Tiskové zprávy

Přesnost vlaků se loni zvýšila o 3 procenta

22.2.2017 - 10:54

Přesnost vlaků se loni zvýšila meziročně o 3,3 %, když dosáhla podle údajů dopravce 89,9 %. Podle standardů Mezinárodní železniční unie tak provozovaly České dráhy celkem 2,2 milionu vlakových spojů včas. Ke zvýšení přesnosti vlaků tak dochází po roce 2015, kdy dosáhl objem investic a s tím spojených výluk na české železnici rekordního rozsahu. Výluky tehdy ovlivňovaly provoz na nejvytíženějších koridorech, například mezi Běchovicemi a Úvaly či v uzlu Olomouc na frekventované trati z Prahy na východ republiky. Ovšem velký objem prací pokračoval na železniční infrastruktuře také loni.   

Přesnost jízdy vlaků národního dopravce se zlepšila ve všech ukazatelích. V dálkové dopravě stoupla přesnost spojů dokonce o 5,7 % ze 72,1 % v roce 2015 na 77,8 % v roce 2016, a to i přesto že došlo k výraznému zkrácení cestovních časů a zrychlení dopravy na některých tratích. V regionální dopravě se přesnost vlaků zvýšila o 3,1 % z 87,8 % předloni na 90,9 % v loňském roce. Výrazně klesl počet zpožděných vlaků, a to na 325 tisíc spojů za rok z celkového počtu téměř 2,5 milionu vlaků vedených za rok.

Nejčastější příčinou zpoždění spojů v loňském roce bylo křižování vlaků nebo čekání na předjetí vlakem vyšší kategorie (sled vlaků), dále vliv výluk, čekání na přípoj (maximální garance zajištění přípojů pro cestující při zdržení přípojných vlaků) a také zvýšená frekvence cestujících, tedy prodloužení pobytu na stanicích z důvodu výstupu a nástupu cestujících. České dráhy mohly ovlivnit přesnost vlaků pouze z 15 %, na straně infrastruktury vzniklo 30 % zdržení a více než 50 % zpoždění připadá na další vlivy mimo železnici. Ve 2 % případů ze všech více než 2 a půl milionu sledovaných spojů vzniklo zpoždění na síti zahraničních železnic a bylo jízdou vlaku přeneseno do Česka. Jedná se hlavně o mezistátní spoje. Přesnost samotných mezistátních vlaků u nás ovlivňuje zpoždění “přivezené“ ze zahraničí v přibližně 40 % případů.    

Významným faktorem ovlivňujícím přesnost českých vlaků v posledních dvou letech byla rozsáhlá modernizace infrastruktury, rekordní investice a z toho plynoucí výluky, a to i na důležitých a frekventovaných tratích a v uzlech, např. mezi Běchovicemi a Úvaly, v oblasti Plzně, Prahy nebo Olomouce. Svůj vliv na přesnost vlaků má i malý podíl vícekolejných tratí, které umožňují plynulejší a přesnější provoz, odstraňují křižování vlaků, nebo dokonce zcela oddělují expresní a příměstskou osobní dopravu a nákladní dopravu. Zatímco v Česku je jen přibližně 20 % tratí dvou- a vícekolejných, na Slovensku je to 28 %, v Rakousku 43 % a v Německu dokonce 55 % tratí. Například v saských Drážďanech pouze s půl milionem obyvatel a v jejich okolí jsou nejdůležitější tratě čtyřkolejné a je na nich oddělen provoz regionálních vlaků S-Bahn, expresních a nákladních vlaků.Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy