Tiskové zprávy

Skupina ČD již není závislá na externím dodavateli IT

25.10.2017 - 14:30

TISKOVÁ ZPRÁVA SPOLEČNOSTI ČD INFORMAČNÍ SYSTÉMY

Společnost ČD – Informační Systémy, a.s., dál posiluje svou pozici na trhu IT služeb. Poté, co v roce 2015 získala 34% podíl ve společnosti XT Card, a.s., a loni 100% podíl ve společnosti ODP software, s.r.o., podepsala 24. října 2017 smlouvu, čímž započal proces převzetí Skupiny CHAPS, tak jak je obvyklé pro obdobné akviziční transakce.

Před tím byly splněny veškeré nezbytné podmínky k uzavření transakce, zejména bylo provedeno právní a komerční due diligence, audit a převzetí zdrojových kódů včetně dokumentace k produktům Skupiny CHAPS a ocenění nabývaného podílu. Všechny kroky byly projednány s příslušnými orgány a byly získány nezbytné korporátní souhlasy.

„Termín podpisu byl stanoven na základě jednání s prodávajícím, který ČD-IS vyzval k vlastní realizaci transakce s odvoláním na skutečnost, že ČD-IS měla garantovanou exkluzivitu pouze do 30. 9. 2017. Důvodem z jeho strany byl také negativní dopad mediální kampaně, která způsobila nejistotu klíčových IT specialistů CHAPSu, jeho zákazníků a celého relevantního trhu,“ vysvětluje předseda představenstva ČD-Informační Systémy, a.s., Miloslav Kopecký a dodává: Podpisem smlouvy transakce pokročila do další fáze, kdy budou provedeny standardní aktivity související s postakviziční prověrkou dříve poskytnutých informací, zejména detailní prověrka v oblastech finanční a provozně-obchodní. Skupina CHAPS bude po stránce procesů postupně začleněna do ČD-IS.“ Transakci asistuje advokátní kancelář White & Case, která po právní stránce od počátku dohlíží na ochranu zájmů věřitelů a akcionářů ČD, a.s.

Ocenění 100% podílu ve Skupině CHAPS bylo provedeno nejen interně, ale také nezávislým expertem, společností CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., a použitá metoda byla následně ověřena znaleckým ústavem, společností STATIKUM s.r.o. Cena 100% podílu ve společnosti CHAPS, a to včetně finančních prostředků v řádu několika desítek milionů korun na účtech, je předmětem obchodního tajemství.

Pro financování nákupu byla jako nejvhodnější vybrána forma vnitroskupinového úvěru, který všemi devíti hlasy schválila Dozorčí rada ČD, a.s., a který bude společností ČD-Informační Systémy, a.s., postupně umořen z její podnikatelské činnosti.

 „Jde o významnou akvizici, díky které získáváme nejen CHAPS, ale také další společnosti z jeho Skupiny – ČSAD SVT Praha, spol. s r.o., INPROP, s.r.o., a SVT Slovakia, s.r.o. Je to zajímavá příležitost rozšířit naše podnikání, včetně možnosti expanze na jiné trhy. Kupujeme portfolio produktů jak pro železniční, tak pro autobusový business, a samozřejmě také pro provozování IDOSu. Všechny tři segmenty chceme dál rozvíjet. Všechny naše zákazníky, a především ty, kteří k nám díky koupi uvedených společností přicházejí, budeme o nastalé změně informovat a hovořit s nimi o nových možnostech naší další spolupráce. Jejich důvěry si velice vážíme a jsme připraveni jim poskytnout veškeré garance v oblasti ochrany jejich dat a dalšího rozvoje služeb, které pro ně společnost CHAPS vykonává. Zcela vylučujeme, že by změnou vlastníka CHAPSu mohlo dojít k poškození jejich zájmů. To je jedna z našich hlavních priorit,“ uzavírá předseda představenstva ČD-Informační Systémy, a.s., Miloslav Kopecký.Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy