Tiskové zprávy

Skupina České dráhy loni hospodařila se ziskem 984 milionů korun, v plusu byla i osobní doprava

30.4.2018 - 10:31

Bezmála miliardový zisk vykázala v loňském roce Skupina České dráhy. V černých číslech skončila podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) nákladní i osobní doprava. Za meziročním zlepšením je zejména růst tržeb v obou hlavních segmentech a kurzové zisky v osobní dopravě díky sílící koruně. Silná česká měna pak přispěla také ke snížení čistého dluhu Skupiny ČD o tři miliardy korun na 27,2 miliardy korun.

„Loni jsme se soustředili na pokračování stabilizace skupiny České dráhy v zájmu akcionářů, věřitelů a zaměstnanců. Veškeré rozhodování managementu bylo v souladu s cílem obhájit mezinárodní rating od agentury Moody‘s v investičním pásmu. V osobní dopravě byl tématem růst konkurence, postupné otevíráni trhu v dálkové dopravě a redefinice obchodního modelu regionální dopravy v krajích po roce 2019 spojená s liberalizací trhu osobní dopravy. Nákladní doprava se zacílila na stabilizaci přepravních výkonů a rozvoj obchodních aktivit v okolních zemích. Zároveň jsme pokračovali v rozvoji lidských zdrojů. Kvalitní a spolehliví zaměstnanci jsou tím nejcennějším, co firma má. Personální politika se proto dál zaměřovala na udržení stávajících a nábor nových pracovníků. A to zejména v odborných technických profesích,“ říká předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s., Pavel Krtek a dodává: „Dobrá kondice společnosti nám umožnila se více zaměřit na opravy a údržbu železničních vozidel za účelem zvýšení kvality cestování v osobní dopravě a zajištění přepravní kapacity nákladní dopravy. V důsledku kolektivní smlouvy a udržení sociálního smíru rostly i osobní náklady. Růst tržeb však dokázal tyto vyšší výdaje pokrýt. Celkově se tržby Skupiny ČD z hlavní činnosti podnikání přiblížily 34 miliardám korun.

Osobní doprava

Segment osobní dopravy skončil své hospodaření v mírném zisku. V roce 2017 pokračoval růst počtu cestujících i přepravního výkonu. Služeb Českých drah využilo téměř 175 milionů lidí. „Největší zájem měli o cestování dálkovými a příměstskými spoji. Nabídka atraktivních produktů a jejich cílená propagace pomohla zvýšit tržby z prodeje jízdních dokladů. Výrazný růst tržeb je patrný například na mezinárodních linkách Praha – Vídeň – Graz a Praha – Berlín – Hamburk, ale také v rámci vnitrostátních vlaků zařazených do integrovaných dopravních systémů. Dynamicky přitom roste podíl tržeb z čistě komerčních přeprav,“ doplňuje Pavel Krtek.

Podle Martina Bělčíka, člena představenstva ČD, a.s., odpovědného za úsek ekonomiky a informatiky, byl příjem z prodeje jízdních dokladů meziročně vyšší o téměř čtvrt miliardy korun: „I díky tomu jsme v segmentu osobní dopravy dosáhli čistého zisku 6 milionů korun. V porovnání s výsledkem roku 2016 jde o meziroční zlepšení o 652 milionů korun.“

Nákladní doprava

Dařilo se také všem dceřiným společnostem. Tradičně největší vliv na konečný výsledek Skupiny ČD měl segment nákladní dopravy reprezentovaný akciovou společností ČD Cargo. „Ve spolupráci se svými dceřinými společnostmi v zahraničí ČD Cargo úspěšně pokračovalo v expanzi na cizí trhy. Například do Polska, Rumunska či Maďarska. To pomohlo k meziročnímu zvýšení tržeb o 163 milionů korun, a to i přesto, že ČD Cargo realizuje významnou část svých tržeb v měně EUR, a muselo se tak vyrovnat s negativním dopadem opuštění intervenčního režimu ČNB,“ komentuje aktivity nákladního dopravce, který loni vykázal čistý zisk 743 milionů korun, Martin Bělčík a dodává: „Zisk je o něco menší než v roce 2016, firma však kvůli zvýšení své konkurenceschopnosti na evropském trhu musela investovat do nákupu nových lokomotiv a nákladních vozů.“

Hlavním úkolem managementu Českých drah pro nejbližší období je řešení obchodního modelu v osobní dopravě po roce 2019, kdy společnosti končí většina dlouhodobých smluv s kraji a s ministerstvem dopravy. Národního dopravce rovněž čeká obhajoba mezinárodního ratingu, splacení korunových dluhopisů v létě 2018 a refinancování eurových dluhopisů v roce 2019. „Naší prioritou je, aby akciová společnost České dráhy byla schopna dostát svým závazkům vůči věřitelům, akcionářům i zaměstnancům a aby do budoucna obhájila maximum svých stávajících výkonů v dálkové i v regionální dopravě,“ uzavírá předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s., Pavel Krtek.Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy