeme dlouhodobě. Trh se otevřel soukromým dopravcům, ačkoli u nás neexistuje ani orgán, který by posoudil, zda neřízená liberalizace postavená čistě na podnikatelských zájmech soukromých dopravců neznamená zároveň vyšší výdaje z veřejných rozpočtů. Tak, jak se to stalo na lince Praha – Ostrava – státní hranice se Slovenskem, kde se dotace státu po příchodu konkurentů několikanásobně zvýšily. Neexistuje ani systém vzájemného uznávání jízdenek. Stejně tak nemůžeme souhlasit se zřízením státní půjčovny vlaků, která boří základní konkurenční výhodu ČD. Všechny tyto otázky se však snažíme ve spolupráci s odborovými organizacemi na železnici, s Ministerstvem dopravy i se zástupci státu v Dozorčí radě ČD a v Řídicím výboru ČD postupně řešit.

V této situaci si vážíme podpory všech, komu není osud české železnice lhostejný. Vítáme konstruktivní dialog, který povede ke stanovení jasného a efektivního systému liberalizace české železnice dle pravidel EU. Jako nezbytnou podmínku přitom vnímáme zachování výsadního postavení státem vlastněných Českých drah na otevřeném trhu jakožto záruky spolehlivého zajištění základní dopravní obslužnosti České republiky nikoliv na základě podnikatelských zájmů soukromých dopravců, nýbrž na na základě potřeb státu a jeho občanů.

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy