Tiskové zprávy

Vrcholové vedení Českých drah posílí o zkušeného manažera

3.12.2020 - 15:30

Vrcholové vedení Českých drah posílí o zkušeného manažera. Dozorčí rada společnosti na svém řádném zasedání zvolila nového předsedu představenstva a generálního ředitele, kterým bude od zítřka Ivan Bednárik, dosavadní předseda představenstva dceřiné společnosti ČD Cargo. Členové dozorčí rady tak rozhodli jednomyslně po důkladné diskusi a zvážení všech důvodů. Zároveň se distancovali od zavádějících informací, které se ještě před jednáním objevily v médiích, a od neuvážených komentářů k záležitostem, které spadají do výlučné pravomoci a odpovědnosti dozorčí rady společnosti.

„Jako dlouholetý předseda představenstva ČD Cargo prokázal Ivan Bednárik, že má klíčové předpoklady k tomu, aby provedl i České dráhy nadcházející náročnou etapou. Národní dopravce utrpěl v důsledku pandemie Covid-19 ztráty v řádech miliard korun. Nyní musí najít cesty, jak udržet a posílit svou finanční pozici a pokračovat v náročném investičním programu i zkvalitňování svých služeb,“ okomentoval volbu nového předsedy představenstva a generálního ředitele ČD předseda dozorčí rady Pavel Kysilka. Klíčový úsek ekonomiky proto nově přejde přímo pod nově zvoleného předsedu Ivana Bednárika. „Patrik Horný na funkci náměstka pro ekonomiku rezignoval a Dozorčí rada přijala řešení, které posílí roli finančního řízení společnosti,“ dodal Pavel Kysilka.

Dozorčí rada zároveň přijala rozhodnutí Václava Nebeského rezignovat z osobních důvodů na funkci předsedy představenstva a generálního ředitele ČD a zvolila ho do funkce místopředsedy. „Představenstvo pod jeho vedením dokázalo rychle reagovat na krizový vývoj a v naprosto nestandardních podmínkách uřídit jednu z největších společností v zemi. Pan místopředseda bude odpovídat za oblast projektového řízení, dotací a IT a s tím spojenou digitalizaci služeb a procesů. Efektivita fungování firmy v této oblasti má přispět k zásadní úspoře nákladů,“ doplnil Pavel Kysilka.

Představenstvo ČD bude jako doposud pětičlenné, provoz bude mít dál na starost Michal Kraus, správu majetku Petr Pavelec a obchod Jiří Ješeta.

Všechny výše uvedené změny platí od zítřka, tedy od 4. prosince 2020.

 Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy