Tiskové zprávy

České dráhy vybaví svá vozidla novým zabezpečovačem

18.6.2019 - 9:56

České dráhy podepsaly první rámcovou smlouvu na vybavení vozidel mobilní částí ETCS. Stacionární část tohoto jednotného evropského zabezpečovacího systému postupně instaluje na koleje SŽDC. Cílem Evropské unie, která zavedení ETCS iniciovala, je sjednotit systémy všech evropských železnic a zvýšit bezpečnost vlakové dopravy napříč členskými státy. České dráhy proto zařízení instalují až do 453 elektrických a motorových vozidel a řídicích vozů. Celkové náklady se vyšplhají na několik miliard korun.

„Aktuálně jsme podepsali první rámcovou smlouvu se sdružením dodavatelů ČD – Telematika a.s. a AŽD Praha s.r.o. na vybavení až 131 elektrických lokomotiv, a to na základě výsledku veřejné zakázky,“ upřesňuje místopředseda představenstva ČD, a.s., Radek Dvořák a pokračuje: „Zároveň jsme již závazně objednali instalaci ETCS do 102 hnacích vozidel řad 162, 162 WTB, 362 a 362 WTB v celkové hodnotě necelých 1,4 miliardy korun. Předpokládáme, že zhruba 39 % této částky pokryje dotace z evropského programu Connecting Europe Facility – CEF.“ Souhlas s uzavřením smluv udělila Dozorčí rada i Řídicí výbor společnosti. Většina ze 102 lokomotiv bude mít zařízení nainstalováno do konce roku 2022.

Další dvě zakázky na instalaci ETCS do až 288 vozidel řad 471, 440, 640, 650/651, 650, 660, 661, 750.7, 841, 842, 844, 954.2 a 691 se blíží k závěru. „I tady bychom se rádi ucházeli o dotace z programu CEF, požádali jsme proto jeho administrátora, kterým je Výkonná agentura pro inovace a sítě – INEA o prodloužení termínu,“ říká Radek Dvořák a vysvětluje důvody: „Prakticky všichni evropští dopravci teď hledají výrobce mobilní části ETCS, kterých je málo. Kvůli přetlaku poptávky se navíc výrazně zvyšují ceny, za které jsme schopni toto zařízení nakoupit. Jednání s dodavateli jsou proto náročná a trvají déle, než jsme předpokládali.“

Příliš vysoká nabídková cena je zároveň důvodem ke zrušení tří zakázek na vybavení pendolin, railjetů a lokomotiv řady 380. O dalším postupu rozhodne vedení společnosti.Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy