Tiskové zprávy

Inflace zvedne cenu jízdného o 2 %, do 70 kilometrů to bude zvýšení jen do dvou korun

8.11.2017 - 10:35

Tarif Českých drah od 10. prosince 2017 nezaznamená žádné významné změny. Nadále budou v nabídce současné slevy včetně Včasných nebo Akčních jízdenek, které pružně reagují na vývoj na přepravním trhu a na další faktory, a jejichž ceny se mohou během roku dynamicky měnit. Obyčejné jízdné a z něj odvozené ceny, např. zákaznické nebo traťové časové jízdenky, se zvedne o očekávanou letošní inflaci 2 %. V praxi to bude znamenat, že obyčejné jízdné do 70 kilometrů stoupne maximálně o 2 koruny. Zároveň zlevní cestování skupin 6 a více cestujících nebo prázdninové cesty dětí.

Přehled tarifních změn od 10. prosince 2017    

Pro jízdní řád 2018 nedochází k zásadním tarifním změnám. Nabídka slev a komerčních nabídek je stabilizována a s novým jízdním řádem 2018 od 10. prosince v této oblasti nedochází k žádným významným novinkám. Nabídky typu Akční jízdenka, SuperAkční jízdenka nebo Včasná jízdenka Česko jsou koncipovány jako dynamické a jejich ceny mohou v průběhu platnosti JŘ 2018 pružně reagovat na vývoj cen na přepravním trhu a na další faktory.

K malé úpravě dojde u cen obyčejného jízdného a nabídek, které jsou z nich odvozeny (zpáteční, traťové apod.). Zvýšení bude v průměru o 2 % v reakci k očekávané výši inflace v České republice, která by měla dosáhnout v letošním roce úrovně kolem 2 %. Tato úprava bude znamenat u obyčejného jízdného (beze slev) pro vzdálenosti 1 – 34 kilometrů zvýšení o 0 – 1 Kč, na vzdálenost 35 – 73 km zvýšení o 1 až 2 Kč a například na vzdálenost 150 km bude toto zvýšení ve výši 5 Kč. Příklady pro vybrané trasy jsou uvedeny níže.

Zároveň se ke stejnému termínu uskuteční tyto další drobné změny:

  • Větší slevu získají skupiny 6 a více osob, které objednávají přepravu přes objednávkový systém, nově získají všechny osoby ve skupině slevu 50 % z obyčejného jízdného, dosud byla sleva 50 % poskytována až od třetí osoby, například skupina o 6 osobách zaplatí nyní za cestu z Prahy hl.n. do Benešova u Prahy (49 km) celkem 247 Kč, nově i po zvýšení ceny obyčejného jízdného, bude cesta levnější a skupina zaplatí celkem 234 Kč.  
  • Zlevní prázdninové cesty pro děti díky rozšíření nabídky Jízdenka na léto také pro děti ve věku 6 až 15 let, a to v obou variantách s platností 7 a 14 dní v ceně 390, resp. 590 Kč.
  • Dochází ke zrušení dosavadního systému lomeného jízdného. Jízdné za dvakrát pojížděný úsek se bude nově stanovovat ze součtu projetých kilometrů, a tím dojde ke snížení ceny. Např. pokud jel cestující ze Starého Kolína do Zábřehu na Moravě s přestupem v Kolíně (2× pojížděný úsek Starý Kolín – Kolín), zaplatil dosud 219 Kč. Podle nových pravidel takto zaplatí jen 209 Kč (platí pro obyčejné jízdné).   
  • Celoročně je zavedena nabídka denního síťového dokladu pro přepravu jízdního kola v ceně 99 Kč.
  • Zvýší se jednorázový poplatek za využití úschovy během přepravy z 10 Kč na 20 Kč.
  • Dochází ke zvýšení některých přirážek. Např. za neuposlechnutí pokynů dopravce nebo porušení přepravních smluvních podmínek se přirážka zvyšuje až na 1 000 Kč. V případě úhrady na místě nebo ve stanoveném termínu se cena snižuje na 400 Kč.

Upozorňujeme cestující, že současné ceny jsou platné až do půlnoci 9. prosince 2017 včetně dvouměsíčního předprodeje, to znamená, že za stávající ceny lze zakoupit jízdenky až do začátku února 2018. 

Příklady úpravy cen pro vybrané relace – obyčejné jízdné

relace

vzdálenost

původní cena v Kč

nová cena v Kč

rozdíl v Kč

Děčín hl.n. – Benešov nad Pl.

11 km

25

25

0

Jihlava – Havlíčkův Brod

27 km

47

48

+ 1

Praha – Kolín

62 km

93

95

+ 2

Praha – Havlíčkův Brod

136 km

192

196

+ 4

 

Příklady úpravy cen pro vybrané relace – IN 25

relace

vzdálenost

původní cena v Kč

nová cena v Kč

rozdíl v Kč

Děčín hl.n. – Benešov nad Pl.

11 km

19

19

0

Jihlava – Havlíčkův Brod

27 km

35

36

+1

Praha – Kolín

62 km

70

71

+1

Praha – Havlíčkův Brod

136 km

144

147

+3

 


Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy