Tiskové zprávy

Knihovna Českých drah znovu otevřena

4.5.2020 - 10:40

Unikátní ústřední technická knihovna Českých drah v Kralupech nad Vltavou v úterý znovu otevře. Všem zájemcům o odbornou dopravní, především pak železniční literaturu bude k dispozici v obvyklých otevíracích časech třikrát týdně. Na zájemce o studium tu čeká přibližně 120 000 svazků knih a časopisů, map, jízdních řádů, předpisů a množství další, zejména odborné literatury.

„Knihovna bude čtenářům k dispozici v plném rozsahu v dnes již tradiční otevírací době v úterky od 12 do 15 hodin, ve středy od 9:30 do 15:30 hod. a ve čtvrtky od 9:30 do 12:30 hod. Čtenářům a badatelům nabízí plné portfolio služeb. Návštěvníci však musí splnit nutná preventivní hygienická opatření proti šíření nemoci COVID-19,“ říká Martin Navrátil, knihovník technické knihovny Českých drah.

K těmto bezpečnostním patřením bude patřit např. vstup a pobyt v knihovně pouze v rouškách nebo jiné ochraně dýchacích cest a s gumovými rukavicemi. Osobám s příznaky respiračního onemocnění, teplotou, kašlem atd. bude z bezpečnostních důvodů vstup zakázán. K dispozici bude i čítárna. Studium v ní je však v současné době doporučeno ještě zatím omezit na minimum a dodržovat v ní, stejně jako v dalších místech knihovny rozestupy dva metry. Nutné je používat také dezinfekci rukou. Z preventivních důvodů budou vrácené knihy umístěny na dva dny do karantény. Krátce tedy nebude možno takové tituly znovu půjčovat. Věříme, že tato bezpečnostní pravidla, která ochraňují zaměstnance i návštěvníky knihovny před nemocí COVID-19, přijmou čtenáři s pochopením a budou je dodržovat.  

„Zájemci o železniční historii, techniku a provoz mohou využít náš fond čítající přes 120 000 publikací zahrnující mnoho unikátních děl. Jde například o knihy o československé a české železnici a železnicích v evropských státech od 60. let 19. století, sbírku jízdních řádů české železnice od roku 1915 a německých z let 1920 až 1944, výroční zprávy, jednu z největších sbírek drážních předpisů u nás nebo ucelenou kolekci map v měřítku 1 : 75 000 z mapování v roce 1894 a z 30. let 20. století a také sbírku železničních map,“ doplňuje knihovnice Eva Rubková.

Ústřední technická knihovna dopravy se nachází v areálu bývalého depa v Kralupech nad Vltavou v Poděbradově ulici.

K prezenčnímu studiu v čítárně je možné zapůjčit:

 • odborné knihy mapující železnici v českých a sousedních zemích od 60. let 19. století,
 • ucelené řady knižních jízdních řádů české železnice od roku 1915 do současnosti, včetně řady jízdních řádů Německa 1920 až 1944 a vybraných historických zahraničních jízdních řádů,
 • kolekce sbírek věstníků železničních správ, ministerstev, drážních ředitelství od konce 19. století (soukromé železniční společnosti, ředitelství Vídeň, DR, SBB atd.),
 • výroční zprávy drah, MD (FMD), MŽ, ČSD, ČD, soukromých železničních a některých zahraničních společností,
 • jednu z největších sbírek drážních předpisů v Česku, nejstarší pocházejí z roku 1862,
 • ucelené kolekce map včetně map železničních, a to až z poloviny 19. století,
 • řadu ročenek a almanachů sahajících do 80. let 19. století umožňujících hledání předků zaměstnaných na železnici,
 • monografie železničních vozidel českých i většiny středoevropských železničních správ,
 • dopravní, zejména železniční periodika už od 60. let 19. století,
 • právnickou literaturu od poloviny 19. století týkající se železniční dopravy, včetně např. návrhů zákona o drahách 
 • Opitzův atlas drah Evropy z roku 1920
 • a další ojedinělé publikace, které zpravidla v jiných knihovnách nenajdete.

Pracovníci technické knihovny Českých drah se těší jak na zaměstnance společnosti, tak na čtenáře z řad široké veřejnosti. Podrobnosti o provozu knihovny, otevírací době, kontakty a také elektronický katalog lze získat na internetu na adrese: odis.cd.cz/knihovna.asp.Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy