Tiskové zprávy

České dráhy získaly už půl miliardy z fondů EU

4.10.2010 - 11:30

Evropské dotace znamenají pro řadu firem, obcí či celých regionů zajímavý zdroj příjmů na investice nebo opravy a uchází se o ně i národní železniční dopravce. Úspěšnost žádostí Českých drah o dotace je zhruba 60 %. Z celkových 67 žádostí podaných od roku 2005 schválil Brusel 40, a České dráhy tak získaly již půl miliardy korun.

Roky 2009 a 2010 jsou z tohoto hlediska nejúspěšnějším obdobím. České dráhy se prosadily v národních i mezinárodních projektech a byly jim přiznány dotace na investiční akce a výzkumné projekty řešící provozní problémy. Příkladem může být žádost o příspěvek na odstranění ekologických zátěží v lokalitě Brodek u Přerova s celkovými náklady 230 milionů korun a dotací 82 %.

Další půl miliardy chce dopravce získat na ekologické projekty, opravy a zateplení železničních stanic a na snižování emisí. Zcela samostatnou kapitolou jsou pak Regionální operační programy, kde se České dráhy ucházejí celkem o 2,5 miliardy na nákup vozidel pro regionální dopravu.

Kromě vlastních projektů se ale v poslední době České dráhy podílejí i na přípravě společných žádostí. „Příkladem je rekonstrukce pardubického přednádraží, která bude stát 105 milionů korun a 85 % z toho zaplatí Evropská unie městu Pardubice jakožto žadateli. Dalším takovým projektem je pořízení infopanelů se sdruženými informacemi o veřejné dopravě v Plzeňském kraji, kde míra dotace činí 92,5 % a žadatelem je Plzeňský kraj,“ uzavírá Martina Mannová, ředitelka Projektové kanceláře ČD, a.s.Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy