Tiskové zprávy

Rekonstruovaná budova v Jablonci nad Nisou slouží cestující veřejnosti

24.6.2010 - 13:24

Přestřižením pásky byla dnes slavnostně otevřena výpravní budova v Jablonci nad Nisou. Nádražní objekt prošel kompletní rekonstrukcí, která přinesla změny vnejšího vzhledu, dispozičního řešení veřejných i služebních prostor a celkovou modernizaci budovy. České dráhy na přestavbu postupně vynaložily částku 31 milionů korun. Opravená nádražní budova přispívá k významnému zlepšení kultury cestování na spojnici Liberce a Harrachova.

„Celkový vzhled nyní respektuje původní řešení z doby vzniku, avšak s uplatněním moderních materiálů pro zateplení, rozvody sítí a vytápění. Interiéry jsou modernizovány s ohledem na dnešní potřeby a požadavky cestující veřejnosti včetně přístupu pro imobilní občany,“ uvedl Milan Matzenauer, náměstek generálního ředitele Českých drah pro správu majetku.

Výpravní budova byla v 80. letech 20. století nevhodně doplněna několika přístavbami, které  znehodnotily její vzhled a byly již na konci své životnosti. Původní římsy z pohledových cihel byly značně poškozeny, interiér budovy včetně veřejných prostor působil nepříznivým dojmem a služební prostory neposkytovaly potřebné zázemí. „Vlastní nosný systém objektu včetně části krovu byl po nesčetných necitlivých úpravách v takovém stavu, že v některých částech hrozilo zřícení a bylo nutno provést jeho statické zpevnění. Stavební práce začaly v prosinci roku 2008,“ upřesnil Václav Fikr, ředitel regionální správy majatku Českých drah.

České dráhy proto přistoupily k celkové rekonstrukce výpravní budovy, jejíž součástí byla úprava dispozičního řešení veřejných i služebních prostor, výměna oken a dveří, rekonstrukce všech sítí, včetně důsledného oddělení měření všech médií pro jednotlivé uživatele, rekonstrukce vytápění objektu, opět s oddělením zdrojů a měření spotřeby paliva, zateplení fasády, výměna střešní krytiny, rekonstrukce perónního přístřešku a zpevněných ploch. V bezprostřední blízkosti budovy se navíc nacházely dožilé objekty skladu, vodárny a garáže. Přestože objem budovy byl zmenšen demolicí zmíněných dodatečných přístaveb, podařilo se přemístit WC pro veřejnost do budovy a ještě zde vznikl nový komerční prostor, který bude pronajat jako trafika s prodejem občerstvení. „Rekonstrukcí prošla i původní nádražní restaurace, která nyní bezpochyby patří k nejlepším restauracím v objektech Českých drah,“ doplnil Václav Fikr.

Jablonec nad Nisou, významné centrum podhůři Jizerských hor se  46 tisíci obyvatel tak v rekonstruované nádražní budově získalo důstojnou a přitom moderní bránu do města.Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy