Tiskové zprávy

Dozorčí rada ČD schválila Podnikatelský plán společnosti na rok 2021

21.1.2021 - 15:28

Dozorčí rada Českých drah dnes jednomyslně schválila Podnikatelský plán ČD, a.s., na rok 2021. Ten na jedné straně počítá s pokračováním negativního dopadu pandemie COVID-19 do tržeb a na straně druhé s úspornými opatřeními, které management postupně realizuje. Mezi nimi je například snížení režijních nákladů nebo rozložení některých investic v čase.

Firma naopak nepočítá se zpomalením tempa neodkladné obnovy vozidlového parku, ani se zastavením investic do rozvoje údržbové základny. „Podnikatelský plán směřuje k tomu, abychom se na konci letošního roku maximálně přiblížili k černé nule. Dokud tu bude COVID, máme jen omezené možnosti, jak zvýšit výnosy. Úspory proto budeme hledat napříč všemi činnostmi, budeme nově nastavovat některé procesy a hledat případné duplicity,“ vysvětluje Ivan Bednárik, předseda představenstva a generální ředitel ČD, a.s., a dodává: Zároveň jsme plán koncipovali tak, aby reflektoval celou Skupinu ČD a možné synergie mezi jednotlivými společnostmi.“

Podle předsedy Dozorčí rady ČD, a.s., Pavla Kysilky je Podnikatelský plán na rok 2021 dobře připravený a realisticky nastavený: „Samozřejmě, že další vývoj pandemie se dá predikovat jen do jisté míry. Byť máme s koronavirem zkušenost z loňského roku a již byla také zahájena plošná vakcinace. Proto si myslím, že bude nezbytné plnění plánu průběžně vyhodnocovat a aktualizovat navržená opatření podle skutečné situace,“ řekl po schválení dokumentu Pavel Kysilka, který se dotknul také medializovaného tématu možného snížení mezd části zaměstnanců se smluvními platy: „Toto téma jsme během zasedání Dozorčí rady dlouho probírali. Smluvní mzdy firma uzavírá na základě dohody s dotčenými zaměstnanci vždy na rok. Pokud k jejich snižování management přistoupí, a to čistě z důvodu nutnosti úspory nákladů, mělo by to být na základě individuálního přístupu a mělo by se to týkat především administrativních pracovníků s vyššími příjmy. Plošné propouštění, ani plošné snížení smluvních mezd nepodporujeme. Nechceme přijít o odborníky, kteří nám po návratu do standardního stavu budou chybět. Zároveň bych rád řekl, že o tomto kroku České dráhy uvažují v důsledku vážných ztrát způsobených pandemií koronaviru, kdy firma loni přišla o více než 4 miliardy korun. V mnoha ohledem se budeme muset uskromnit, než se situace zase zlepší. Nezapomínejme ale na to, že vyšší efektivita je i do budoucna podmínkou našeho úspěchu v soutěžích o výkony v krajích nebo v dálkové dopravě.“Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy