Tiskové zprávy

Nový jízdní řád 2022 v Olomouckém kraji

9.12.2021 - 16:50

V neděli 12. prosince 2021 začne platit nový železniční jízdní řád. Rozsah regionální dopravy zajišťované Českými drahami na území Olomouckého kraje zůstane na stejné úrovni jako v současném jízdním řádu. ČD postupně nasazují do provozu kompletně modernizované jednotky Stadler GTW. Od léta 2022 se pak plánuje nasazení elektrické jednotky RegioPanter na prvním spoji mezi Olomoucí a Šternberkem. Po dokončení elektrifikace v dalších letech tyto jednotky zajistí provoz na celé trati z Olomouce přes Šternberk a Uničov do Šumperku. Nový jízdní řád bude platit až do 10. prosince 2022.

Spoje zajišťované na území Olomouckého kraje Českými drahami ujedou v jízdním řádu 2021/2022 celkem cca 6 mil. vlakokilometrů (cca 6,3 mil vlakokilometrů včetně přeshraniční dopravy na území Pardubického, Jihomoravského a Zlínského kraje). Rozsah dopravy v regionu tak zůstane zachován ve stejném rozsahu jako v současném jízdním řádu. České dráhy budou v kraji zajišťovat v pracovní dny celkově 537 regionálních vlaků, o víkendech pak průměrně 422 spojů.

Hlavní změny v regionální dopravě Českých drah v Olomouckém kraji

  • Nasazení jednotek ř. 646 Stadler GTW do provozu

České dráhy v těchto dnech začínají nasazovat na trati z Olomouce do Senice na Hané a Drahanovic první kompletně zmodernizované jednotky řady 646 (Stadler GTW). Ty postupně zajistí také regionální spoje na trati ze Šumperka do Hanušovic a Jeseníku a také polovinu spojů z Lipové Lázní do Javorníka ve Slezsku. Poslední z těchto vozidel pak budou obsluhovat trať z Olomouce do Moravského Berouna. Oproti jednotkám, se kterými se cestující v regionu již mohli seznámit ve zkušebním provozu, se jedná o vozidla po provedené kompletní modernizaci. Všechny soupravy již budou vybaveny zásuvkami pro dobíjení drobné elektroniky, Wi-Fi připojením, LCD monitory a zabezpečovacím systémem pro přepravu až osmi jízdních kol.

  • První elektrický spoj na zmodernizované infrastruktuře z Olomouce do Šternberka

V souvislosti s pokračující komplexní modernizací železniční infrastruktury a plánovaným zahájením elektrického provozu na jednokolejné trati z Olomouce do Šumperka bude o hlavních školních prázdninách zaveden první spoj v elektrické trakci. S ohledem na postupné otvírání zmodernizovaných úseků bude spoj veden pouze na patnáctikilometrovém úseku z Olomouce do Šternberka. Vlak s odjezdem z Olomouce hl.n. v 18:00 a v opačném směru ze Šternberka v 18:20 pojede pouze v pátek a v sobotu, přičemž na své trati nebude nikde nezastavovat. Poprvé se tak budou moci obyvatelé olomouckého regionu svézt v tomto úseku moderní elektrickou jednotkou řady 640 RegioPanter. Půjde tak o předzvěst budoucího reálného provozu na celé této trati.

Změny na dalších regionálních linkách ČD v Olomouckém kraji

Na základě požadavku Olomouckého kraje dojde od 12. prosince 2021 k těmto dalším změnám v regionální dopravě Českých drah:

  • Trať 294 Hanušovice – Staré Město pod Sněžníkem

Na zastávce Hanušovice zast. zastaví na znamení pouze vlaky s odjezdem z Hanušovic ve 4:55, 6:15, 8:05, 10:05, 12:05, 14:05, 16:05, 18:05 a 20:05. V opačném směru tu budou zastavovat vlaky s odjezdem ze Starého Města pod Sněžníkem v 5:29, 7:29, 9:33, 11:29, 13:29, 15:29, 17:29, 19:29, 19:38 a 21:09. Ostatní vlaky budou touto zastávkou projíždět.

  • Trať 309 Olomouc hl.n. – Drahanovice

Ve večerních hodinách bude podle požadavku objednatele veřejné dopravy zaveden nový spoj z Olomouce hl.n. ve 21:34 do Senice na Hané a v opačném směru ze Senice na Hané ve 21:52 hod do Olomouce hl.n. Tímto rozšířením nabídky spojů bude na trati zaveden v pracovní dny pravidelný hodinový interval spojů.

Na ostatních tratích dochází jen k drobným úpravám datumového omezení jízdy některých vlaků.

Omezení provozu vlaků v souvislosti s výlukovou činností

Provoz vlaků v regionu bude i v novém jízdním řádu ovlivňovat rozsáhlá výluková činnost Správy železnic. Pokračovat tak bude modernizace tratě 290 Olomouc – Šternberk, přestavba uzlu Přerov II – výstavba výhybny Dluhonice a zejména intenzivní výluková činnost na koridorové trati Olomouc – Praha. Aktuální jízdní řády v souvislosti se stavební činnosti budou zveřejňovány na stránkách www.cd.cz/omezeniprovozu.Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122
On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Etická linka pro oznámení protiprávního jednání.
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy