Tiskové zprávy

Pavel Krtek znovu zvolen do řídícího výboru CER

26.9.2017 - 10:47

Pavel Krtek, předseda představenstva národního dopravce Českých drah, byl znovu zvolen valným shromážděním do řídícího výboru CER – Společenství evropských železnic a infrastrukturních společností. Znovuzvolení Pavla Krtka do řídícího výboru této největší evropské železniční instituce potvrzuje významné postavení Českých drah na mezinárodní úrovni.   

Letošní valné shromáždění se konalo 25. září 2017 v polském Gdaňsku v předvečer mezinárodního veletrhu železniční a kolejové techniky TRAKO 2017. Během valného shromáždění se uskutečnila také volba nového řídicího výboru (Management Committe) CER pro roky 2018 a 2019. Předseda představenstva Českých drah Pavel Krtek do řídicího výboru kandidoval a byl opětovně zvolen, což potvrdilo jeho prestiž u ostatních více než 70 členů CER a také důležité postavení Českých drah v evropské dopravě.

„Velmi si vážím důvěry ostatních kolegů z celé Evropy, kteří mě znovu zvolili do celoevropského řídicího výboru Společenství evropských železnic a infrastrukturních společností. Je to ocenění nejen mé, ale také Českých drah, kdy se aktivně zajímáme o tvorbu a schvalování dopravní a železniční legislativy EU, účastníme se mnoha mezinárodních železničních projektů, evropských železničních norem nebo vytváříme tlak na modernizaci infrastruktury a snažíme se v tomto směru přinášet naše zkušenosti a doporučení. Volba do výboru mně umožní úzké zapojení do všech aktivit, které se na evropské úrovni chystají a díky tomu můžu velmi efektivně hájit zájmy Českých drah,“ uvedl ke svému znovuzvolení do řídicího výboru CER Pavel Krtek.

Účast českého zástupce v řídicím výboru CER znamená příležitost ovlivňovat proces tvorby a schvalování norem, které rozhodující měrou ovlivňují činnost evropských dopravců, tedy i Českých drah. Jedná se například o aplikaci 4. železničního balíčku, rovné podmínky pro všechny hráče na železničním trhu, možnost přímo sledovat a ovlivňovat tzv. transpozici, tedy implementaci evropských norem a předpisů do národního prostředí včetně správné interpretace v národním jazyce, vytváří lepší podmínky prosazovat zájmy České republiky a českých podniků v Bruselu, ale také úzce spolupracovat a vytvářet dobré obchodní vztahy se zahraničními partnery především z Německa, Rakouska, Polska a Slovenska. To je velmi důležité při prosazování modernizace a zvyšování kvality cestování na pro České dráhy důležitých páteřních tratích z Prahy do Berlína, Mnichova, Lince, Vídně, Bratislavy a Budapešti, i na sever Slovenska a do Varšavy.       

Na programu valného shromáždění CER byly kromě volby nového řídicího výboru také otázky k aplikaci 4. železničního balíčku, digitalizace EU, vývoje železniční legislativy po Brexitu a také otázky bezpečnosti železniční dopravy v Evropě. V tomto směru jde o další koordinaci a výměnu zkušeností v programu prevence terorismu na úrovni legislativy, ale i technických nebo organizačních prostředků až po možnost případného sdílení údajů cestujících v mezistátní dopravě, podobně jako je tomu v letecké dopravě.   

Společenství CER je nejsilnějším představitelem železniční lobby v Bruselu. Bylo založeno v roce 1988 původně 12 železničními podniky, dnes se její řady rozrostly na více než 70 členů – železničních firem (národních dopravců i privátních železnic), manažerů infrastruktury, asociací apod. CER dnes zastupuje více než 60 procent evropské železniční sítě, na které se odehrává 85 procent výkonů v nákladní dopravě a prakticky veškeré výkony v osobní dopravě v Evropě.Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy