Tiskové zprávy

Nadační fond Skupiny ČD - ŽELEZNICE SRDCEM pomáhá železničářům

28.1.2021 - 13:13

Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM vznikl teprve v polovině roku 2020, i přesto jsme dokázali společnými silami pomoci našim kolegům železničářům a jejich rodinám, kteří nás potřebovali v těch nejtěžších chvílích. To, že jsme na jedné trati, dokazuje i ochota samotných zaměstnanců Skupiny ČD a jednotlivců, kteří se o ŽELEZNICI SRDCEM doslechli, a přispěli tak na transparentní účet. Poděkování patří také dceřiným společnostem, finanční příspěvek poskytl Výzkumný Ústav Železniční, ČD – Informační systémy, ČD – Telematika a DPOV. Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM od svého založení podpořil bezmála dvacet kolegů, kteří se ocitli v těžké životní situaci. Prostřednictvím Nadačního fondu Skupiny ČD tak byla rozdělena finanční pomoc přes 4 miliony korun.

Ivan Bednárik, předseda Správní rady Nadačního fondu Skupiny ČD ŽELEZNICE SRDCEM a také předseda představenstva a generální ředitel ČD k pokračování činnosti fondu říká: „Nový rok přináší vždy mnoho nového, ale náš postoj vůči železničářům v tíživé situaci se nemění. Od založení fondu se denně utvrzuji v tom, že jeho vznik byl správným a především potřebným krokem. Prostřednictvím ŽELEZNICE SRDCEM jsme již mohli podat pomocnou ruku bezmála dvaceti lidem, neboli potřebnou transfuzi z velkého modrého srdce všem modrým srdcařům. Mezi potřebné jsme rozdělili po dnešní  Správní radě celkem přes 4 miliony korun. Peníze z fondu pomáhají například na nákup kompenzačních pomůcek po vážných úrazech, nebo jimi podporujeme nezaopatřené sirotky či polosirotky po zemřelých kolezích.“

Místopředseda Nadačního fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM a předseda představenstva dceřiné společnosti ČD Cargo Tomáš Tóth doplňuje: „Činnost nadačního fondu mohou podporovat i naši partneři, železniční fanoušci nebo přátelé železničářů. I proto je důležité, aby se o něm vědělo a byl vidět, neboť pomáhá těm, kteří u nás každý den utváří železniční dopravu. ČD Cargo proto opatřilo lokomotivu Siemens Vectron speciálním polepem, který bude na cestách Českou republikou připomínat poslání, které nás v rámci Nadačního fondu Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM spojuje.“

Fond si dal za cíl alespoň částečně ulehčit úděl zraněným, vážně nemocným, ale například také bývalým zaměstnancům, kteří dnes žijí v sociálních zařízeních a na jejichž péči by bylo možné přispět. Podporu je možné čerpat i na vzdělání dětí železničářů v tíživé životní situaci spojené se zraněním či závažnou nemocí. Návrh na poskytnutí nadačního příspěvku může poslat kdokoliv na info@zeleznicesrdcem.cz nebo prostřednictvím www.zeleznicesrdcem.cz.

Nadační fond Skupiny ČD – ŽELEZNICE SRDCEM vznikl 23. června loňského roku s cílem podporovat železničáře, kteří při výkonu svého zaměstnání utrpěli úraz anebo se nikoli vlastní vinou oni sami a jejich rodiny ocitli v těžké životní situaci. Základem nadačního fondu jsou vklady a dary zakládajících společností i jednotlivců.Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy