Tiskové zprávy

Novinky ve vlakovém jízdním řádu pro rok 2018 v Jihomoravském kraji

1.12.2017 - 10:44

V neděli 10. prosince začne platit nový jízdní řád pro rok 2018. V Jihomoravském kraji zůstává rozsah regionální dopravy na srovnatelné úrovni s letošním jízdním řádem. Na většině tratí dochází pouze k drobným úpravám. Nový jízdní řád bude platit  do soboty 8. prosince 2018.

Počet vlakových kilometrů (vlkm) regionální dopravy v Jihomoravském kraji v nadcházejícím roce převýší hranici 9 miliónů, konkrétně 9 051 802 vlkm za celý rok. Denně je to tak 24 799 vlkm – což znamená mírný nárůst, protože v  roce 2017 to bylo 24 641 vlkm za den. České dráhy vypraví na jihu Moravy v pracovní dny v průměru 866 regionálních spojů (2017 – 856), o víkendech pak 490 vlaků. Regionální doprava v kraji bude v roce 2017 provozována na 723 km železničních tratí. Na území Jihomoravského kraje je síť regionálních vlaků dopravně integrována v systému IDS JMK.

Nejvýznamnější změny v regionální dopravě v Jihomoravském kraji

 • I v tomto roce dochází na území Jihomoravského kraje k mírnému navýšení rozsahu dopravy. Spoje přibývají jak na hlavních tratích se silnou příměstskou dopravou, tak na tratích regionálních.
 • Na několika tratích dochází k dílčímu zrychlení dopravy, a to buď díky nedávným investicím SŽDC (240, 246) nebo plnému využití parametrů vozidel (linka R13).
 • S počátkem jízdního řádu je očekávána aktivace zastávky Veselí nad Moravou-Milokošť, která se nachází na trati 340 Brno – Veselí nad Moravou – Uherské Hradiště.
 • Během jízdního řádu 2018 je opětovně očekávána poměrně rozsáhlá stavební činnost, a to zejména na tratích 246 a 340, především ale v samotném uzlu Brno. 

Změny v regionální dopravě na jednotlivých tratích Jihomoravského kraje

(na tratích, které nejsou v přehledu zmiňovány, nedochází k podstatnějším změnám)

Trať 240 Brno – Zastávka u Brna – Vysoké Popovice

 • V souvislosti s investicí SŽDC dochází k dílčímu zrychlení osobních vlaků směřujících přes krajskou hranici směrem na Náměšť nad Oslavou, Třebíč a Jihlavu. Např. na úseku Brno hl. n. – Náměšť nad Oslavou činí časová úspora osobních vlaků průměrně 5,5 minuty – nejvyššího zkrácení jízdní doby je dosaženo u vlaku Os 4834 (z Brna hl. n. v 14:45), a to o 10 minut díky zkrácení pobytů při křižování.
 • Vlivem změn v infrastruktuře dochází k minutovým změnám časových poloh vlaků, koncept jízdního řádu regionální dopravy však zůstává stejný.

Trať 244 Brno – Hrušovany nad Jevišovkou/Moravské Bránice - Oslavany

 • Vlivem změn na trati 240 dochází k zajímavé časové úspoře u spěšných vlaků Brno – Moravský Krumlov, které nyní odjíždějí z Brna hl. n. v 14:24 a 16:24 (Sp 1920, Sp 1924). Tyto vlaky budou nově odjíždět z Brna hl. n. v 14:32 a 16:32, ovšem čas příjezdu do Moravských Bránic se nezmění. Jízdní doba těchto vlaků se tak zkrátí o 8 minut.

Trať 246 Znojmo – Břeclav

 • Na trati dochází ke změnám minutových poloh vlaků, a to s ohledem na provedenou revitalizaci v úseku Boří les – Valtice a zajištění některých přípojů v Břeclavi. Jízdní doba mezi Mikulovem na Moravě a Břeclaví doznává zkrácení v průměru o cca 2 minuty. Následkem úpravy časových poloh vlaků linky R13 Olomouc – Břeclav – Brno bohužel nebude v Břeclavi přípoj mezi rychlíky (Rx) od Olomouce a osobními vlaky do Znojma. V opačném směru (od Znojma do Olomouce) se přípoje podařilo zachovat.
 • Osobní vlak Znojmo 21:03 -  Hrušovany nad Jevišovkou 21:30 (Os 4561) pojede nově i o nedělích.
 • Upravený jízdní řád na této trati lze označit za dočasný. V roce 2018 má pokračovat revitalizace tratě, tentokrát v úseku Valtice – Mikulov na Moravě, během níž bude zaveden výlukový jízdní řád.

Trať 248 Znojmo – Retz

 • Na trati dochází k poměrně významnému navýšení rozsahu dopravy, a to zavedením dvou nových párů osobních vlaků mezi Znojmem a Retzem. Nově pojedou ze Znojma do Retzu vlaky i v 5:30 (pracovní dny) a 19:50 (pracovní dny a neděle), přičemž v obou případech bude v Retzu zajištěn přípoj do Vídně. Zpět z Retzu pak budou odjíždět vlaky v 6:30 (pracovní dny) a ve 20:15 (pracovní dny a neděle). Večerní vlak z Retzu bude mít přípoj od Vídně.

Trať 250 Níhov – Tišnov – Brno – Břeclav – Kúty

 • Dochází k dalšímu rozvoji sítě posilových vlaků, tentokrát výhradně na úseku Brno hl. n. – Hrušovany u Brna, resp. Vranovice, kde budou zavedeny celkem čtyři páry vlaků. Nově pojedou z Brna hl. n. vlaky v 4:40 (do Vranovic), 14:27, 16:27 a 17:55 (do Hrušovan u Brna). Do Brna pak budou přijíždět nové vlaky v 5:00 (z Vranovic), 15:40, 17:40 a 20:18 (z Hrušovan u Brna).
 • Změn doznává časová poloha vlaků linky R13 Brno – Břeclav – Olomouc, jejíž součástí jsou i spěšné vlaky Brno – Hodonín. Více viz. změny v dálkové dopravě na území kraje.
 • Na úseku Žďár nad Sázavou – Brno hl. n. dochází k úpravám časových poloh vlaků do 2 minut (odstranění časové přirážky kvůli rekonstrukci stanice Kuřim). K dalším úpravám časových poloh vybraných vlaků dochází vlivem změn v dálkové dopravě.
 • Stávající víkendové noční spojení Brna a Hustopečí u Brna bude nahrazeno spojením Brno – Břeclav – Hodonín. Čas odjezdu vlaku z Brna hl. n. zůstane v 0:35, přičemž v 1:29 dorazí do Břeclavi, odkud bude v 1:35 pokračovat do Hodonína. Zpět z Hodonína pojede ve 3:28, z Břeclavi pak ve 3:50 a do Brna hl. n. přijede stejně jako nyní ve 4:50. 

Trať 251 Brno – Nedvědice

 • Na trati dochází ke zkvalitnění dopravní nabídky ve večerních hodinách. Osobní vlak z Tišnova ve 21:34 do Nedvědice (Os 14958) pojede denně (původně jezdil denně jen v letním období) a osobní vlak z Nedvědice ve 22:01 do Tišnova (Os 14959) pojede v pátky a soboty bez dalších omezení.

Trať 254 Šakvice – Hustopeče nad Bečvou

 • Časová poloha vlaků je odvislá zejména od časové polohy vlaků linky R13 Brno – Břeclav – Olomouc. Vzhledem k tomu, že právě linka R13 doznává minutových úprav, mění se i minutové polohy vlaků Šakvice – Hustopeče. Nově nebude v Šakvicích přípoj od vlaků R13 jedoucích ze směru Břeclav. Prioritní vazba Hustopeče u Brna – Brno zůstane samozřejmě zachována.
 • Nově zaniká víkendové noční spojení s Brnem. Vlaky tak budou na trati 254 provozovány výhradně v pracovní dny (jednalo se o jediné spojení provozované o víkendu).

Trať 255 Zaječí – Hodonín

 • Dochází k minutovým úpravám časových poloh vlaků vyvolaných změnami poloh vlaků linky R13.

Trať 260 Brno – Letovice

 • Během platnosti jízdního řádu 2017 byly zavedeny další posilové vlaky, jejichž vedením vzniká 15min interval. Jedná se o vlaky Blansko 8:19 – Brno hl. n. 8:45, Rájec-Jestřebí 19:06 – Brno hl. n. 19:45 a Brno hl. n. 18:16 – Rájec-Jestřebí 18:54. Ty budou provozovány i v novém jízdním řádu. Jinak dochází pouze k mírným úpravám časových poloh některých vlaků vlivem změn v dálkové dopravě.

Trať 262 Skalice nad Svitavou – Boskovice – Velké Opatovice

 • V úseku Skalice nad Svitavou – Boskovice nedochází k žádným podstatným změnám. Mezi Boskovicemi a Velkými Opatovicemi se ale navyšuje rozsah dopravy o jeden pár vlaků. Osobní vlak s odjezdem ze Skalice nad Svitavou v 18:22 tak neskončí jako doposud v Boskovicích, ale bude v 18:32 pokračovat dále do Velkých Opatovic. Z Velkých Opatovic do Boskovic pojede stávající vlak s odjezdem 18:03 nově v pracovní dny (nyní pouze v pátek) a během pátků přibude nový vlak s odjezdem v 19:03.

Trať 300 Brno – Vyškov – Nezamyslice   

 • V úseku Brno hl. n. – Sokolnice-Telnice přibude v pracovní dny jeden pár vlaků, a to s odjezdem z Brna hl. n. v 18:35 (Os 4755) a v opačném směru s příjezdem do Brna hl. n. v 19:55 (Os 4732). Dochází tím k prodloužení období, kdy vlaky mezi Brnem a Sokolnicemi-Telnicí jezdí ve 30min intervalu.

Trať 330 Břeclav – Moravský Písek

 • Dochází k minutovým úpravám časových poloh osobních vlaků ve směru z Hodonína do Břeclavi. Ty jsou vyvolány změnou časové polohy linky R13.
 • Nový víkendový noční vlak Brno – Břeclav – Hodonín a zpět, viz trať 250.

Trať 340 Brno – Veselí nad Moravou

 • Mezi Veselím nad Moravou a Uherským Ostrohem budou vybrané osobní vlaky nově obsluhovat i zastávku Veselí nad Moravou-Milokošť, k jejíž výstavbě došlo ještě před začátkem platnosti nového jízdního řádu.

Změny v dálkové dopravě na území Jihomoravského kraje

Ex3 Praha – Pardubice – Brno – Břeclav

 • Zlepší se večerní spojení Prahy, Pardubic a Brna s Břeclaví. Dosud poslední přímý vlak do Břeclavi odjížděl z Prahy v 18:52. s příjezdem do Břeclavi ve 21:52. Nově pojedou do Břeclavi vlaky, které dosud končily v Brně, tedy s odjezdy z Prahy hl.n. v 19:51 a 21:09 a s příjezdem do Břeclavi ve 22:52 a v 0:35.
 • První ranní spojení z Břeclavi do Prahy bude nově o 1 hodinu dříve než nyní, s odjezdem z Břeclavi už v 5:07 a s příjezdem do Prahy v 8:07.
 • Dochází k prodloužení stávajícího vlaku Praha 4:49 - Brno 7:20 (nynější Ex 571), který bude nově pokračovat z Brna v 7:23 směr Břeclav - Wien - Graz. Na vídeňské hlavní nádraží dorazí v 8:49, do Grazu pak v 11:33 (nově railjet 71). V opačném směru pojede nový vlak Graz - Wien - Břeclav - Brno. Odjezd z Grazu bude v 18:26, z vídeňského hlavního nádraží ve 21:10 a do Brna vlak přijede ve 22:36 (railjet 374).

R11 Brno – Jihlava – České Budějovice – Plzeň

 • U všech rychlíků mezi Brnem a Jihlavou dojde k mírnému zkrácení cestovního času o 6, resp. 7 minut, vlaky tak odjedou z Brna o 7 minut později (ve 27. minutu) a do Brna přijedou o 6 minut dříve (ve 30. minutu).   

R13 Brno – Břeclav – Otrokovice – Olomouc

 • Dochází k výraznému zrychlení linky v úseku Hodonín – Brno a zpět, nově bude trvat cesta z Hodonína do Brna jen 56 minut (úspora 10 minut) a v opačném směru 57 minut (úspora 7 minut), z důvodu zachování přípojů v úseku Hodonín – Olomouc budou prodlouženy pobyty ve stanici Hodonín na 10, resp. 14 minut.


Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy