Tiskové zprávy

Nový ekologický i ekonomický stabilní umývač železničních kolejových vozidel v Českých Budějovicích

20.9.2018 - 15:26

V rámci příprav na sobotní Národní den železnice v Českých Budějovicích byl dnes slavnostně spuštěn nový stacionární umývač železničních kolejových vozidel Českých drah.  

Motorový vůz řady 842, tzv. „kvatro“, který ve čtvrtek přijel do Českých Budějovic, aby se připravil na přehlídku historických i moderních vozidel Českých drah v rámci sobotního Národního dne železnice, měl tu čest být první soupravou, která prošla mycím programem nového stacionárního umývače.

Ekologicko-ekonomický projekt

Projekt výstavby umývače byl iniciativou Českých drah ke zvýšení kultury cestování v regionu a na dálkových linkách vycházejících z Českých Budějovic. Výstavba umývače trvala necelých 10 měsíců. Celková cena realizace investiční akce činila 30,5 mil. Kč, ale návratnost investice se odhaduje už za 6 roků. „Myčka je schopna obsloužit až 20 vozidel za 24 hodin. Délka umývaného vozidla dosahuje až 30 metrů a umožňuje mytí samostatných vozidel i celých souprav. Díky krátkodobé návratnosti investice a zpětnému užití přečištěné odpadní vody má tento projekt pozitivní ekonomický i ekologický dopad,“ upřesňuje Vladimír Janoušek, ředitel Oblastního centra údržby Západ.

Myčka umožňuje mytí bočnic a čela motorových vozů řad 810, 842, 854, motorových jednotek 814+914 Regionova, elektrických jednotek 650+651 RegioPanter, motorových lokomotiv řad 750, 754, elektrických lokomotiv řad 242, 362, 363 a Taurus. U ostatních skříňových železničních vozidel včetně osobních vozů umožňuje také mytí bočnic skříní těchto vozidel.

Hala

Jednokolejná hala o délce 37 metrů a šířce 7,8 metrů je montovaná ocelová konstrukce s opláštěním z trapézového plechu. Pro odvod znečištěné vody jsou v celé délce haly umístěny nerezové záchytné vany. Dešťová voda je pak ze střechy haly svedena do podzemní retenční nádrže pro využití při mycím procesu.

Technologie

Pojízdný mycí portál osazený bočními a střešními kartáči nabízí tři stupně mytí: ekologický, standardní a intenzivní. Mytí se provádí buď alkalickým, nebo kyselým mycím prostředkem, který se pravidelně střídá. Znečištěná voda je zachycována v podzemní sedimentační nádrži, odkud je čerpána do čistírny odpadních vod a po přečištění je shromažďována v retenční nádrži. Při mycím procesu je opětovně využívána recyklovaná voda, pouze finální oplach je prováděn čistou vodou z vodovodního řadu. Při poklesu venkovní teploty pod 3 °C dojde k automatickému odstavení technologie a odvodnění celého systému.Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy