Tiskové zprávy

Lidé loni méně jezdili vlakem, vybírají si ale delší trasy, což se pozitivně odráží na tržbách

29.1.2010 - 12:27

Stejně jako jiní dopravci i České dráhy zaznamenaly v loňském roce odliv „cestujících“ (pozn.: nejde o počet osob, ale o počet uskutečněných jízd, pro jednoduchost ale používáme pojem cestující). V porovnání s rokem 2008 to bylo o 7 % méně. V absolutních číslech jde o pokles ze 175 v roce 2008 na 163 milionů jízd v roce 2009*. Faktorů, které se odráží na počtu „cestujících“ ve veřejných hromadných prostředcích je několik a lze je poměrně přesně vysledovat podle prodeje jednotlivých jízdních dokladů.

 • Propuštění zaměstnanci
  Zcela zjevně se zde odrazil vliv hospodářské krize a propouštění zaměstnanců, zejména v administrativě nebo ve službách. Zhruba polovinu poklesu totiž tvoří pravidelní cestující, kteří vlakem dojížděli za prací na traťové jízdenky (6 mil.cest / 400 cest ročně na traťovou jízdenku na osobu = 15 000 cestujících). Pokles přitom vrcholil ve 4. čtvrtletí, což rovněž kopíruje vývoj nezaměstnanosti.
 • Studenti 15 – 26 let
  Další velkou skupinou jsou studenti ve věkovém intervalu 15 až 26 let, což souvisí s demografickým vývojem, kdy se postupně snižuje počet osob v tomto věkovém intervalu. Roli zde sehrál také loňský pokles cen pohonných hmot a osobních automobilů, které se tak staly pro mladé lidi mnohem dostupnější.
 • Turisté
  Krize se pochopitelně dotkla také volnočasového cestování, a Evropa tak přišla o značnou část tradičních zámořských návštěvníků, zejména Američanů, Japonců a podobně. Právě tito turisté často využívali vlaky Českých drah k přepravě v rámci střední Evropy.
 • Opravy infrastruktury
  Velký vliv na odliv cestujících na konkrétních tratích však mají i dlouhodobé výluky při modernizacích, které provádí Správa železniční dopravní cesty. Tento trend lze jasně vysledovat například na tratích Praha – České Budějovice, Praha – Plzeň – Cheb.

Lidé jezdí více na delší trasy

Z loňské statistiky Českých drah na druhou stranu vyplývá, že  zákazníci stále častěji volí vlak jako nejlepší variantu pro střední a dlouhé vzdálenosti, kde využívají hlavně obyčejné a zákaznické jízdné. Vlaky se zaplňují například na trasách Praha – Ostrava, Hradec Králové – Brno, Praha – Brno nebo Pardubice – Ostrava.

Tržby Českých drah rostly

I díky tomu, že lidé jezdí na delší (tedy dražší) trasy se navzdory všem negativním trendům loni zvýšily celkové tržby Českých drah z osobní přepravy. Ve srovnání s rokem 2008 to bylo o 353 milionů korun (5,7 %) více.

* Skutečný počet uskutečněných jízd ve vlacích ČD se může lišit, protože řada zákazníků s tím, jak se rozšiřují integrované dopravní systémy, přechází na jízdní doklady IDS, které mohou využít i například v souběžně vedených autobusech. V takovém případě je velice obtížné stanovit, kolik jízd vlakem cestující doopravdy uskutečnil, a proto může dojít k jistému zkreslení vykazovaných statistik, neboť počet cest je pouze kvalifikovaným odhadem, který se může i výrazně lišit od skutečnosti.Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy