Tiskové zprávy

Nový jízdní řád 2022 v Jihočeském kraji

6.12.2021 - 12:26

V neděli 12. prosince 2021 začne na železnici platit nový jízdní řád. V Jihočeském kraji zůstane rozsah regionální dopravy zajišťované Českými drahami na podobné úrovni, jako po letní změně grafikonu v červnu letošního roku. V průběhu platnosti nového jízdního řádu ČD postupně nasadí do provozu celkem deset zcela nových jednotek RegioPanter. Tato nová vozidla doplní stávající moderní soupravy stejné řady v současné době nasazované na trati Strakonice – České Budějovice – České Velenice a začnou vozit cestující i na linkách z krajské metropole do Písku, Jindřichova Hradce, Horního Dvořiště a Tábora. Nový jízdní řád bude platit až do 10. prosince 2022.

Regionální vlaky, které České dráhy zajišťují na základě smluv s Jihočeským krajem, ujedou v novém jízdním řádu 2021/2022 celkem 4,686 mil. vlakokilometrů. V pracovní dny budou ČD v regionu vypravovat 290 vlaků, o víkendech a svátcích 211 spojů.

Rozsah IDS Jihočeského kraje a IDS Táborska zůstává k zahájení platnosti nového grafikonu beze změny. V průběhu platnosti jízdního řádu připravuje objednatel rozšíření IDS Jihočeského kraje.

Hlavní změny v regionální dopravě v Jihočeském kraji

 • Nasazení deseti nových jednotek RegioPanter v Jihočeském kraji

V průběhu platnosti jízdního řádu 2021/22 bude v Jihočeském kraji postupně nasazeno na vlaky provozního souboru elektrické trakce deset nových jednotek RegioPanter. Tyto nové soupravy doplní stávající RegioPantery na tratích 190 Strakonice – České Budějovice a 199 České Budějovice – České Velenice, kde budou jezdit nové soupravy na všech spojích. Následně budou nasazeny na linkách z Českých Budějovic do Písku a Jindřichova Hradce, dále na většině spojů z Českých Budějovic do Horního Dvořiště (s výjimkou vlaků, které pokračují z Rybníka do Lipna nad Vltavou, a vlaků relace České Budějovice – Linz Hbf) a jako poslední začnou vozit cestující z krajské metropole do Tábora. Nasazení na trati do Tábora bude možné až po ukončení modernizace úseku tratě Soběslav – Doubí u Tábora, při níž bude zrušena stanice Roudná.

 • Stavební práce na trati České Budějovice – Benešov u Prahy

V průběhu platnosti jízdního řádu 2021/2022 by měly být dokončeny stavební práce v úseku Soběslav – Doubí u Tábora, dojde ke zrušení železniční stanice Roudná a k otevření nové zastávky Myslkovice. Předběžný termín dokončení prací je listopad 2022. 

 • Obnovení řady spojů v průběhu letních prázdnin

V rámci letní změny jízdního řádu od 13. června 2021 byl na některých tratích omezen provoz vybraných vlaků o letních prázdninách. V novém jízdním řádu 2021/2022 bude toto omezení u mnoha spojů zrušeno a vlaky tak pojedou i v letním období.

 • Zkušební provoz soupravy RegioPanter na trati Rybník – Lipno nad Vltavou

Od 5. prosince 2021 do 31. července 2022 probíhá na trati 195 Rybník – Lipno nad Vltavou zkušební provoz soupravy RegioPanter. České dráhy jednají s Jihočeským krajem o nasazení těchto souprav na regionální vlaky na této trati od roku 2024.

Přehled změn v regionální dopravě Českých drah v Jihočeském kraji

Na základě požadavku Jihočeského kraje dojde od 12. prosince 2021 k následujícím změnám v regionální dopravě Českých drah:

Tratě 190 / 200 České Budějovice – Strakonice (– Písek)

 • Spěšné vlaky České Budějovice – Písek s odjezdem z Č. Budějovic v 8:13 (Sp 1984) a zpět s odjezdem z Písku v 10:38 (Sp 1989) pojedou v pracovní dny, kromě období 23. – 31. prosince, tedy nově i o prázdninách. Osobní vlak s odjezdem z Písku do Českých Budějovic ve 3:54 (Os 8021) pojede v úseku Písek – Protivín nově pouze ve dnech školního vyučování a stejné omezení bude nově platit také u vlaků v opačném směru s odjezdy z Protivína do Písku ve 4:25 a 23:33 (Os 7973 a 7977). Důvodem těchto změn je zajištění prázdninového spojení v občanském dni (nově pojede pár Sp 1984 / Sp 1989) a naopak úspora vlakokilometrů v méně frekventovaných časech.
 • Osobní vlaky s odjezdem z Českých Budějovic do Zlivi ve 20:13 (Os 8080) a zpět s odjezdem ze Zlivi ve 21:23 (Os 8083) pojedou v pracovní dny, kromě 23. – 31. prosince, tedy nově i o prázdninách. Mezi Zliví a krajskou metropolí tak bude o prázdninách zajištěno frekventované večerní příměstské spojení, které cestující využijí např. pro návrat z výletů.
 • Poslední večerní vlak do Strakonic pojede z Českých Budějovic o 5 minut dříve, tj. už ve 22:52 (Os 8016). V krajské metropoli tak bude urychlen přestup od vlaku R 733 z Prahy (příj. do Č. Budějovic ve 22:47). V souvislosti s tím budou rovněž posunuté odjezdy přípojných vlaků Os 7975 a 7977 v Protivíně, které odjedou o 5 minut dříve, tj. už ve 23:33.

Trať 192 Blatná – Nepomuk

 • Na této trati dochází pouze k drobným úpravám vánočních omezení, jinak je jízdní řád beze změny.

Trať 195 Rybník – Lipno nad Vltavou

 • Osobní vlak s odjezdem z Rybníka v 10:07 (Os 18826), který dosud jezdil pouze o sobotách, nedělích a svátcích, pojede nově také v pracovní dny v období od 2. května do 27. září.
 • Na základě požadavku objednatele skončí „letní“ období provozu vlaků již 28. září, u vlaků s odjezdem z Rybníka ve 14:07 (Os 18834) a z Lipna nad Vltavou v 15:15 (Os 18835) již 25. září. Důvodem je úspora vlakových kilometrů. Toto omezení se týká pouze jednoho víkendu.

Trať 196 České Budějovice – Summerau (– Linz)

 • Na základě požadavku objednatele skončí „letní“ období provozu vlaků již 28. září, u vlaků s odjezdem z Českých Budějovic ve 13:02 (Os 3881) a z Horního Dvořiště v 15:53 (Os 3884) již 25. září. Důvodem je úspora vlakových kilometrů, omezení se týká pouze jednoho víkendu.
 • Na základě požadavku objednatele pojede poslední večerní vlak z Českých Budějovic do Horního Dvořiště (Os 3889) z krajské metropole o 7 minut dříve, tj. už ve 22:52. Bude tak urychlen přestup od večerního rychlíku R 733 z Prahy (příj. ve 22:47).

Trať 199 České Budějovice – České Velenice – (Gmünd NÖ)

 • Osobní vlak s odjezdem z Českých Velenic do Českých Budějovic v 16:03 (Os 2174) a spoj v opačném směru s odjezdem z Českých Budějovic v 17:10 (Os 2175) pojedou v pracovní dny, kromě období 23. – 31. prosince, tedy nově i o prázdninách. Zejména vlak Os 2175 je cestujícími hojně využívaný a objednatel proto inicioval zajištění jeho provozu o prázdninách.
 • Poslední vlak z Českých Budějovic do Českých Velenic (Os 2171) pojede o 10 minut dříve, tj. už ve 22:52. Bude tak urychlen přestup od vlaku R 733 z Prahy (příj. do Č. Budějovic ve 22:47).

Trať 200 Protivín – Březnice

 • Osobní vlak s odjezdem z Písku v 8:06 do Protivína (Os 7970) na žádost objednatele nově nepojede. Jako alternativu můžou cestující využít spěšný vlak Sp 1712 s odjezdem z Písku v 8:11 do Ražic, kde přestoupí na Os 8005 s odjezdem v 8:22 a příjezdem do Protivína v 8:31. Díky tarifní výjimce je jízdné při jízdě přes Ražice stejné, jako při cestě z Písku přímo do Protivína.
 • Osobní vlak s odjezdem z Březnice do Protivína v 8:18 (Os 7948) má nově prázdninové omezení v pracovních dny pouze v úseku Březnice – Písek, v úseku z Písku do Protivína pojede tento spoj denně. Ke změně dochází z oběhových důvodů.

Trať 201 Tábor – Ražice – (Strakonice)

 • V pracovní dny od 21. března budou na žádost objednatele obnoveny osobní vlaky z Tábora do Písku v 10:08 (Os 8426) a zpět z Písku do Tábora v 10:20 (Os 8427). Tyto vlaky byly zrušeny při letní změně jízdního řádu od 13. června 2021.

Trať 202 Tábor – Bechyně

 • Po dohodě ČD s objednatelem bude na trati pro přehlednost sjednocen „letní“ jízdní řád. Platit bude od 4. června do 25. září. V současném grafikonu jely některé vlaky o víkendu pouze v období letních prázdnin, jiné v období do konce září.
 • Vlaky s odjezdem z Tábora ve 14:06, 16:07, 18:08 a 20:09 (Os 28412, 28416, 28420 a 28424) pojedou do 27. května a od 29. září v pracovní dny (s výjimkou 31. prosince), od 30. května do 27. září pojedou denně. Se stejným datumovým omezením pojedou i vlaky v opačném směru s odjezdem z Bechyně v 15:02, 17:03 a 19:04 (Os 28415, Os 28419 a 28423).
 • Vlaky s odjezdem z Tábora v 10:06 (Os 28434) a z Bechyně v 11:01 a 21:05 (Os 28435 a Os 28427) pojedou o sobotách, nedělích a svátcích od 4. června do 25. září.

Trať 203 / 200 Strakonice – Březnice (– Beroun)

 • Jízdní řád na této trati zůstává stejný, jako po úpravě platné od 13. června 2021.
 • I nadále tak platí, že vlak s odjezdem z Berouna v 7:01 (Os 7904) pojede pouze v úseku Beroun – Březnice a analogicky vlak Os 7909 bude zajištěn pouze v úseku Březnice – Beroun (odj. z Březnice v 9:43).
 • Vlaky Os 7917 (odj. z Blatné do Březnice v 17:12) Os 7906 (odj. z Březnice do Blatné v 10:14) pojedou v úseku Blatná – Březnice a opačně v období do 25. března a od 31. října denně, od 28. března do 27. října v pracovní dny.

Trať 220 České Budějovice – Tábor

 • Jízdní řád na této trati bude díky společné iniciativě Českých drah a Jihočeského kraje pro cestující přehlednější. Zrušení prázdninových omezení v části trasy některých vlaků navíc zjednoduší oběhy souprav.
 • Osobní vlak s odjezdem z Tábora do Českých Budějovic v 7:22 (Os 8207) nově pojede v úseku Tábor – Veselí nad Lužnicí denně.
 • Osobní vlak s odjezdem z Veselí nad Lužnicí do Tábora v 12:59 (Os 8232) nově pojede v pracovní dny i o prázdninách.
 • Spěšný vlak s odjezdem z Jindřichova Hradce do Českých Budějovic v 15:44 (Sp 1739) nově pojede v celé trase celoročně v pracovní dny. V současném jízdním řádu nejede v úseku Veselí nad Lužnicí – České Budějovice o prázdninách.
 • Osobní vlak s odjezdem z Českých Budějovic do Tábora v 17:12 (Os 8216) pojede denně v celé své trase.

Trať 225 Veselí nad Lužnicí – Jindřichův Hradec

 • Na této trati dojde pouze k drobným úpravám vánočních omezení, jinak je jízdní řád beze změny.

Trať 226 Veselí nad Lužnicí – České Velenice

 • S letní změnou jízdního řádu od 13. června 2021 došlo v rámci úspor k omezení tří spojů o letních prázdninách a o víkendech. Omezení těchto vlaků působilo dopravci oběhové problémy. Jelikož jde o turisticky velmi využívanou trať, navrženou změnu plně podporoval i objednatel.
 • Spoje s odjezdem z Veselí nad Lužnicí do Českých Velenic ve 13:45 a 20:39 (Os 8715 a 8723), které dosud jezdily jen v pracovní dny kromě letních prázdnin, tak znovu pojedou denně. Vlak s odjezdem z Českých Velenic zpět do Českých Budějovic ve 22:06 (Os 8722), který dosud jezdil v pracovní dny kromě letních prázdnin, znovu pojede v pracovní dny celoročně.

Nabídka ČD pro volný čas

Lyžování s Voucherem ČD Yetti

 • Podobně jako v minulých letech, i v této lyžařské sezoně bude možnost využít vlaky k cestě do Skiareálu Lipno nad Vltavou. Od vybraných vlaků bude zajištěn přípoj skibusem přímo ke sjezdovce. Zároveň budou mít cestující Českých drah možnost využít voucher ČD Yetti, který jim bude bezplatně vydán k jízdence do stanice Lipno nad Vltavou. S tímto voucherem získají 30% slevu z ceny celodenního skipasu.

Nostalgie

 • V roce 2022 plánují České dráhy v Jihočeském kraji zvláštní parní vlaky. Předpokládáme např. opětovnou realizaci oblíbeného Šumavského léta s párou.


Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122
On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Etická linka pro oznámení protiprávního jednání.
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy