Tiskové zprávy

Nový jízdní řád 2011 v mezistátní dopravě

22.11.2010 - 16:34

U denních mezistátních spojů Českých drah dochází od 12. prosince jen k minimálním změnám a k velké části z nich dojde na zahraničních úsecích vlaků. Větší úpravy čekají noční dopravu do Polska, Ruska a na Slovensko, kde je vytvořen nový úspornější koncept. Ten snižuje počet nočních rychlíků, ale zachovává všechny důležité přímé noční relace lůžkových a lehátkových vozů. Změny se ale dotknou také nočního spojení Prahy s Curychem přes Salcburk.

Ve směru do Rakouska je zachován stávající model jízdního řádu s vlaky EuroCity v cca dvouhodinovém intervalu na trase (SRN – Děčín –) Praha – Brno – Wien (– Wiener Neustadt – Villach / Graz) a dvou párů vlaků této kategorie na trase Warszawa – Ostrava – Břeclav – Wien (– Villach). Protože spoj SC Smetana vedený jednotkou pendolino jel na této trase ve stejných časech konvečních vlaků a nebylo dostatečně využito výhod této soupravy při rychlejší jízdě v obloucích, bude tento spoj převeden do kategorie EuroCity a bude sestaven z běžných vozů standardu EuroCity. Jednotka pendolino bude nově využita u vlaku SC Slovenská strela.

Na trase Praha – České Budějovice – Linz – Salzburg dochází ke zrušení přímého vlaku Matthias Braun Praha – Salzburg a ke zrušení přímých vozů Praha – Zürich přes Rakousko a Praha – Zagreb. Důvodem je pokračující výstavba 4. koridoru s velkým množstvím výluk doprovázených náhradní autobusovou dopravou. Ty mají značně negativní dopad na jízdy lůžkových a lehátkových vozů na této trase. Nadále je však v provozu vlak Anton Bruckner Praha – Linz, který bude nově veden v kategorii rychlík místo InterCity, ale se zachováním současných komfortnějších vozů v relaci do Rakouska.

Stabilní je také rozsah dálkové dopravy mezi ČR a Německem. Z Prahy do Plzně a dále do Bavorska zůstávají v provozu dva páry vlaků Praha – München a dva páry vlaků Praha – Nürnberg. Spoje jsou provozovány v kooperaci se společností Arriva, která zajišťuje jejich provoz v Německu a poskytuje pro jejich provoz dvě soupravy. Dvě soupravy sestavené z komfortních vozů využívaných v síti EuroCity / InterCity poskytují pro tyto spoje České dráhy.

Z Čech směrem do severního Německa je zachován současný model dopravy vlaky EuroCity ve dvouhodinovém intervalu v relaci (Budapest / Wien –) Brno – Praha – Děčín – Berlin (– Hamburg / Stralsund). Novinkou je prodloužení trasy vlaku EC 178 z Prahy (odj. v 6:31) do Berlína (příj. v 11:14) přes Angermünde až do polského Štětína (příj. ve 13:46). V odpoledních hodinách jede tento spoj zpět s odjezdem ze Štětína ve 14:32 a do Prahy přijede ve 21:28 hod.

Beze změn jsou i přímá noční vlaková spojení do Švýcarska a Nizozemí přes Německo. Cestující z Prahy do Curychu mohou nadále využít vlak EuroNight/CityNightLine Canopus Praha – Dresden – Basel – Zürich. V provozu je nadále také spoj EuroNight Phoenix s přímými vozy do Amsterdamu. 

Nejrozsáhlejší změny v mezinárodních jízdních řádech čekají noční spoje do Polska a Ruska, Běloruska a na Ukrajinu. Rychlík Silesia Praha – Kraków pojede jen v trase Bohumín – Kraków a rychlík Vltava bude zkrácen jen na úsek Bohumín – Moskva. Přímé vozy, především lůžkové a lehátkové, z Prahy do Varšavy, Krakova, Moskvy, St. Petergurgu, Kyjeva a z Karlových Varů do Moskvy však budou zachovány. Z Prahy do Bohumína budou připojeny k jiným soupravám, např. k rychlíku Šírava (odjezd z Prahy hl.n. ve 21:17) nebo EuroNightu Slovakia (odjezd z Prahy ve 22:09 hod.).      

Beze změn bude zajištěno denní spojení do Polska vlaky EuroCity Praha Praha – Warszawa, Sobieski Wien – Warszawa i Polonia Villach – Wien – Warszawa a rychlíkem Orlice Pardubice – Wroclaw. 

Stabilní zůstává také rozsah mezinárodního jízdního řádu vlaků na Slovensko, do Maďarska a dále na Balkán. Rozsah změn je zde minimální. Nejčastěji se týkají vzájemné záměny odjezdů vlaků mezi sebou, pravidelná intervalová doprava např. vlaky EuroCity do Žiliny přes Valašsko i Ostravsko je však zachována. Nově tak např. EC Košičan z Prahy do Košic pojede přibližně o dvě hodiny dříve, již po deváté hodině, zatímco v jeho čase v 11:17 hod. odjede vlak Ex Detvan z Prahy do Zvolena. Vlak EC Košičan nabídne i v nadcházejícím jízdním řádu přepravu osobních aut v trase Praha – Košice. Ani u noční dopravy nedochází k zásadním změnám, a tak se cestující svezou vlakem EuroNight Slovakia z Prahy do Košic (je nově trasován přes Ostravsko). Tento spoj poveze tradiční autovozy Praha – Poprad a Praha – Košice. Zachovány jsou i další dva noční spoje rychlíky Šírava z Prahy do Humenného a Excelsior z Chebu do Košic i různé přímé vozy mezi krajskými městy v ČR a na Slovensku.    

Nejvýznamnější novinkou při cestování na sever Slovenska je každodenní prodloužení vlaku Ex Leoš Janáček až do Zvolena a ve vybrané dny se zvýšenou frekvencí, například na začátku prázdnin, o Vánocích a Velikonocích, prodloužení vlaku Ex Hradčany Praha (odj. 15:17)– Žilina až do Košic, kam přijede ve 23:15 hod.

Přibližně dvouhodinový interval vlaků EuroCity je zachován také na trase Praha – Brno – Bratislava s pokračováním většiny spojů dále do Budapešti, v případě vlaku EC Avala bude zachováno přímé denní spojení Prahy s Bělehradem. I zde, podobně jako u severní trasy, dochází při zachování dvouhodinového intervalu k některým záměnám času odjezdů u jednotlivých spojů. Např. EC Jaroslav Hašek Praha – Budapešť pojede nově o cca 2 hodiny později (odj. z Prahy hl.n. v 9.39), zatímco spoj EC Slovan Praha – Bratislava vyrazí nově o cca 2 hodiny dříve (odj. z Prahy hl.n. v 7:39). Novinkou je opětovné zavedení velmi rychlého ranního spojení Bratislavy s Prahou vlakem SC Slovenská strela, který bude veden jednotkou pendolino a nabídne o cca 20 minut rychlejší spojení obu metropolí než běžné vlaky EuroCity na této trati. Doba jízdy bude přibližně 3 a ¾ hodiny. Pendolino se bude vracet z Prahy do Bratislavy večer. Zrušen bude sezónní noční rychlík Amicus. Přímé vozy z Prahy do Budapešti budou nově vedeny rychlíkem Praha (odj. 23:10) – Pardubice, kde budou připojeny ke spoji EN Metropol. Druhou novinkou v tomto směru bude prodloužení vlaku EC Moravia Bohumín – Nové Zámky/Bratislava až do Budapešti. Spoj poveze také přímé vagóny z Varšavy přes Bohumín a Břeclav na Slovensko a do Maďarska. Novinkou bude také rychlík Nesebar, který bude v letní sezóně od konce června do začátku září jedenkrát týdně spojovat Prahu s bulharským Burgasem a řeckou Soluní (Thessaloniki).Ve vlaku budou zařazeny lůžkové a lehátkové vozy a vozy 2. třídy. 

V průběhu jízdního řádu 2011 se uskuteční modernizace 58 vozů 1. a 2. třídy. Vozy obdrží například nové WC s uzavřeným systémem, klimatizaci a ve 2. třídě budou dosazeny také zásuvky 230 V pro napájení drobné elektroniky (PC, mobilní telefony). Tyto vozy budou postupně nasazeny na spoje EuroCity do Rakouska, Polska a na Slovensko. Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy