Tiskové zprávy

ČD Cargo má za sebou nejtěžší rok ve své historii

29.4.2021 - 10:00

Společnost ČD Cargo, a.s., největší dceřiná společnost Českých drah, a.s., a člen Skupiny ČD, která se zabývá železniční nákladní dopravou, zakončila své hospodaření v  roce 2020 se ztrátou. Na celkovém konsolidovaném výsledku Skupiny ČD se segment nákladní dopravy podílel výsledkem hospodaření po zdanění ve výši –248 mil. Kč.

Výsledky ČD Cargo za rok 2020 negativně ovlivnila pandemie Covid-19. V meziročním srovnání bylo přepraveno o 4 mil. tun zboží méně. Nejvýznamněji zasaženy byly přepravy pevných a kapalných paliv, automotive, železa a kombinovaná doprava zboží z/do Číny. Pokles výkonů ve většině komodit však plně korespondoval s hospodářským vývojem jednotlivých odvětví. 

„ČD Cargo má za sebou z mého pohledu jednoznačně nejtěžší rok ve své samostatné existenci. Na jedné straně jsme se potýkali s neočekávaně prudkým poklesem poptávky po našich službách a ve ztížených podmínkách se snažili v maximální možné kvalitě zajistit našim zákazníkům neodřeknuté přepravy. Na straně druhé jsme stále mysleli na budoucnost. V této nelehké době jsme nepřistoupili k trvalému omezování našich kapacit a naopak se plně soustředili na další rozšiřování teritoriální působnosti Skupiny ČD Cargo. Po Rakousku jsme se v loňském roce plně etablovali také na německém trhu a založili novou dceřinou společnost v Maďarsku,“ konstatuje předseda představenstva ČD Cargo, a.s., Tomáš Tóth.

ČD Cargo na pokles výkonů zareagovalo řadou úsporných opatření s cílem zvýšit využití interních kapacit a omezit dočasně zbytné náklady. Zároveň se připravila řada projektů na využití obchodních příležitostí a efektivnější provozování železniční nákladní dopravy pod značkou ČD Cargo. V neposlední řadě se na finančních trzích podařilo společnosti zajistit dostatek externích finančních zdrojů na budoucí investice.

„Bez těchto nepopulárních opatření by hospodářský výsledek a celková ekonomická situace naší společnosti byla mnohem horší. Naše řady opustilo více než 500 administrativních i provozních zaměstnanců, připravili jsme fyzickou likvidaci dalších 1 200 dlouhodobě zbytných a neprovozuschopných nákladních vozů a několika desítek lokomotiv a snížili náklady na externí služby. Razantnější zásah do kapacit by již znamenal omezení nabídky našich služeb, což je z pohledu naší strategie nepřijatelné. Podstatně jsme neomezili ani investice do core businessu, které jsou zásadní pro naši budoucnost. Jednoznačným cílem byl návrat společnosti do černých čísel v roce 2021. Již první kvartál letošního roku nám naznačuje, že jsme se vydali správnou cestou a naše opatření fungují,“ doplnil předseda představenstva.Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122
On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Etická linka pro oznámení protiprávního jednání.
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy