Tiskové zprávy

ČD se ohrazují proti nepravdám publikovaným v článku Hospodářských novin „Ťok chce prosadit přenosné jízdenky na železnici. České dráhy jsou proti"

9.1.2017 - 16:35

České dráhy se ostře ohrazují proti článku Hospodářských novin „Ťok chce prosadit přenosné jízdenky na železnici. České dráhy jsou proti“, který je zásadním způsobem v rozporu se stanoviskem společnosti, a žádají otištění celého skutečného stanoviska společnosti k vzájemnému uznávání jízdenek. Stanovisko Českých drah zaslané redaktoru Hospodářských novin obsahuje informaci, že: „Vzájemné uznávání jízdních dokladů mezi různými dopravci může vyřešit zřízení clearingového centra a nastavení systému vzájemného uznávání jízdenek ze strany objednatele (př. dnešní model IDS).“ To znamená, že je plně v souladu s citovaným vyjádřením ministra dopravy k nutnosti zřízení clearingového centra a nastavení systému uznávání jízdenek ze strany objednavatele – státu a ve své podstatě se shoduje i se stanovisky soukromých dopravců publikovaných v listu, kteří doporučují v oblasti uznávání jízdenek speciální legislativu.

Skutečnost, že se akciová společnost České dráhy nebrání vzájemnému uznávání jízdenek a vytvoření moderního integrovaného tarifního systému na železnici jako má například Švýcarsko ilustruje i skutečnost, že je národní dopravce již nyní zapojen do 12 regionálních integrovaných dopravních systémů, kde uznává jízdenky platné jak u dalších soukromých železničních dopravců, tak v autobusové nebo městské dopravě. U většiny z těchto integrovaných dopravních systémů patřil dokonce mezi první dopravce, kteří do nich byli zapojeni.  

Na závěr bychom chtěli podotknout, že dotaz zaslaný z Hospodářských novin se dokonce ani nevztahoval ke stanovisku a postoji Českých drah ke vzájemnému uznávání jízdenek, ale směřoval pouze k důvodům, proč to v současnosti není možné. Navzdory tomu obdržel redaktor Hospodářských novin i stanovisko, za jakých podmínek je dle názoru Českých drah možné uznávání dokladů zajistit. To zcela jasně říká, že společnost se tomuto uznávání jízdenek při vytvoření legislativních, organizačních a ekonomických podmínek nebrání.Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy