Tiskové zprávy

České dráhy předaly cestujícím v Olomouckém kraji další třívozovou Regionovu, plánují investice za stovky milionů

20.10.2010 - 13:05

Ve středu 20. října předaly České dráhy za účasti generálního ředitele Petra Žaludy cestujícím v Olomouckém kraji již čtvrtou třívozovou jednotku Regionova. Jednotky řady 814.2 Regionova Trio budou od nového jízdního řádu nasazeny na významných regionálních tratích například mezi Olomoucí a Moravským Berounem, Olomoucí, Uničovem a Šumperkem nebo mezi Zábřehem a Šumperkem. České dráhy při této příležitosti představily své plány na obnovu vozového parku v kraji a zhodnotily investice do rekonstrukcí nádražních budov.

Regionovy na Olomoucku

České dráhy již převzaly od výrobce celkem 161 Regionov. Regionova má příjemný interiér, polstrované sedačky, je nízkopodlažní, a tak umožňuje pohodlné cestování vozíčkářům nebo maminkám s kočárky. Je vybavena audiovizuálním informačním systémem nebo moderními tlačítky na ovládání dveří, které jsou za jízdy z bezpečnostních důvodů blokovány.

V Olomouckém kraji doposud využívaly České dráhy celkem čtyři dvouvozové jednotky řady 814.0 a dvě třívozové řady 814.2, známější jako Regionova Trio. 13. září 2010 předal výrobce jednotek společnost Pars nova v Šumperku první ze čtyř dalších nových souprav Regionova Trio. Dnes 20. října slavnostně předal čtvrtou soupravu Olomouckému kraji osobně generální ředitel ČD Petr Žaluda. V Olomouckém kraji tak aktuálně jezdí čtyři dvouvozové soupravy a šest třívozových. Investice ČD do těchto souprav představuje zhruba 150 milionů korun.

Vedle Regionov využívají České dráhy na trati z Olomouce do Moravského Berouna, převážně na spěšných vlacích a rychlících, moderní motorové vozy 843 a řídící vozy řady 954. Jejich nasazení na další tratě umožní od nového jízdního řádu efektivně rušit přestupy ve stanici Uničov ve směru na Šumperk. Všechny vlaky vedené touto soupravou pojedou vždy v celé relaci Olomouc – Uničov – Šumperk bez přestupu, což bude jistě ze strany cestujících přijato kladně jako zlepšení dopravní obslužnosti.

Využití jednotek Regionova na Olomoucku:

  • Olomouc – Drahanovice (100 % spojů);
  • Olomouc – Hrubá Voda – Moravský Beroun (80 % spojů);
  • Olomouc – Uničov (70 % spojů);
  • Šumperk – Uničov (90 % spojů);
  • Zábřeh na Moravě – Šumperk (40 % spojů);
  • Šumperk – Hanušovice – Jeseník (30 % spojů).
Od prosince letošního roku budou definitivně staženy z pravidelného provozu zastaralé motorové vozy řady 851 a 831. Cestující se s nimi již nesetkají na běžných spojích. Využití najdou pouze v případě mimořádnosti či posílení dopravy. Motoráky řady 831 tak končí svoji aktivní činnost po přibližně padesáti letech služby.

Modernizace vozového parku bude pokračovat nákupem nových jednotek

„Cestující na vybraných regionálních spojích Olomouckého kraje čekají do tří let radikální změny v komfortu na železnici,“ říká náměstek generálního ředitele pro osobní dopravu Antonín Blažek a vyjmenovává novinky moderních vlakových souprav, se kterými se cestující budou setkávat: „Nové elektrické i motorové jednotky, které pro Olomoucký kraj nakoupíme, budou nízkopodlažní. Všem cestujícím tak umožní snadný nástup a výstup. I samotné ovládání dveří bude velmi jednoduché tlačítky. Dveře budou za jízdy blokované, což zvýší bezpečnost cestujících. Cestující určitě přivítají i moderní design s pohodlnými sedačkami. Cestování v létě zpříjemní klimatizace. Informace o průběhu cesty a zastávkách získají cestující díky modernímu audiovizuálnímu informačnímu systému. Pro jízdní kola a objemná zavazadla bude vyčleněný zvláštní prostor.“

Nové soupravy otevřou široké možnosti cestování a svobodného pohybu také osobám se zdravotním postižením, jak zdůrazňuje Antonín Blažek: Díky nízko umístěným nástupním prostorům a dalšímu vybavení umožní soupravy snadný nástup vozíčkářů. Vlaky budou vybaveny i bezbariérovou toaletou.“

Výběrové řízení je zaměřeno na dodávku třívozových elektrických jednotek s kapacitou 240 míst k sezení pro napájení 3 kV ss a 25 kV 50 Hz. Celkový objem této zakázky bude 432 mil. Kč. Z toho Evropská unie přispěje částkou cca 173 mil. Kč. Soupravy budou určeny pro rychlost až 160 km/h a objeví se na páteřních tratích Olomouckého kraje do tří let od podpisu kontraktu, tedy přibližně do konce roku 2013. Dvě soupravy budou jezdit na trati mezi Nezamyslicemi a Olomoucí přes Prostějov, třetí mezi Zábřehem a Šumperkem.

Investice do oprav nádraží

České dráhy investovaly a investují nemalé prostředky do rekonstrukcí budov. V loňském i letošním roce se nejvíce prostředků přesunulo do rekonstrukcí hlavní olomoucké výpravní budovy a železniční stanice v Jeseníku.

Rekonstrukce výpravní budovy krajské metropole byla zahájena v roce 2009 a stavební práce byly financovány výhradně z prostředků Českých drah. Cestující již dnes užívají budovu, kde je opraven vstup i východ do haly, rekonstrukcí prošla střecha, elektrorozvody či kanalizace. Vznikla nová restaurace, nové sociální zařízení a také nové komerční prostory. Vyměněna byla okna, výlohy ve 2. poschodí. Kompletně se vyměnila dlažba ve vestibulu s vodicími pásy pro nevidomé a vyčistila se fasáda budovy. Náklady dosáhly 18,5 mil. Kč. Do konce roku plánují ČD opravu střechy nad 1. nástupištěm včetně opravy žlabů a všech vstupních dveří. Dokončí se i venkovní soklový obklad budovy. Během prvních měsíců příštího roku se vrátí práce do vestibulu, kde vznikne nové odbavení pro cestující (pokladny) a sjednotí se obklady a celý interiér vestibulu. V úplném závěru prací se dočistí fasáda budovy ze strany od kolejiště.

Výpravní budova v Jeseníku také prochází komplexní rekonstrukcí a České dráhy plánují ukončení prací do konce února příštího roku. Poslední etapa oprav bude stát necelých 19 mil. korun. Nová je fasáda, vyměněna byla okna i dveře. Proběhly i dispoziční změny a vznikl nově i komerční prostor. Zcela nové jsou pokladny, čekárna stejně jako sociální zařízení. Samozřejmostí jsou stavební činnosti, které přímo souvisí s kompletní rekonstrukcí objektů (rozvody apod.), které nejsou na první pohled cestujícímu patrné. V poslední fázi se musí provést odbourání části objektu, zrekonstruuje se kanalizace a modernizací projde nádražní restaurace. Zpevňovat se po dostavbě a úpravách budou i okolní plochy. Část takto vzniklých ploch bude využita jako zastávka městské dopravy a pro parkování osobních automobilů.

V letošním roce plánují České dráhy vypracovat projektovou dokumentaci na rekonstrukci uničovské výpravní budovy. Plán realizace dle uvolněných finančních prostředků je v příštím roce. Objekt plánují ČD zmenšit (odbourání prvního patra), vybudovat nové zázemí pro zaměstnance, komerční prostory či rekonstruovat vestibul. Plánuje se i oprava přístřešku u 1. nástupiště a zajištění prostoru pro zastávky autobusů.

Navržena je také rekonstrukce budovy v Lipníku nad Bečvou. V plánu je výměna střešního pláště, oken, izolace nosného zdiva podřezáním, zateplení objektu. Dále pak rekonstrukce části komerčního prostoru – bufetu, opravy venkovní kanalizace a zpevněných ploch. Demolice stávajících veřejných WC a vybudování nových WC pro cestující veřejnost ve výpravní budově. Součástí rekonstrukce je i přestavba prostor pro cestující, a to čekárna a vestibul.

V nadcházejícím roce se vypracuje projekt na opravy nádraží v Přerově. Fasáda objektu se vrátí do původní podoby. Opraven bude i přístřešek nad 1. nástupištěm včetně nosných litinových sloupů. Vymění se okna a dveře ze strany od kolejiště. Objekt přerovské výpravní budovy je památkově chráněn.

V současnosti se také zvažují dvě studie na rekonstrukci nádraží ve Šternberku, kde samospráva připravuje v rámci ROPu nové autobusové nádraží a ve spolupráci s ČD bude využita i část výpravní budovy, konkrétně zázemí pro cestující, pro řidiče autobusů a komerční prostory.

V rámci větších investic se ještě letos vypracuje projektová dokumentace na zateplení a rekonstrukci místního nádraží v Prostějově. Akce proběhne za spolupráce s městem, které odkoupí zbytné pozemky u tohoto objektu, a celé okolí výpravní budovy získá zcela nový vzhled. Samotná budova bude zateplena s novou fasádou. Vymění se okna a opraví střecha. Rekonstrukcí projdou i vnitřní prostory pro cestující.

Vedle výše uvedených větších rekonstrukcí však České dráhy provádějí menší opravy hlavně se zřetelem na ekologii. Opravy jsou pro běžného cestujícího nepostřehnutelné, nicméně jsou neméně důležité. Například ve Valšově a Moravském Berouně se realizují opravy jímek. V Hustopečích či Štěpánově pak opravy vodovodu. Pro stanici Branná se připravuje projekt na opravu střechy, kanalizace, izolaci zdiva a částečně i opravy prostor pro cestující. Zpracovává se i projekt na zateplení, izolace a snížení energetické náročnosti hranické výpravní budovy. V plánu je i rekonstrukce vytápění, kanalizace a střechy v Hanušovicích.

Regionální správa majetku ČD v Olomouci spravuje celkem 1 321 objektů v rámci Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje. Jen výpravních budov je 173. Ročně stojí České dráhy v těchto třech krajích běžná údržba nemovitostí desítky milionů korun. K tomu více než sto milionů čítají loňské a letošní investice do kompletních rekonstrukcí.Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy