Tiskové zprávy

Nový jízdní řád 2023 v Jihočeském kraji

5.12.2022 - 10:27

V neděli 11. prosince 2022 začne na železnici platit nový jízdní řád. Rozsah regionální dopravy zajišťované Českými drahami v Jihočeském kraji zůstane na podobné úrovni jako v současném grafikonu. Nový jízdní řád bude reflektovat dokončenou modernizaci ve dvou úsecích na hlavní trati mezi Prahou a Českými Budějovicemi. U regionálních vlaků na této trati tak dojde ke zkrácení jízdních dob a zvýšení plynulosti jízdy, a to při zachování přípojových návazností v přestupních stanicích. Do konce ledna 2023 bude pokračovat zkušební provoz RegioPanterů na trati do Lipna nad Vltavou a díky zkrácení letního provozu vybraných vlaků budou moci být zavedené nové vlaky. Nový jízdní řád bude platit do 9. prosince 2023.

Regionální vlaky v Jihočeském kraji ujedou v době platnosti jízdního řádu 2022/23 celkem 4,69 mil. vlakokilometrů, z toho 2,84 mil. vlakokilometrů v provozním souboru elektrické trakce, 1,64 mil. vlakokilometrů v souboru motorové trakce a 0,21 mil. vlakokilometrů na trati Tábor – Bechyně. V regionu pojede v pracovní dny celkem 331 vlaků (173 vlaků v provozním souboru el. trakce, 134 vlaků v souboru motorové trakce a 24 vlaků na trati Tábor – Bechyně). Rozsah dopravy tak zůstává na podobné úrovni jako v jízdním řádu 2021/2022.

V průběhu roku 2022 došlo k postupnému nasazení nových vozidel RegioPanter na všechny regionální vlaky elektrické trakce na tratích 190 / 200, 220, 225 a částečně také na trati 196. V závěru příštího roku se očekává postupné nasazení nových motorových souprav na trati 201 mezi Táborem a Červenou nad Vltavou.

Hlavní změny v regionální dopravě Českých drah v Jihočeském kraji

 • Dokončení stavebních prací na trati České Budějovice – Benešov u Prahy

Ode dne 2. 11. 2022 je bez omezení v provozu nová stopa tratě 220 v úseku Soběslav – Doubí u Tábora s novou zastávkou Myslkovice místo zrušené železniční stanice Roudná. V souvislosti s tím dojde v regionální dopravě k optimalizaci jízdního řádu – zkrácení jízdních dob a pobytů a možnosti již trvalého nasazení nových vozidel RegioPanter na všechny regionální vlaky v úseku České Budějovice – Tábor.

 • Zařazení vlaků regionální dopravy do linek

Na žádost objednatele byly všechny regionální vlaky na území Jihočeského kraje zařazeny do linek.

 • Zkrácení „letního období“

Nově bude tzv. „letní období“ zkráceno na dobu od 29. května do 1. října 2023, čímž dojde k úspoře vlakových kilometrů. Díky tomu mohou být zavedeny nové vlaky, případně budou některé spoje prodlouženy.

 • Zkušební provoz soupravy RegioPanter na trati Rybník – Lipno nad Vltavou

Zkušební provoz souprav RegioPanter na trati 195 Rybník – Lipno nad Vltavou byl prodloužen do 31. ledna 2023 a tyto soupravy se zde na vybraných spojích budou objevovat denně.

Změny na jednotlivých linkách ČD v Jihočeském kraji

Trať 190/200 České Budějovice – Strakonice (– Písek)

 • Na této trati bude prodloužen ranní spoj s odjezdem z Českých Budějovic ve 4:19 (Os 8050, v současném jízdním řádu odjíždí ve 4:37) až do Číčenic a zde bude navázán přípoj k vlaku směr Strakonice s odjezdem ve 4:52 (Os 8040). Tím vzniká nová možnost spojení z Č. Budějovic směrem do Strakonic. Vlak Os 8050 se bude obracet v Číčenicích na vlak Os 8051 směrem do Českých Budějovice s odjezdem ve 4:55 (nyní jezdil jen z Dívčic). K tomuto vlaku bude jako přípoj zaveden nový vlak s odjezdem z Protivína ve 4:40 (Os 8041). Vzniká tak nové spojení mezi Protivínem a Českými Budějovicemi. Vlak Os 8041 dosud sloužil jen k návozu soupravy a jezdil bez cestujících). Společnou snahou objednatele a dopravce vzniklo zajímavé ranní spojení z Protivína do Českých Budějovic a opačně z krajského města do Strakonic. Všechny vlaky budou zastavovat ve všech stanicích a zastávkách.
 • Odpolední spěšný vlak Sp 1994 směrem do Písku (současný odjezd z Č. Budějovic v netaktovém čase 15:43) nově pojede v taktové poloze, tj. z Č. Budějovic v 16:13. V úseku Č. Budějovice – Zliv pojede navíc v neděli a svátky, kromě vybraných svátečních období a nově zastaví také v Protivíně a Putimi.
 • V pracovní dny kromě zimních prázdnin (období od 23. prosince do 2. ledna 2023) bude z Českých Budějovic v 15:43 odjíždět vlak Os 8062, který nově pojede až do Protivína a bude zastavovat ve všech stanicích a zastávkách. Zpět z Protivína pojede ve stejném období vlak Os 8063 s odjezdem v 16:49 a příjezdem do Č. Budějovic v 17:27. Dosud tento vlak jezdil pouze ze Zlivi a pouze ve dnech školního vyučování. Touto úpravou se docílilo systémového vedení spěšného vlaku do Písku a dále zajištění lepší dopravní obslužnosti regionu až do Protivína osobními zastávkovými vlaky, které dosud jezdily pouze do / ze Zlivi.
 • V jízdním řádu 2022/2023 budou zveřejněné přímé spoje v relaci Strakonice – České Budějovice – České Velenice a zpět. Osobní vlaky s odjezdy ze Strakonic ve 14:07 a 16:07 (Os 8013 a 8015) budou v pracovní dny v 15:11 a 17:10 pokračovat z Českých Budějovic dále na trať 199 do Českých Velenic, kam pojedou jako vlaky Os 2165 a Os 2169. V opačném směru bude v pracovní dny zajištěno přímé spojení vlaky Os 2168 / 8014 s odjezdy z Českých Velenic v 16:03, z Českých Budějovic v 16:52 a příjezdem do Strakonic v 17:48. Spojení formou tzv. přímých vozů se bude zobrazovat ve vyhledávačích spojení.

Trať 192 Blatná – Nepomuk

 • Rozsah dopravy a časové polohy vlaků beze změn.

Trať 195 Rybník – Lipno nad Vltavou

 • Na žádost objednatele bude z důvodu úspory zkráceno letní období asi o jeden měsíc – nově od 29. května do 1. října 2023. Toto zkrácení se bude týkat vlaků s odjezdem z Rybníka v 10:07, 14:07 a 16:07 (Os 18826, 18834 a 18838) a vlaků s odjezdem z Lipna nad Vltavou v 11:10, 15:15 a 17:09 (Os 18827, 18835 a 18839). Vlaky Os 18826 a Os 18827 pojedou o víkendech a svátcích do 21. května a od 7. září, od 27. května do 1. října denně. Vlaky Os 18834 a Os 18835 pojedou v období od 29. května do 1. října, vlaky Os 18838 a Os 18839 jedou v pracovní dny do 26. května a od 9. října, od 29. května do 6. října denně.
 • Vlaky s odjezdem z Rybníka ve 12:05 (Os 18830) a z Lipna nad Vltavou ve 13:10 (Os 18831) pojedou oproti současnému jízdnímu řádu jen v období od 29. května do 1. října, kdy jsou zároveň v Rybníku zajištěné přípoje. V současném jízdním řádu tyto vlaky jedou i ve dnech, kdy v Rybníku žádné přípojné návaznosti nejsou a z tohoto důvodu je o ně malá poptávka.
 • Vlak s odjezdem z Rybníka v 18:05 (Os 18842) pojede oproti současnosti denně v celé trase, a to z oběhových důvodů.

Trať 196 České Budějovice – Summerau – (Linz Hbf)

 • Koncept dopravy zůstal beze změny, pouze dojde ke zmiňovanému zkrácení „letního“ období, ve kterém jsou vybrané vlaky zajišťovány během týdne častěji než mimo toto období, případně jedou jen v letním období. Týkat se to bude vlaků s odjezdem z Č. Budějovic v 11:04, 13:00, 15:04 a 17:02 (Os 18804, 3881, 3883 a 3885), z Rybníka ve 12:04 (Os 18803) a z Horního Dvořiště v 15:54, 17:51 a 20:44 (Os 3884, 3886 a Os 3888).
 • Spěšný vlak linky Jindřichův Hradec – České Budějovice s příjezdem do Č. Budějovic v 16:56 (Sp 1739) bude v Českých Budějovicích pokračovat dále na trať 196 jako Os 3885 s odjezdem v 17.02. Bude tak zajištěné přímé spojení Jindřichův Hradec – Horní Dvořiště. V opačném směru pojedou přímo spoje Os 18803 / Sp 1734 s odjezdem z Rybníka ve 12:04, z Českých Budějovic ve 13:01 a příjezdem do Jindřichova Hradce ve 14:02. Přímé vozy jsou na žádost objednatele zveřejněny a cestující tato přímá spojení naleznou ve vyhledavačích.

Trať 199 České Budějovice – České Velenice (– Gmünd NÖ)

 • Na této trati bude o víkendech a svátcích od 3. června do 1. října zaveden nový pár vlaků s odjezdem z Č. Budějovic v 9:10 (Os 2181) a zpět s odjezdem z Českých Velenic v 10:03 (Os 2180). Tyto vlaky jsou zavedeny na žádost objednatele pro posílení letní víkendové dopravy v atraktivním čase. V pracovní dny budou zajištěné přímé vlaky ze Strakonic do Českých Velenic a zpět (viz trať 190). Jinak zůstává koncept dopravy beze změn.
 • Nově je zaveden školní vlak do Rakouska do stanice Gmünd NÖ. (viz trať  226).

Trať 200 Protivín – Březnice

 • Rozsah dopravy zůstává beze změn.

Trať 201 Tábor – Ražice – (Strakonice)

 • Na této trati se koncem roku 2023 předpokládá nasazení nových motorových vozidel PESA. Z technologických důvodů budou nasazena pouze v části tratě mezi Táborem a Červenou nad Vltavou. Dopravce ve spolupráci se Správou železnic a se souhlasem objednatele připravil model dopravy s přestupem mezi vlaky, až zde budou nová vozidla nasazena. To znamená, že např. spěšný vlak vedený v úseku Tábor – Strakonice v současném jízdním řádu jako Sp 1712, nově pojede jako vlaky Sp 2082 Tábor – Milevsko a Sp 2062 Milevsko – Strakonice. Do doby, než budou nová vozidla nasazena, se pro cestující nic nemění a pojedou v celé trase z Tábora až do Strakonic bez přestupu jako dosud. Mezi na sebe navazujícími vlaky jsou zveřejněny přímé vozy a cestující vše najde ve vyhledavačích. Takto připravený model dopravy s sebou přinesl časové úpravy vlaků v řádu jednotek minut při zachování všech přípojných návazností.
 • Vlak s odjezdem z Tábora v 10:11 (Os 8466 / Os 8426) pojede nově v úseku Tábor – Milevsko v pracovní dny, kromě zimních prázdnin, v úseku Milevsko – Písek v pracovní dny od 29. května do 29. září. Ve stejném rozsahu pojede vlak v opačném směru s odjezdem z Písku v 10:20 (Os 8427 / Os 8467). Touto úpravou bude ve více vytíženém úseku do / z Milevska zajištěno spojení v pracovní dny celoročně. V současném jízdním řádu začal tento vlak jezdit až od 21. března. Změnu omezení schválil objednatel na popud dopravce. 

Trať 202 Tábor – Bechyně

 • Rozsah dopravy zůstává beze změn.

Trať 203/200 Strakonice – Březnice – (Beroun)

 • Vlak s odjezdem z Berouna v 7:01 (Os 7904) pojede v období od 29. května do 1. října nově až do Blatné (příj. v 8.45). V opačném směru pojede ve stejném období již z Blatné vlak Os 7909 s odjezdem v 10:47, který v současnosti jezdí pouze v úseku Březnice – Beroun. Úprava byla realizována na žádost objednatele. Dojde tím k částečnému obnovení stavu z předchozích let, kdy tyto vlaky jezdily, a k doplnění dvouhodinového taktu Blatná – Březnice a opačně.
 • Na trati dochází u některých vlaků k prodloužení jízdních dob a úpravám času odjezdů a to z důvodu snížení rychlosti na přejezdech ze strany Správy železnic. Tyto důvody se výrazně dotkly ranní dopravy, a to takto: Vlak s odjezdem ze Zdic ve 4:44 (Os 7900) bude končit svou jízdu v Blatné (příj. v 6:16). Z Blatné do Strakonic bude zaveden nový vlak Os 17922 s odjezdem v 6:11, který pojede denně. Touto úpravou bohužel zaniklo přímé spojení Beroun – Blatná – Strakonice. Vlak Os 7905, který v současném jízdním řádu odjíždí ze Strakonic v 5:48, bude nově odjíždět již v 5:31 a do Blatné přijede v 6:10. V úseku Blatná – Beroun pojede již ve stejné časové poloze jako letos. Přínosem této změny je odbourání dlouhého pobytu z dopravních důvodů v železniční stanici Sedlice a možnost komerčního zastavení v této stanici

Trať 220 České Budějovice – Tábor

 • Četnost spojů zůstává beze změny. Časové polohy regionálních vlaků byly ve spolupráci se Správou železnic z důvodu dokončení modernizace tratě v úseku Soběslav – Doubí u Tábora a také z důvodu nasazení nových vozidel umožňujících využití rychlosti až 160 km/h optimalizovány. Především došlo ke zkrácení jízdních dob a pobytů z důvodu křižování, předjíždění, na zastávkách využita možnost zastavení na znamení. Veškeré změny časových poloh byly průběžně koordinovány s objednatelem, důraz byl kladen na přípojnou návaznost.
 • Zajištěné bude přímé spojení Jindřichův Hradec – Horní Dvořiště a opačně (viz trať 196).

Trať 225 Veselí nad Lužnicí – Jindřichův Hradec

 • Na této trati bude zaveden nový vlak Os 8318 s odjezdem z Veselí nad Lužnicí v 19:40. Pojede v pracovní dny do 26. května a od 9. října (kromě vánočních prázdnin) a od 29. května do 6. října denně. Zavedení vlaku iniciovalo město Jindřichův Hradec. Důvodem je zahuštění dopravy, kdy v současné době odjíždí z Veselí nad Lužnicí vlaky do Jindřichova Hradce v 17:31 v pracovní dny, resp. v 17:43 o víkendu a následně až ve 20:39. Nový vlak Os 8318 pojede z Veselí nad Lužnicí jako přípoj k vlakům ze směru od Prahy i od Českých Budějovic.
 • Jinak zůstává koncept dopravy beze změn.
 • Zajištěno bude přímé spojení Jindřichův Hradec – Horní Dvořiště a opačně (viz trať 196).

Trať 226 Veselí nad Lužnicí – České Velenice

 • Školní vlak s odjezdem z Třeboně v 6:40 (Os 2189) pojede nově až do Gmündu. Období jeho provozu v úseku České Velenice – Gmünd je nastavené jako průnik období školního vyučování v ČR a v Dolním Rakousku. Vlak bude i na území Rakouska veden v objednávce Jihočeského kraje. ČD vyjednávají s rakouskou stranou o odstranění tarifního znevýhodnění studentů, dojíždějících z ČR oproti spolužákům, dojíždějícím v rámci Rakouska.
 • Nově bude veden jeden pár vlaků dálkové dopravy denně Wien Franz-Josefs Bf – Praha hl.n. a opačně a jeden pár v sobotu a neděli.
 • Na žádost objednatele bude zaveden nový pár vlaků Os 8730 s odjezdem z Českých Velenic ve 14:12 a Os 8733 s odjezdem z Veselí nad Lužnicí v 16:46. Oba pojedou v pracovní dny do 26. května a od 9. září a denně v období od 29. května do 6. září. Tyto vlaky posílí odpolední dopravu. Zejména díky vlaku Os 8733 dojde ke zlepšení dopravní obslužnosti, kdy v současné době odjíždějí z Veselí nad Lužnicí osobní vlaky v pracovní dny v 15:40, resp. o víkendu v 15:43 a následně až v 18.45. V 17.41 odjíždí ještě R 723, který ale staví pouze ve vybraných stanicích a zastávkách. Zavedení nových vlaků na této trati v odpoledních hodinách je účelné hlavně z důvodu nárůstu počtu cestujících, jelikož oblast Třeboňska je, především v letní sezóně, stále oblíbenějším cílem turistů a cyklistů.
 • Na žádost objednatele nově nepojede ranní spoj z Českých Velenic s odjezdem ve 3:20 (Os 8700), a to z důvodu úspor a také nízké frekvence cestujících.
 • Vlak s odjezdem z Veselí nad Lužnicí ve 22:41 (Os 8727) pojede nově jen v pátek a vybrané dny před státními svátky. Záměrem objednatele bylo vlak v rámci úspor zrušit, ale po dohodě s dopravcem jede v pátek z oběhových důvodů. Zároveň lze vlak využít pro návrat studentů ze směru Praha i České Budějovice.

 Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122
On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Etická linka pro oznámení protiprávního jednání.
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy