Tiskové zprávy

Novinky ve vlakovém jízdním řádu pro rok 2019 v Jihomoravském kraji

23.11.2018 - 13:45

V neděli 9. prosince začne platit nový jízdní řád pro rok 2019. Regionální doprava na jižní Moravě bude v příštím roce provozována na 723 kilometrech železničních tratí. Na území Jihomoravského kraje je síť regionálních vlaků dopravně integrována v systému IDS JMK. Rozsah dopravy bude výrazně ovlivněn celoroční výlukou ve stanici Brno hl.n., která je zapracována do jízdního řádu.

Stěžejní změnou, týkající se hned několika páteřních tratí v Jihomoravském kraji, je nadcházející výluka ve stanici Brno hl.n., která bude trvat po celou dobu platnosti jízdní řádu. Hlavní nádraží ale nebude uzavřeno, dojde „pouze“ k poměrně významnému omezení provozu, neboť nebudou možné jízdy vlaků v úsecích:

 • Brno hl.n. – Modřice (směr Břeclav, týká se linek Ex3, R13, S3),
 • Brno hl.n. – Brno-Chrlice (směr Křenovice horní nádraží, týká se jižní části linky S2),
 • Brno hl.n. – Brno-Černovice – Brno-Slatina (směr Veselí nad Moravou, Olomouc, Přerov, týká se linek R8, R12 a regionálních linek S6, R56).

Vlaky na dotčených tratích (resp. linkách) zpravidla pojedou do jiných brněnských nádraží, v některých případech bude zavedena náhradní doprava. Dopravní opatření zapracovaná do jízdního řádu lze shrnout následovně:

 • Linka Ex3, tj. railjety Praha – Brno – Vídeň – Graz a vlaky EC Praha – Budapešť, pojedou přes Brno dolní nádraží, zastaví i v Brně-Židenicích.
 • Linka R8, tj. rychlíky Bohumín – Brno, pojedou do / z Brna-Králova Pole, zastaví i v Brně-Židenicích, kde bude možný přestup na vlak ve / ze směru Brno hl.n.
 • Linka R9, tj. rychlíky Praha – Havlíčkův Brod – Brno, pojedou do / z Brna-Králova Pole.
 • Linka R12, tj. rychlíky Šumperk – Olomouc – Brno, pojedou do / z Brna-Králova Pole, zastaví i v Brně-Židenicích, kde bude možný přestup na vlak ve / ze směru Brno hl.n.
 • Linka R13, tj. rychlíky a spěšné vlaky Olomouc – Hodonín – Brno, pojedou z / do Brna dolního nádraží.
 • Jižní větev linky S2, tj. osobní vlaky Brno – Křenovice horní nádraží, budou nahrazeny autobusy v úseku Brno hl.n. – Brno-Chrlice, v některých případech až po Sokolnice-Telnice.
 • Linka S3, tj. osobní vlaky Žďár nad Sázavou – Tišnov – Brno – Vranovice – Břeclav, pojedou přes Brno dolní nádraží, kde zastaví. Kvůli omezené kapacitě dráhy však dojde ke snížení rozsahu dopravy.
 • Pro linky S6 a R56, tj. osobní a spěšné vlaky od / do Veselí nad Moravou bohužel neexistuje univerzální opatření. Část vlaků i nadále pojede až do / z Brna hl.n., část vlaků bude vedena jen do / z Brna-Židenic, přičemž pro cestu do / z Brna hl.n. bude nutné využít jiný vlak a v Brně-Židenicích přestoupit, a vybrané vlaky pojedou jen do / z Brna-Slatiny.

Výluka se naopak nedotkne linek:

 • R11, tj. rychlíků Plzeň – České Budějovice – Jihlava – Brno,
 • R19, tj. rychlíků Praha – Česká Třebová – Brno,
 • severní části linky S2, tj. vlaků Březová nad Svitavou – Letovice – Blansko – Brno,
 • S4, tj. osobních vlaků Jihlava – Třebíč – Náměšť – Zastávka – Brno,
 • S41, tj. osobních vlaků Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov – Moravský Krumlov – Moravské Bránice – Brno.

Veškerá náhradní doprava bude zajištěna formou upravených nebo účelově zavedených linek brněnské MHD či regionálních autobusových linek IDS JMK. Platnost jízdních dokladů ČD v nich bude zajištěna, k některým však bude zapotřebí bezplatný kupón. Na území Brna budou sloužit jako náhrada za vlak následující linky MHD:

 • TRAM P6 Brno hl.n. – Brno-Královo Pole,
 • BUS Brno hl.n. – Brno dolní nádraží,
 • BUS E63 Brno hl.n. – Brno-Chrlice,
 • BUS E77 Brno hl.n. – Brno-Slatina, pro vybrané vlaky linky S6.

Mezi hlavním nádražím a Židenicemi bude zabezpečen 15minutový interval regionálních vlaků, a to téměř po celý občanský den vč. víkendů. Cestující např. z linek R8, R12, S6 či R56 tak budou moci vždy využít vlak až do / už z Brna hl.n., ovšem s přestupem v Brně-Židenicích. Tuto intervalovou dopravu zabezpečí především vlaky linky S2 (severní větev). V obdobích dne, kdy je na lince S2 delší interval, budou zaváděny vlaky Brno hl.n. – Brno-Židenice – Brno-Královo Pole tak, aby mezi hlavním nádražím a Židenicemi byl stále zachován přibližně 15minutový interval.

Konkrétní informace o změnách regionálních jízdních řádů

 • Trať 240 Brno – Zastávka u Brna – Vysoké Popovice (S4)

Jízdní řád bude bez významnějších změn. Výluka ve stanici Brno hl.n. nemá na podobu jízdního řádu prakticky žádný vliv – vlaky budou i nadále jezdit do / z Brna hl.n.

 • Trať 241 Znojmo – Moravské Budějovice

Jízdní řád bude bez významnějších změn.

 • Trať 244 Brno – Hrušovany nad Jevišovkou / Moravské Bránice – Oslavany (S41)

Výluka ve stanici Brno hl.n. nemá na podobu jízdního řádu prakticky žádný vliv – vlaky budou i nadále jezdit do / z Brna hl.n. Níže uvedené změny nemají s výlukou žádnou souvislost.

V nepracovní dny dochází ke změnám v období jízdy u prvních ranních vlaků ve směru do Brna:

 • vlaky s příjezdem do Brna hl.n. v 4:55 a 6:01 (Os 4421, 4423) pojedou nově denně,
 • vlaky s příjezdy do Brna hl.n. v 5:31 a 6:31 (Os 4401, 4403) pojedou nově pouze v pracovní dny.

O sobotách dochází k navýšení rozsahu dopravy v úsecích Moravské Bránice – Bohutice a Moravské Bránice – Ivančice. Nově zde budou jezdit vlaky i během sobotního odpoledne a večera v intervalu 60 minut v obou směrech, zatímco dnes je objednáván 120minutový interval.

 • Trať 246 Znojmo – Břeclav

Na trati dochází ke změnám minutových poloh vlaků, a to s ohledem na provedenou modernizaci v úseku Valtice – Mikulov, kde mj. vznikla nová stanice Sedlec u Mikulova, která bude využívána pro křižování vlaků. Investicí SŽDC a následnou úpravou dopravního modelu dochází ke zkrácení jízdních dob mezi Znojmem a Břeclaví na průměrných cca 77 minut, přičemž v současné době činí cestovní doba v některých případech až 91 minut. Úprava dopravního modelu zároveň umožní minimalizovat nasazení zastaralých a nepopulárních vozů Btx763 a Bdtx766.

K mírnému navýšení rozsahu dopravy dojde v úseku Znojmo – Hrušovany nad Jevišovkou-Šanov. O nedělích pojede poslední vlak z Břeclavi (Os 4526, z Břeclavi ve 21:40) až do Znojma, v pondělí pak první vlak ze Znojma odjede už ve 4:05 (Os 4501, v Břeclavi v 5:24).

Po roční přestávce způsobené výlukou se na trať opět vrátí Expres Pálava–Podyjí, tedy cykloturistický vlak propojující Brno, Břeclav, Mikulov na Moravě, Znojmo a Šatov. Vypravován bude v nepracovní dny v období od 19. dubna do 29. září 2019.

 • Trať 248 Znojmo – Retz

Jízdní řád bude bez významnějších změn.

 • Trať 250 Praha – Havlíčkův Brod – Brno – Břeclav – Kúty

Na trati dochází k významným systémovým změnám, které jsou zapříčiněny nadcházející roční výlukou ve stanici Brno hl.n.

Úsek (Žďár n. S. –) Níhov – Tišnov – Brno (linka S3)

Osobní vlaky od Žďáru nad Sázavou a Tišnova ve směru Brno – Vranovice – Břeclav (ze Žďáru nad S. v X:34, z Tišnova X:28, X:58, z Kuřimi X:10, X:40), vynechají stanici Brno hl.n. a pojedou přes Brno dolní nádraží, kde zastaví pro nástup a výstup. K dalším změnám v trasování těchto vlaků oproti současnému stavu nedochází, pouze se mírně mění minutové polohy vlaků. Zůstává i přímé propojení s Vranovicemi a Břeclaví.

Posilové osobní vlaky, jejichž vedením vzniká 15minutový interval (z Tišnova zpravidla v X:15, X:43, z Kuřimi v X:28, X:56) pojedou pouze v úseku Tišnov – Brno-Lesná.

Rychlíky od Havlíčkova Brodu (linka R9) ukončí jízdu v Brně-Králově Poli.

Pro cestu do centra města bude možné využít:

 • z Brna-Králova Pole tramvaje linek P6 (eventuálně 6 a 1).
 • z Brna dolního nádraží autobus linky 61

Kromě linky P6 platí jízdní doklady ČD také v tramvajích linky 6 v úseku Královo Pole, nádraží – Moravské náměstí a v lince 1 na úseku Semilasso – Nové sady. V lince 61 platí jízdní doklady ČD v úseku Hlavní nádraží – Dolní nádraží.

Víkendový noční vlak ve směru Tišnov pojede i nadále z Brna hl.n. (Os 4940), a to v 0:35.

V úseku Brno hl.n. – Brno-Židenice – Brno-Královo Pole budou zavedeny nové vlaky, jejichž primárním účelem je zajištění cca 15minutového intervalu v úseku Brno hl.n. – Brno-Židenice, viz výše. Do Králova Pole pojedou tyto vlaky vesměs z technologických důvodů.

Úsek Břeclav – Brno (linka S3)

Osobní vlaky od Břeclavi a Vranovic ve směru Tišnov – Žďár nad Sázavou (z Břeclavi zpravidla X:10, X:41, z Vranovic X:16, X:46, z Hrušovan u Brna X:27, X:57) vynechají stanice Brno hl.n. a Brno-Horní-Heršpice a pojedou přes Brno dolní nádraží, kde zastaví pro nástup a výstup. K dalším změnám v trasování těchto vlaků oproti současnému stavu nedochází, pouze se mírně mění minutové polohy vlaků. Zůstává i přímé propojení s Tišnovem a Žďárem nad Sázavou.

Posilové osobní vlaky, jejichž vedením dnes ve špičkách pracovních dnů vzniká v úseku Brno – Hrušovany u Brna (příp. Vranovice) 15minutový interval, jsou z důvodu omezené kapacity dráhy zrušeny. Na úseku Brno – Hrušovany u Brna (příp. Vranovice) tak bude i během špiček pouze 30min interval vlaků regionální dopravy.

Pozn. pro úplnost: rychlíky a spěšné vlaky od Hodonína (R13) pojedou také do Brna dolního nádraží.

Pro cestu do centra města bude možné využít z Brna dolního nádraží autobus linky 61. Jízdní doklady ČD platí na úseku Hlavní nádraží – Dolní nádraží.

Víkendový noční vlak ve směru Břeclav a Hodonín pojede i nadále z Brna hl. n. (Os 4639), a to v 0:38, přičemž zastaví v Brně-Židenicích a Brně dolním nádraží.

V opačném směru bude situace analogická.

Úsek Břeclav – Kúty

Jízdní řád bez významnějších změn.

 • Trať 251 Tišnov – Nedvědice

Jízdní řád bude bez významnějších změn.

 • Trať 254 Šakvice – Hustopeče u Brna

Jízdní řád bude bez významnějších změn.

 • Trať 255 Zaječí – Hodonín

Jízdní řád bez významnějších změn. U některých spojů dochází pouze k mírným úpravám minutových poloh.

 • Trať 260 Brno – Blansko – Letovice (S2)

Výluka ve stanici Brno hl.n. nemá na podobu jízdního řádu zásadní vliv – vlaky budou i nadále jezdit do / z Brna hl.n. U některých spojů dochází k úpravám časových poloh. Největší novinkou tak je podstatné navýšení rozsahu dopravy na úseku Brno – Blansko. O víkendech zde budou vlaky jezdit každých 30 minut v obou směrech prakticky po celý den, zatímco dnes je objednáván 60minitový interval. V pracovní dny mimo prázdniny pak pojede nový vlak Brno hl.n. 7:16 – Blansko 7:44. Všechny spěšné vlaky budou zastavovat v Brně-Židenicích. V Bílovicích nad Svitavou budou naopak všechny spěšné vlaky projíždět.

 • Trať 262 Skalice nad Svitavou – Boskovice – Velké Opatovice

Jízdní řád bez významnějších změn.

 • Trať 300 Brno – Vyškov na Moravě – Nezamyslice

Úsek Brno – Vyškov na Moravě (linka S2)

V tomto úseku dochází k významným systémovým změnám, které jsou zapříčiněny nadcházející roční výlukou ve stanici Brno hl.n.

V úseku Brno hl.n. – Brno-Chrlice nepojedou po celou dobu platnosti jízdního řádu žádné vlaky. Vlaková doprava tak zůstane v provozu pouze v úseku Brno-Chrlice – Křenovice horní nádraží, a to pouze v 60minutovém intervalu. První ranní vlak pojede i nadále z Vyškova na Moravě (ukončí jízdu ve stanici Brno-Chrlice), poslední večerní pojede do Vyškova.

Z hlavního nádraží ve směru Chrlice bude možné využít autobus linky E63, na který bude v Brně-Chrlicích navazovat vlak.

Navíc budou ze Sokolnic na hlavní nádraží prodlouženy regionální autobusové linky 610, 611, 612 a z Brna-Chrlic autobusová linka 509. I v těchto linkách je na úseku Sokolnice, žel.st. – Hlavní nádraží, resp. Chrlice, nádraží – Hlavní nádraží zajištěna platnost jízdních dokladů ČD.

V opačném směru bude situace analogická.

Úsek Vyškov na Moravě – Nezamyslice

Jízdní řád bez významnějších změn.

 • Trať 330 Břeclav – Moravský Písek

Jízdní řád bez významnějších změn.

 • Trať 340 Brno – Veselí nad Moravou (S6, R56)

Na trati dochází k významným změnám, které jsou zapříčiněny nadcházející roční výlukou ve stanici Brno hl.n. Přijatá opatření nejsou zde bohužel univerzálně platná a liší se vlak od vlaku, což je dáno naší snahou:

 • vést alespoň některé vlaky do stanice Brno hl.n.,
 • minimalizovat náhradní dopravu, neboť v průběhu roku lze očekávat problémy i na pozemních komunikacích.

Ve výsledku tak byly přijaty tři typy opatření:

 • Některé vlaky pojedou i nadále do / z Brna hl.n. (přes Brno-Židenice). V ranní špičce jsou to nynější příjezdy na hlavní nádraží ve 4:50 (Os 4140), 5:20 (Os 4142), 5:50 (Os 4102), 6:33 (Sp 1618 nově Sp 1418) a 7:33 (Sp 1720). V odpoledních hodinách (cca od 12 hodin) to pak jsou systematicky osobní vlaky z / do Uherského Hradiště a Veselí nad Moravou.
 • Některé vlaky pojedou pouze do / z Brna-Židenic.  V ranní špičce se jedná o nynější příjezdy na hlavní nádraží v 6:20 (Os 4144), 6:50 (Os 4104), 7:20 (Os 4106), 8:20 (Os 4108) a 8:34 (Sp 1722). Opatření se také týká většiny spěšných vlaků v průběhu celého dne a dopoledních osobních vlaků. V Brně-Židenicích bude pro cestu na hlavní nádraží nutný přestup do jiného vlaku. Pro tyto účely jsou v Brně-Židenicích vytvořeny přípoje. Při nepravidelnostech v dopravě nebudou cestující nijak zásadně poškozeni, neboť mezi Brnem-Židenicemi a Brnem hl.n. budou téměř po celý den vč. víkendů jezdit vlaky v 15minutovém intervalu.
 • Některé vlaky pojedou pouze do / z Brna-Slatiny. Jedná se o posilové vlaky odpolední špičky končící v Nemoticích (nynější odjezdy z Brna hl.n. zpravidla v X:48), pro něž už není v Brně-Židenicích kapacita dráhy. Z hlavního nádraží bude do Brna-Slatiny k dotčeným vlakům jezdit linka E77.

K navýšení rozsahu dopravy dochází v úseku Veselí and Moravou – Kyjov. V pracovní dny bude zaveden nový pár vlaků Veselí nad Moravou 15:22 – Kyjov 15:51 a Kyjov 16:09 – Veselí nad Moravou 16:37. Během pátků a sobot pak bude možné využít večerní vlak s odjezdem z Veselí nad Moravou ve 22:43 a příjezdem do Kyjova ve 23:09. V opačném směru bude možné jet z Kyjova do Veselí ve 21:38 i v neděli (Os 4125) a ve 23:40 v pátek. 

 • Trať 342 Bzenec – Moravský Písek

Jízdní řád bez významnějších změn.

 • Trať 343 Hodonín – Veselí nad Moravou – Vrbovce

Na trati dochází k úpravám jízdního řádu v ranních hodinách (cca mezi 6. a – 8. hodinou) tak, aby i během ranní špičky přijížděly vlaky do přestupního uzlu Veselí nad Moravou krátce před celou hodinou a krátce po celé hodině odjížděly. Úpravu doprovází mírná redukce dopravy, neboť je zrušen jeden pár posilových vlaků v úseku Veselí nad Moravou – Strážnice (Os 2734 Veselí 6:37 – Strážnice 6:46 a Os 2733 Strážnice 6:49 – Veselí nad Moravou 6:59).

Nasazení moderních / modernizovaných vozidel na jednotlivých tratích

 • Trať 240 Brno – Zastávka u Brna – Vysoké Popovice (cca 90 % osobních vlaků – 5 motorových vozů řady 854, část s řídicím vozem, 3 motorové vozy řady 842, modernizované vozy Bdtn756)
 • Trať 241 Znojmo – Moravské Budějovice – Okříšky (přes 90 % osobních vlaků – nízkopodlažní jednotky 814.0 Regionova)
 • Trať 244 Brno – Miroslav / Moravské Bránice – Ivančice (téměř 100 % osobních vlaků – 5 souprav motorových vozů řady 842 s řídicím vozem, 3 motorové vozy řady 842, modernizované vozy Bdtn756)
 • Trať 246 Znojmo – Břeclav (4 modernizované motorové vozy řad 854 a 842, v pracovní dny na cca 95% spojů a o víkendu celodenně s rekonstruovanými přívěsnými a řídícími vozy Bdtn757, Bdt754 a Bfbrdtn794)
 • Trať 250 Tišnov – Brno – Vranovice (2 páry osobních vlaků – 2 třídílné jednotky řady 814.2 Regionova), Tišnov – Brno (8 párů vlaků – souprava s řídicím vozem řady Bfhpvee295), Brno – Břeclav – Hodonín – Olomouc (spěšné vlaky a většina rychlíků – nové nízkopodlažní elektrické jednotky ř. 660 a 660.1 InterPanter), Břeclav – Kúty (3 páry vlaků vedených moderní soupravou ZSSK)
 • Trať 251 Tišnov – Nedvědice (téměř 100 % osobních vlaků – 3 třídílné jednotky řady 814.2 Regionova)
 • Trať 260 Brno – Rájec-Jestřebí (5 párů osobních vlaků – 2 třídílné jednotky řady 814.2 Regionova); Brno – Rájec-Jestřebí (1 pár osobních vlaků – souprava s řídicím vozem řady Bfhpvee295); Brno – Letovice / Březová nad Svitavou (cca 50 % osobních vlaků – elektrické jednotky řady 640 a 650 RegioPanter)
 • Trať 262 Skalice nad Svitavou – Velké Opatovice (100 % osobních vlaků – 2 dvoudílné jednotky řady 814.0 Regionova)
 • Trať 300 Brno – Křenovice horní n. (cca 50 % osobních vlaků – elektrické jednotky řady 640 a 650 RegioPanter)
 • Trať 330 Břeclav – Moravský Písek (80 % osobních a spěšných vlaků – 4 soupravy s řídicím vozem řady Bfhpvee295)
 • Trať 340 Brno – Veselí nad Moravou (cca 75 % osobních a spěšných vlaků – 6 motorových vozů řady 854, část s řídicím vozem, 4 motorové vozy řady 842, modernizované vozy Bdtn756)
 • 343 Hodonín – Veselí nad Moravou – Vrbovce (téměř 100 % osobních vlaků – 3 třídílné jednotky řady 814.2 Regionova)


Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122
On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Etická linka pro oznámení protiprávního jednání.
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy