Tiskové zprávy

Nový jízdní řád 2021 v Plzeňském kraji

7.12.2020 - 14:06

V neděli 13. prosince 2020 začne na železnici platit nový jízdní řád. Rozsah regionální dopravy objednané Plzeňským krajem zůstane na úrovni ze 14. června 2020, kdy došlo v souvislosti s epidemií COVID-19 k mírnému omezení nabídky spojů. K větší úpravě dojde v polovině příštího roku, kdy bude na základě smluv s Plzeňským a Karlovarským krajem zahájen provoz nové linky spěšných vlaků mezi Plzní, Chebem a Karlovými Vary. Na těchto spojích budou nasazené zcela nové moderní soupravy RegioPanter. Nový jízdní řád bude platit až do 11. prosince 2021.

Na území Plzeňského kraje zajistí České dráhy v jízdním řádu 2021 celkově 5,494 mil. vlakokilometrů, což bude v porovnání se současným grafikonem asi o 2 % méně. Rozsah dopravy zajišťovaný na základě objednávky Plzeňského kraje, resp. koordinátora dopravy POVED, však od 13. prosince 2020 zůstane na podobné úrovni jako v období po letní změně jízdního řádu 14. června 2020. Tehdy došlo v souvislosti s epidemií COVID-19 k mírnému omezení nabídky zejména méně využívaných spojů. V jízdním řádu 2021  budou ČD zajišťovat v Plzeňském kraji průměrně 448 regionálních vlaků denně. V pracovní dny pojede 494 spojů, o sobotách a nedělích bude v provozu 334 vlaků.

„Významná změna je plánována na polovinu příštího roku, kdy bude spuštěna nová linka spěšných vlaků mezi Plzní, Mariánskými Lázněmi, Chebem a Karlovými Vary,“ říká Vladimír Kostelný, ředitel Regionálního obchodního centra ČD v Plzni, a dodává: „Spěšné vlaky na této lince budou jezdit ve dvouhodinovém intervalu a nabídnou komfortní cestování novými elektrickými jednotkami RegioPanter mezi významnými městy Plzeňského a Karlovarského kraje.“ V souvislosti se zahájením provozu vlaků na nové lince bude ke změně jízdního řádu 13. června 2021 vydán nový jízdní řád pro tratě 178 Plzeň – Cheb a 140 Cheb – Chomutov.

Přehled změn v regionální dopravě Českých drah v Plzeňském kraji

Na základě požadavku Plzeňského kraje dojde od 13. prosince 2020 k následujícím změnám v regionální dopravě Českých drah:

Trať 160 Plzeň – Žatec

 • u osobních vlaků dochází pouze k minutovým odchylkám odjezdů a příjezdů vlaků,
 • v novém jízdním řádu nadále nebudou České dráhy na trati 160 provozovat vlaky dálkové dopravy.

Trať 170 Plzeň – Klatovy

 • spěšný vlak Sp 1702 bude z Plzně odjíždět o 10 minut později, tj. nově v 7:00,
 • u některých vlaků došlo k minutovým posunům časů odjezdů a příjezdů.

Tratě 177 Plzeň – Bezdružice a 178 Plzeň – Cheb

 • v knižním jízdním řádu 2021 je jako trať 177 nově označen celý úsek z Plzně přes Pňovany až do Bezdružic. Tabulkový jízdní řád pro tuto trať tak zahrnuje kromě přímých vlaků Plzeň – Bezdružice i spoje tzv. Plzeňské linky v úseku Plzeň – Kozolupy (– Pňovany). Tyto spoje byly dosud uváděny u tratě 178,
 • samotný dopravní koncept a nabídka spojů se nemění.

Trať 175 Rokycany – Nezvěstice

 • v novém jízdním řádu bude zachován stejný koncept regionální dopravy, pouze bude posunut čas odjezdu vlaku Os 27822, který pojede o 2 minuty později, tj. nově v 9:41 z Rokycan.

Trať 181 Nýřany – Heřmanova Huť

 • vlak Os 27427 odjíždí ze stanice Heřmanova Huť o 10 minut dříve, nově v 18:05.

Trať 186 Svojšín – Bor

 • na této trati objednavatel (POVED) neobjednal žádný vlak Českých drah.

Trať 191 Plzeň – Horažďovice předměstí

 • spoje s odjezdy z Plzně hl.n. do Horažďovice předměstí v 10:03, 14:03 a 18:03 nově nebudou zastavovat na zastávkách Jetenovice a Velký Bor,
 • v opačném směru nebudou na těchto dvou zastávkách stavět vlaky s odjezdy z Horažďovic předměstí v 10:50 a 14:50,
 • koncept dopravní obslužnosti zůstane s drobnými minutovými odchylkami stejný.

Trať 192 Nepomuk – Blatná

 • v pracovní dny budou zavedeny nové vlaky v úseku Blatná (22:30) – Kasejovice (22:47) a Kasejovice (22:50) – Blatná (23:06).

Na tratích 182 Staňkov – Poběžovice a 183 Klatovy – Železná Ruda-Alžbětín je zachován stejný koncept dopravy. Na následujících tratích se nemění dopravní koncept, u některých vlaků ale dochází k drobným minutovým posunům času odjezdů a příjezdů:

 • trať 176 Plzeň – Radnice,
 • trať 177 nově Plzeň – Bezdružice,
 • trať 178 Plzeň– Cheb,
 • trať 180 Plzeň – Domažlice – Domažlice město,
 • trať 184 Domažlice – Planá u Mariánských Lázní,
 • trať 185 Domažlice – Klatovy – Horažďovice předměstí.


Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy