Tiskové zprávy

Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM děkuje všem dárcům

9.12.2020 - 18:00

Správní rada Nadačního fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM dnes projednala další plány, jak pomáhat železničářům a jejich rodinám v těžkých životních situacích. Od svého založení v červnu letošního roku fond podpořil více než desítku potřebných a další prostředky budou rozděleny na začátku příštího roku.

„Na náš transparentní účet přispěly nejen zakládající společnosti, ale dostali jsme desítky menších i větších finančních darů od lidí, kteří se o nás doslechli a chtějí také pomoci. Já si velice vážím každého z nich a chtěl bych všem upřímně poděkovat. Na železnici pracovaly a dodnes pracují desítky tisíc lidí a touto cestou dokážeme společně podat pomocnou ruku tam, kde jako zaměstnavatel už nemůžeme,“ říká předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s., Ivan Bednárik, kterého dnes Správní rada nadačního fondu zvolila svým novým předsedou. Místopředsedou se stal předseda představenstva druhé zakládající společnosti ČD Cargo, a.s., Tomáš Tóth.

Fond si dal za cíl alespoň částečně ulehčit úděl zraněným, vážně nemocným, ale například také bývalým zaměstnancům, kteří dnes žijí v sociálních zařízeních a na jejichž péči by bylo možné přispět. Podporu je možné čerpat i na vzdělání dětí železničářů v tíživé životní situaci spojené se zraněním či závažnou nemocí. Návrh na poskytnutí nadačního příspěvku může poslat kdokoliv na info@zeleznicesrdcem.cz nebo prostřednictvím www.zeleznicesrdcem.cz.

Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM vznikl letos 9. června s cílem podporovat železničáře, kteří při výkonu svého zaměstnání utrpěli úraz anebo se nikoli vlastní vinou oni sami a jejich rodiny ocitli v těžké životní situaci. Základem nadačního fondu jsou vklady a dary zakládajících společností i jednotlivců.  O poskytnutí prostředků rozhoduje Správní rada fondu, která už rozdělila finanční pomoc v řádech milionů korun včetně dlouhodobé podpory určené na vzdělání nezletilých dětí po tragicky zesnulém zaměstnanci. Správní rada nadačního fondu Skupiny ČD ŽELEZNICE SRDCEM pracuje nově ve složení Ivan Bednárik, Tomáš Tóth, Václav Nebeský, Aneta Miklášová a Mojmír Bakalář.Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy