Tiskové zprávy

Novinky ve vlakovém jízdním řádu pro rok 2018 v Jihomoravském kraji

1.12.2017 - 10:44

V neděli 10. prosince začne platit nový jízdní řád pro rok 2018. V Jihomoravském kraji zůstává rozsah regionální dopravy na srovnatelné úrovni s letošním jízdním řádem. Na většině tratí dochází pouze k drobným úpravám. Nový jízdní řád bude platit  do soboty 8. prosince 2018.

Počet vlakových kilometrů (vlkm) regionální dopravy v Jihomoravském kraji v nadcházejícím roce převýší hranici 9 miliónů, konkrétně 9 051 802 vlkm za celý rok. Denně je to tak 24 799 vlkm – což znamená mírný nárůst, protože v  roce 2017 to bylo 24 641 vlkm za den. České dráhy vypraví na jihu Moravy v pracovní dny v průměru 866 regionálních spojů (2017 – 856), o víkendech pak 490 vlaků. Regionální doprava v kraji bude v roce 2017 provozována na 723 km železničních tratí. Na území Jihomoravského kraje je síť regionálních vlaků dopravně integrována v systému IDS JMK.

Nejvýznamnější změny v regionální dopravě v Jihomoravském kraji

 • I v tomto roce dochází na území Jihomoravského kraje k mírnému navýšení rozsahu dopravy. Spoje přibývají jak na hlavních tratích se silnou příměstskou dopravou, tak na tratích regionálních.
 • Na několika tratích dochází k dílčímu zrychlení dopravy, a to buď díky nedávným investicím SŽDC (240, 246) nebo plnému využití parametrů vozidel (linka R13).
 • S počátkem jízdního řádu je očekávána aktivace zastávky Veselí nad Moravou-Milokošť, která se nachází na trati 340 Brno – Veselí nad Moravou – Uherské Hradiště.
 • Během jízdního řádu 2018 je opětovně očekávána poměrně rozsáhlá stavební činnost, a to zejména na tratích 246 a 340, především ale v samotném uzlu Brno. 

Změny v regionální dopravě na jednotlivých tratích Jihomoravského kraje

(na tratích, které nejsou v přehledu zmiňovány, nedochází k podstatnějším změnám)

Trať 240 Brno – Zastávka u Brna – Vysoké Popovice

 • V souvislosti s investicí SŽDC dochází k dílčímu zrychlení osobních vlaků směřujících přes krajskou hranici směrem na Náměšť nad Oslavou, Třebíč a Jihlavu. Např. na úseku Brno hl. n. – Náměšť nad Oslavou činí časová úspora osobních vlaků průměrně 5,5 minuty – nejvyššího zkrácení jízdní doby je dosaženo u vlaku Os 4834 (z Brna hl. n. v 14:45), a to o 10 minut díky zkrácení pobytů při křižování.
 • Vlivem změn v infrastruktuře dochází k minutovým změnám časových poloh vlaků, koncept jízdního řádu regionální dopravy však zůstává stejný.

Trať 244 Brno – Hrušovany nad Jevišovkou/Moravské Bránice - Oslavany

 • Vlivem změn na trati 240 dochází k zajímavé časové úspoře u spěšných vlaků Brno – Moravský Krumlov, které nyní odjíždějí z Brna hl. n. v 14:24 a 16:24 (Sp 1920, Sp 1924). Tyto vlaky budou nově odjíždět z Brna hl. n. v 14:32 a 16:32, ovšem čas příjezdu do Moravských Bránic se nezmění. Jízdní doba těchto vlaků se tak zkrátí o 8 minut.

Trať 246 Znojmo – Břeclav

 • Na trati dochází ke změnám minutových poloh vlaků, a to s ohledem na provedenou revitalizaci v úseku Boří les – Valtice a zajištění některých přípojů v Břeclavi. Jízdní doba mezi Mikulovem na Moravě a Břeclaví doznává zkrácení v průměru o cca 2 minuty. Následkem úpravy časových poloh vlaků linky R13 Olomouc – Břeclav – Brno bohužel nebude v Břeclavi přípoj mezi rychlíky (Rx) od Olomouce a osobními vlaky do Znojma. V opačném směru (od Znojma do Olomouce) se přípoje podařilo zachovat.
 • Osobní vlak Znojmo 21:03 -  Hrušovany nad Jevišovkou 21:30 (Os 4561) pojede nově i o nedělích.
 • Upravený jízdní řád na této trati lze označit za dočasný. V roce 2018 má pokračovat revitalizace tratě, tentokrát v úseku Valtice – Mikulov na Moravě, během níž bude zaveden výlukový jízdní řád.

Trať 248 Znojmo – Retz

 • Na trati dochází k poměrně významnému navýšení rozsahu dopravy, a to zavedením dvou nových párů osobních vlaků mezi Znojmem a Retzem. Nově pojedou ze Znojma do Retzu vlaky i v 5:30 (pracovní dny) a 19:50 (pracovní dny a neděle), přičemž v obou případech bude v Retzu zajištěn přípoj do Vídně. Zpět z Retzu pak budou odjíždět vlaky v 6:30 (pracovní dny) a ve 20:15 (pracovní dny a neděle). Večerní vlak z Retzu bude mít přípoj od Vídně.

Trať 250 Níhov – Tišnov – Brno – Břeclav – Kúty

 • Dochází k dalšímu rozvoji sítě posilových vlaků, tentokrát výhradně na úseku Brno hl. n. – Hrušovany u Brna, resp. Vranovice, kde budou zavedeny celkem čtyři páry vlaků. Nově pojedou z Brna hl. n. vlaky v 4:40 (do Vranovic), 14:27, 16:27 a 17:55 (do Hrušovan u Brna). Do Brna pak budou přijíždět nové vlaky v 5:00 (z Vranovic), 15:40, 17:40 a 20:18 (z Hrušovan u Brna).
 • Změn doznává časová poloha vlaků linky R13 Brno – Břeclav – Olomouc, jejíž součástí jsou i spěšné vlaky Brno – Hodonín. Více viz. změny v dálkové dopravě na území kraje.
 • Na úseku Žďár nad Sázavou – Brno hl. n. dochází k úpravám časových poloh vlaků do 2 minut (odstranění časové přirážky kvůli rekonstrukci stanice Kuřim). K dalším úpravám časových poloh vybraných vlaků dochází vlivem změn v dálkové dopravě.
 • Stávající víkendové noční spojení Brna a Hustopečí u Brna bude nahrazeno spojením Brno – Břeclav – Hodonín. Čas odjezdu vlaku z Brna hl. n. zůstane v 0:35, přičemž v 1:29 dorazí do Břeclavi, odkud bude v 1:35 pokračovat do Hodonína. Zpět z Hodonína pojede ve 3:28, z Břeclavi pak ve 3:50 a do Brna hl. n. přijede stejně jako nyní ve 4:50. 

Trať 251 Brno – Nedvědice

 • Na trati dochází ke zkvalitnění dopravní nabídky ve večerních hodinách. Osobní vlak z Tišnova ve 21:34 do Nedvědice (Os 14958) pojede denně (původně jezdil denně jen v letním období) a osobní vlak z Nedvědice ve 22:01 do Tišnova (Os 14959) pojede v pátky a soboty bez dalších omezení.

Trať 254 Šakvice – Hustopeče nad Bečvou

 • Časová poloha vlaků je odvislá zejména od časové polohy vlaků linky R13 Brno – Břeclav – Olomouc. Vzhledem k tomu, že právě linka R13 doznává minutových úprav, mění se i minutové polohy vlaků Šakvice – Hustopeče. Nově nebude v Šakvicích přípoj od vlaků R13 jedoucích ze směru Břeclav. Prioritní vazba Hustopeče u Brna – Brno zůstane samozřejmě zachována.
 • Nově zaniká víkendové noční spojení s Brnem. Vlaky tak budou na trati 254 provozovány výhradně v pracovní dny (jednalo se o jediné spojení provozované o víkendu).

Trať 255 Zaječí – Hodonín

 • Dochází k minutovým úpravám časových poloh vlaků vyvolaných změnami poloh vlaků linky R13.

Trať 260 Brno – Letovice

 • Během platnosti jízdního řádu 2017 byly zavedeny další posilové vlaky, jejichž vedením vzniká 15min interval. Jedná se o vlaky Blansko 8:19 – Brno hl. n. 8:45, Rájec-Jestřebí 19:06 – Brno hl. n. 19:45 a Brno hl. n. 18:16 – Rájec-Jestřebí 18:54. Ty budou provozovány i v novém jízdním řádu. Jinak dochází pouze k mírným úpravám časových poloh některých vlaků vlivem změn v dálkové dopravě.

Trať 262 Skalice nad Svitavou – Boskovice – Velké Opatovice

 • V úseku Skalice nad Svitavou – Boskovice nedochází k žádným podstatným změnám. Mezi Boskovicemi a Velkými Opatovicemi se ale navyšuje rozsah dopravy o jeden pár vlaků. Osobní vlak s odjezdem ze Skalice nad Svitavou v 18:22 tak neskončí jako doposud v Boskovicích, ale bude v 18:32 pokračovat dále do Velkých Opatovic. Z Velkých Opatovic do Boskovic pojede stávající vlak s odjezdem 18:03 nově v pracovní dny (nyní pouze v pátek) a během pátků přibude nový vlak s odjezdem v 19:03.

Trať 300 Brno – Vyškov – Nezamyslice   

 • V úseku Brno hl. n. – Sokolnice-Telnice přibude v pracovní dny jeden pár vlaků, a to s odjezdem z Brna hl. n. v 18:35 (Os 4755) a v opačném směru s příjezdem do Brna hl. n. v 19:55 (Os 4732). Dochází tím k prodloužení období, kdy vlaky mezi Brnem a Sokolnicemi-Telnicí jezdí ve 30min intervalu.

Trať 330 Břeclav – Moravský Písek

 • Dochází k minutovým úpravám časových poloh osobních vlaků ve směru z Hodonína do Břeclavi. Ty jsou vyvolány změnou časové polohy linky R13.
 • Nový víkendový noční vlak Brno – Břeclav – Hodonín a zpět, viz trať 250.

Trať 340 Brno – Veselí nad Moravou

 • Mezi Veselím nad Moravou a Uherským Ostrohem budou vybrané osobní vlaky nově obsluhovat i zastávku Veselí nad Moravou-Milokošť, k jejíž výstavbě došlo ještě před začátkem platnosti nového jízdního řádu.

Změny v dálkové dopravě na území Jihomoravského kraje

Ex3 Praha – Pardubice – Brno – Břeclav

 • Zlepší se večerní spojení Prahy, Pardubic a Brna s Břeclaví. Dosud poslední přímý vlak do Břeclavi odjížděl z Prahy v 18:52. s příjezdem do Břeclavi ve 21:52. Nově pojedou do Břeclavi vlaky, které dosud končily v Brně, tedy s odjezdy z Prahy hl.n. v 19:51 a 21:09 a s příjezdem do Břeclavi ve 22:52 a v 0:35.
 • První ranní spojení z Břeclavi do Prahy bude nově o 1 hodinu dříve než nyní, s odjezdem z Břeclavi už v 5:07 a s příjezdem do Prahy v 8:07.
 • Dochází k prodloužení stávajícího vlaku Praha 4:49 - Brno 7:20 (nynější Ex 571), který bude nově pokračovat z Brna v 7:23 směr Břeclav - Wien - Graz. Na vídeňské hlavní nádraží dorazí v 8:49, do Grazu pak v 11:33 (nově railjet 71). V opačném směru pojede nový vlak Graz - Wien - Břeclav - Brno. Odjezd z Grazu bude v 18:26, z vídeňského hlavního nádraží ve 21:10 a do Brna vlak přijede ve 22:36 (railjet 374).

R11 Brno – Jihlava – České Budějovice – Plzeň

 • U všech rychlíků mezi Brnem a Jihlavou dojde k mírnému zkrácení cestovního času o 6, resp. 7 minut, vlaky tak odjedou z Brna o 7 minut později (ve 27. minutu) a do Brna přijedou o 6 minut dříve (ve 30. minutu).   

R13 Brno – Břeclav – Otrokovice – Olomouc

 • Dochází k výraznému zrychlení linky v úseku Hodonín – Brno a zpět, nově bude trvat cesta z Hodonína do Brna jen 56 minut (úspora 10 minut) a v opačném směru 57 minut (úspora 7 minut), z důvodu zachování přípojů v úseku Hodonín – Olomouc budou prodlouženy pobyty ve stanici Hodonín na 10, resp. 14 minut.


Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Kontaktujte nás
Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy