Tiskové zprávy

Praha se dnes stala hlavním městem evropské železnice

7.7.2017 - 14:24

V Praze se dnes sešli generální ředitelé (CEO) nejvýznamnějších evropských železničních společností a asociací na plánovaném summitu, aby diskutovali o aktuálních trendech v železniční dopravě. Summitu se účastní 17 šéfů drážních organizací. Pořadatelem této mezinárodní akce jsou tentokrát České dráhy, a.s., a Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Tato setkání se konají každoročně. Loni se summit uskutečnil ve švýcarském Luganu, před dvěma lety v Lisabonu a tentokrát se rozhodovalo mezi Prahou, Madridem a Stockholmem.

„Je to jedinečná událost pro Českou republiku, která se opakuje jednou za desítky let. Setkání CEO železničních podniků představuje platformu pro diskusi o tématech, která řešíme napříč kontinentem. Jde zejména o otázku zvyšování ochrany cestujících před riziky terorismu, ale také o témata rozvojová, jako jsou zavádění jednotných systémů pro informování a odbavení zákazníků nebo zkvalitnění spojení východ – západ. Třeba mezi Prahou a Mnichovem, což by pomohlo zvýšení konkurenceschopnosti jak osobní, tak nákladní železniční dopravy,“ říká předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s., Pavel Krtek, který je zároveň členem řídicího výboru Společenství evropských železničních společností (CER).

Generální ředitel Správy železniční dopravní cesty, s.o., Pavel Surý k tomu dodává: „Z pohledu správce infrastruktury považujeme za prioritní zvyšování úrovně zabezpečení provozu postupným zaváděním systémů GSM-R a ETCS. Implementací těchto technologií lze zabránit železničním nehodám s fatálními následky, případně tyto následky zmírnit. Samotný fakt existence a provozování systému ETCS je jedním z faktorů vedoucím ke zvýšení atraktivity a konkurenceschopnosti železniční dopravy. V současné době je těsně před dokončením úsek Břeclav – Brno – Česká Třebová – Kolín, dále realizujeme ETCS v úseku Petrovice u Karviné – Přerov – Břeclav a další úseky Kralupy nad Vltavou – Praha – Kolín a Přerov – Česká Třebová budou následovat.“

Vybraná témata summitu

  • ochrana před hrozbou terorismu – preventivní opatření, společné sdílení dat,
  •  propojení Evropy sever / jih – pro ČR je důležité zlepšení spojení východ / západ, například na linkách Praha – Mnichov a Praha – Berlín,
  • jednotný informační a odbavovací systém – budování vzájemně kompatibilního systému informací a odbavení zákazníků,
  • automatické vedení vlaků – cílem je zvýšení provozní bezpečnosti, snížení spotřeby elektrické energie a zajištění vyšší úrovně přesnosti železniční dopravy,
  • ERTMS – evropský systém řízení železniční dopravy a ETCS – evropský vlakový zabezpečovací systém
  • otevírání trhu železniční dopravy v Evropě, 4. železniční balíček,
  • TEN-T – transferová dopravní síť, cílem je rozvoj koridorů základních sítí podle požadavků nařízení o TEN-T, a to s ohledem na hlavní překážky železničních nákladních koridorů.

Na programu jsou rovněž dvě prezentace od renomovaných světových konzultačních společností, a to o dopadu globálních trendů, jako jsou oteplování, růst populace či masivní migrace, na byznys železniční dopravy, a také o nových evropských pravidlech o ochraně osobních dat.

„Jedním z vážně diskutovaných témat je ochrana cestujících a železnice před hrozbou terorismu. Systémů na její posílení je celá řada, včetně sofistikovaných kamerových systémů, bezpečnostních rámů či detektorů výbušnin. Další možností je povinný registr cestujících,“ upozorňuje na jeden z aktuálních problémů železnice Pavel Krtek a dodává: „České dráhy se této diskuse účastní a považují téma bezpečnosti za mimořádně závažné. Opatření pro její posílení však můžou zároveň snížit konkurenceschopnost železnice. Ve chvíli, kdy budeme po zákaznících vyžadovat bezpečnostní kontroly nebo jejich osobní údaje, velmi pravděpodobně jich část ztratíme. Najít pro veřejnost přijatelné řešení je proto obtížné.“

Další diskuse se vede na téma regulace a pravidla ze strany Evropské komise. „Příkladem jsou přísné technické normy, evropský vlakový zabezpečovací systém ETCS, tiché brzdy, obnovitelné zdroje energie atd. Tato opatření na jednu stranu vedou ke zvýšení bezpečnosti provozu, snížení hluku, ochraně životního prostředí, na straně druhé však zatěžují ekologickou železnici náklady, které silniční dopravci nemají. Železnice by se tak mohla stát nekonkurenceschopnou. I o tom je potřeba se bavit,“ uzavírá Pavel Krtek.

Praha se dnes stala hlavním městem evropské železnice Praha se dnes stala hlavním městem evropské železnice Praha se dnes stala hlavním městem evropské železnice Praha se dnes stala hlavním městem evropské železnice

Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy