Tiskové zprávy

České dráhy zjednodušily a zkrátily své přepravní podmínky

1.8.2022 - 11:07

Od 1. srpna platí novelizované Smluvní přepravní podmínky (SPPO) Českých drah. Úprava přinesla zkrácení a zpřehlednění textu pro lepší orientaci zákazníků. Současně došlo k rozšíření možností některých specifických typů bezplatné přepravy.

Nové Smluvní přepravní podmínky i nadále postihují všechny oblasti související s přepravou cestujících v osobní dopravě od regionální přes dálkovou závazkovou dopravu až po dálkovou komerční a také pokrývají komplexní rozsah doplňkových služeb. Nový dokument je téměř o třetinu kratší, protože zmizely například různé přílohy. Z přehlednějších a jednodušších Podmínek tak budou těžit všichni cestující i zaměstnanci.  

Nové Smluvní přepravní podmínky nepřinášejí žádné zásadní změny. Největšími novinkami je rozšíření bezplatné přepravy služebních psů ve službě i na další sbory, např. městské policie, hasičský záchranný sbor atp., a bezplatná přeprava kompenzačních pomůcek také u osob, které nejsou držiteli průkazu ZTP/P, tj. rozšíření nad rámec platné legislativy. Jedná se např. o pomoc cestujícím, kteří jsou dočasně odkázáni při pohybu např. na invalidní vozík v důsledku nemoci nebo úrazu.

České dráhy tak prohlubují svou tradici společensky odpovědného dopravce, který jako první v Česku zavedl bezplatnou přepravu asistenčních psů a tento model se později prosadil také u dalších dopravců a v roce 2000 byl zaveden i do novelizovaného Přepravního řádu.  Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122
On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Etická linka pro oznámení protiprávního jednání.
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy