Tiskové zprávy

Novinky ve vlakovém jízdním řádu v Pardubickém kraji od 12. prosince

24.11.2010 - 11:40

V neděli 12. prosince začne platit nový jízdní řád pro rok 2011. Objednatelům regionální dopravy v Pardubickém kraji a Českým drahám se podařilo najít způsob, jak zefektivnit provoz a uspořit náklady, proto dopravní výkony regionálních vlaků ČD v kraji mírně vzrostou. Mezi největší novinky patří rozšíření počtu přímých vlaků mezi Pardubicemi, Ústím nad Orlicí a polským Klodzkem a také mezi Letohradem a Hradcem Králové. Novinkou budou také nové noční spěšné vlaky mezi Pardubicemi a Českou Třebovou a zastavování rychlíků v Březové nad Svitavou. Nový jízdní řád bude platit až do 10. prosince 2011.

Českým drahám a Pardubickému kraji se podařilo nalézt opatření vedoucí k úsporám nákladů na regionální železniční dopravu. Dopravce i objednatel vytipovali minimálně využívané spoje, u kterých dojde k omezení jízdy, naproti tomu pojedou některé nové vlaky. Nejzřetelnější změnou bude náhrada málo využívané a tudíž neefektivní železniční dopravy na trati SŽDC 017 mezi Heřmanovým Městcem a stanicí Chrudim město autobusovou linkou. Společným postupem při optimalizačním procesu je dosaženo nejen úspory personálních nákladů, ale i nákladů na provoz vozidel, proto se vytvořil prostor pro mírné navýšení dopravních výkonů, tam, kde je tomu odpovídající poptávka. Navýšení, které činí 6,5 tisíce vlakokilometrů je tak dosaženo bez potřeby zvýšení finanční částky úhrady výkonů v závazku veřejné služby.

V Pardubickém kraji denně vyjede průměrně 530 vlaků (v pracovních dnech na 650 vlaků, o víkendu 470 spojů). Celkový počet vlakokilometrů regionálních spojů bude v novém jízdním řádu činit 4,779 mil., což je o 0,13 % více než v jízdním řádu 2009/2010.

Nejvýznamnější změny v regionální dopravě v Pardubickém kraji

 • Nové vlaky do Klodzka

Z  Pardubického kraje bude rozšířena nabídka spojení do Polska přes hraniční přechod Lichkov. Kromě jednoho páru rychlíků „Orlice“, který bude nadále veden v relaci Pardubice – Letohrad – Wroclaw, bude doprava zajišťována také dvěma páry spěšných vlaků „Sněžník“ a „Kyšperk“ vedených nově v relaci (Pardubice) – Ústí nad Orlicí – Klodzko a dvěma páry osobních vlaků jezdících z Ústí nad Orlicí do Klodzka. Všechny mezistátní vlaky budou vedeny denně. Kvalitní spojení s polským Klodzkem tak budou mít cestující z ČR rovnoměrně po celý den, a to bez nutností přestupů v Lichkově a Międzylesie, jako tomu bylo doposud. Vozba regionálních vlaků bude střídavě zajišťována klasickými soupravami Českých drah a polskou pantografovou jednotkou.

 • Zavedení nočních spěšných vlaků mezi Pardubicemi a Českou Třebovou

Z Pardubic do České Třebové pojede denně nový noční spěšný vlak, který bude odjíždět jako přípoj od rychlíku z Prahy. Z Pardubic hl.n. bude odjíždět v 0:24 a zastaví za zastávce Pardubice-Pardubičky, dále v Moravanech, Chocni, Brandýse nad Orlicí a Ústí nad Orlicí městě. Z Chocně bude od tohoto spěšného vlaku denně odjíždět v 0:51 nový osobní vlak do Vysokého Mýta města. Noční spěšný vlak pojede v sobotu až do Svitav. V opačném směru pojede v pracovních dnech nový spěšný vlak ze Svitav (3:56) do Pardubic hl.n. (5:02), kde bude opět ihned přípoj na rychlík do Prahy. Tento vlak bude zastavovat v České Třebové, Ústí nad Orlicí městě, Brandýse nad Orlicí, Chocni, Uhersku a Moravanech.

 • Zavedení přímého spojení v relaci Letohrad – Hradec Králové

Mezi Letohradem a Hradcem Králové bude rozšířen počet přímých vlaků. Spojení bez nutnosti přestupu v Doudlebách nad Orlicí bude během dne nově zajištěno celkem pěti páry spěšných vlaků vedených modernizovanými soupravami 854, 054, 954. Kromě těchto spěšných vlaků bude nadále veden pár přímých rychlíků z Letohradu do Prahy přes Hradec Králové.

 • Zastavování rychlíků v Březové nad Svitavou

V Březové nad Svitavou budou nově po celý den zastavovat běžné rychlíky relace Praha – Brno. Na nádraží v Březové nad Svitavou byla v letošním roce vybudována nová autobusová zastávka. Cestující tak od nového jízdního řádu mohou využít nový přestupní bod mezi železniční a autobusovou dopravou. Autobusová linka bude denně spojovat nádraží s centrem města Březová a bude také zajíždět do sousední Moravské Chrastové.

Další změny v jízdním řádu v Pardubickém kraji (na tratích, které nejsou v přehledu zmiňovány, nedochází k podstatnějším změnám)

 • Trať 010 Praha – Kolín – Pardubice – Česká Třebová: První osobní vlak ve směru Kolín bude v pracovních dnech výchozí až ze stanice Řečany nad Labem, stejně tak bude v Řečanech nad Labem po většinu týdne ukončen poslední osobní vlak z Kolína, tento vlak pojede do Pardubic pouze v pátek a sobotu. Spěšný vlak „Labe“ do Prahy Masarykova nádraží pojede z Pardubic hl.n. (5:36) pouze v pondělí, po zbytek týdne bude mít výchozí stanici Řečany nad Labem (5:53), analogicky to bude platit i v opačném směru – do Pardubic pojede pouze v pátek, v ostatních dnech budou cílovou stanicí Řečany nad Labem. V exponovaných časech ranní špičky jsou vlaky v úseku Chvaletice – Pardubice – Moravany vedeny po cca 30 minutách. Z Pardubic do Moravan bude v odpoledních hodinách zaveden nový vlak s odjezdem z Pardubic hl.n. v 16:11, který sníží rozestup mezi vlaky opět na 30 minut.
 • Trať 031 Pardubice –Hradec Králové – Jaroměř: Odjezdy zrychlených osobních vlaků mezi Pardubicemi, Hradcem Králové a Jaroměří budou posunuty tak, aby v Pardubicích vznikly nové přípoje na koridorové rychlíky do Prahy a Olomouce.  Tyto vlaky budou z Pardubic hl.n. do Hradce Králové nově odjíždět o 13 minut později, tedy 8 minut po celé sudé hodině. Odjezdy těchto vlaků z Hradce Králové do Pardubic budou naopak o 12 minut dříve, do Pardubic hl.n. přijedou 11 minut před celou sudou hodinou. Poslední osobní vlak do Pardubic odjede z Hradce Králové již ve 22:04, v Pardubicích je tím vytvořen nový přípoj k rychlíku „Šírava“ na Moravu a východní Slovensko. Nadále bude zachováno pravidelné noční spojení obou krajských měst, v obdobných časových polohách jako v letošním roce.
 • Trať 015 Přelouč – Prachovice: V úseku Heřmanův Městec – Prachovice bude snížen počet spojů. V pracovních dnech budou dopravu v tomto úseku zajišťovat tři páry osobních vlaků, o víkendu zde bude provozováno pět párů vlaků. Na nádraží v Heřmanově Městci vznikne nový přestupní bod, čímž dojde k zajištění vzájemných přestupních vazeb mezi železniční a autobusovou dopravou. Autobusové spoje budou navazovat na vlaky ČD jezdící mezi Heřmanovým Městcem a Přeloučí.
 • Trať 016 Chrudim – Borohrádek: V 9:02 pojede nový osobní vlak z Moravan do Chrudimi. Poslední vlak do Chrudimi bude z Moravan odjíždět již v 19:02. Z Holic nově pojede poslední vlak do Moravan už ve 20:41. V úseku Holice – Borohrádek bude nově provozována osobní doprava pouze v pracovních dnech.
 • Na trati 017 Chrudim město – Heřmanův Městec si Pardubický kraj neobjednal dopravu, proto zde nepojedou vlaky ČD.
 • Trať 018 Choceň – Litomyšl:Z Chocně do Vysokého Mýta města pojede nový zrychlený osobní vlak, který bude z Chocně denně odjíždět v 0:51 jako přípoj od spěšného vlaku z Pardubic, resp. rychlíku z Prahy. Provoz na této trati je zajišťován modernizovanou jednotkou Regionova, která je nasazována převážně na relaci Choceň – Vysoké Mýto město a jednou denně zajíždí až do Litomyšle.
 • Na trati 021 Letohrad – Doudleby nad Orlicí – Týniště nad Orlicí dochází k podstatné změně modelu dopravy. Nově pojedou přímé spěšné vlaky v relaci Letohrad – Hradec Králové, na které budou nasazeny modernizované soupravy řady 854 + 054 + 954. Z Letohradu budou tyto spěšné vlaky odjíždět v 7:36, 8:37, 13:36, 15:38 a 17:36 hodin, zpět do Letohradu přijedou v 8:30, 10:25, 14:30, 16:31 a 20:33. Zůstává zachován jeden pár přímých rychlíků Letohradu – Hradec Králové – Praha a zpět. Nabídka rychlíků a spěšných vlaků bude v mezipolohách doplněna osobními vlaky, takže vlaky na této trati budou vedeny v zásadě ve dvouhodinovém intervalu, v ranní a odpolední špičce bude rozestup mezi vlaky hodinový.
 • Trať 238 Pardubice – Hlinsko v Čechách: Dopolední vlaky z Pardubic do Chrudimi pojedou o cca 30 minut později, odjezdy z Pardubic hl.n. budou nově v 8:55, 10:55 a 11:41. Důvodem posunutí odjezdů je zajištění lepších přípojových návazností v Pardubicích. Mezi Pardubicemi a Hlinskem v Čechách bude zaveden nový pár spěšných vlaků „Kunětická hora“, z Pardubic hl.n. odjíždí ve 13:08, zpět do Pardubic hl.n. dorazí v 17:35. K posunutí odjezdů osobních vlaků ve směru Chrudim dojde i v odpoledních hodinách. Důvodem je opět zajištění lepších přípojových návazností v Pardubicích hl.n. a v Pardubicích-Rosicích nad Labem. Ve 22:42 pojede ze Žďárce u Skutče nový osobní vlak do Chrudimi který v pátek a sobotu pokračuje až do Pardubic. Cestující budou mít rovněž vyšší komfort přepravy, neboť v Chrudimi před několika týdny SŽDC dokončila úpravu nástupišť a do vlaků je tak pohodlnější nástup.
 • Trať 261 Svitavy – Žďárec u Skutče: V souvislosti s dokončeným dálkovým řízením trati dochází ke změně konceptu osobní regionální dopravy. V úseku Svitavy – Polička jsou vlaky vedeny rámcově ve dvouhodinovém intervalu, v ranní a odpolední špičce jsou v mezipolohách vedeny další spoje, takže se rozestup mezi vlaky snižuje na hodinu. Zvyšuje se tak počet přímých vlaků mezi Svitavami a Borovou u Poličky. Poslední vlak z Poličky do Svitav odjíždí v 19:17, v pátek pojede do Svitav ještě vlak ve 20:09. V opačném směru pojede poslední vlak ze Svitav ve 20:51, v pátek pojede do Poličky ještě vlak ve 22:52. Respektován je požadavek na minimalizaci pobytu (krátkou přestupní dobu) v Poličce.
 • Trať 262 Česká Třebová – Moravská Třebová – Skalice nad Svitavou: Z České Třebové bude spojení v 17:22 novým osobním vlakem do Moravské Třebové. Odpolednetak budou vlaky v relaci Česká Třebová – Moravská Třebová vedeny v cca hodinovém intervalu. Všechny vlaky budou vedeny z / do České Třebové, a to buď jako samostatný vlak, případně budou z / do České Třebové vedeny spojené s osobním vlakem do / ze směru Zábřeh na Moravě (Lanškroun) jako přímé vozy. Cestující tak nemusí přestupovat ve stanici Třebovice v Čechách.
 • Trať 271 Chornice – Prostějov: V úseku Chornice – Dzbel dochází k omezení počtu spojů. První vlak ve směru Prostějov je výchozí ze Dzbelu, analogicky ve Dzbelu bude končit poslední vlak od Prostějova. K omezení dopravy dochází také v rámci dopoledního sedla, dopolední pár vlaků bude veden pouze v úseku Prostějov – Dzbel.
 • Trať 272 Česká Třebová – Lanškroun: V sobotu večer dochází na této trati k zavedení nových spojů – do Lanškrouna pojede z České Třebové nový osobní vlak ve 23:20, zpět do České Třebové vyrazí vlaky s odjezdem ve 20:41 a 23:46.

Nové soupravy v Pardubickém kraji

V kraji je provozováno 14 souprav Regionova, dvě jednotky CityElefant a jedna souprava 854, 054, 954. Některé další výkony jsou zajišťovány modernizovanými vozidly z výkonů dálkové dopravy. V jízdním řádu 2010/11 bude modernizovanými a novými vozidly zajištěno více než 40% výkonů.

Během roku 2011 se počítá s nasazením řídícího vozu k regionálním soupravám jezdícím mezi Pardubicemi a Hradcem Králové, resp. mezi Pardubicemi a Českou Třebovou. Tím odpadne nutnost objíždění souprav vlaků.

Moderní vozidla budou na regionálních vlacích v Pardubickém kraji nasazena na těchto tratích:

 • Kolín – Pardubice: všechny osobní vlaky z Prahy jsou vedeny jednotkami CityElefant
 • Choceň – Vysoké Mýto město: na více než 60 % spojů jsou nasazeny jednotky Regionova
 • Letohrad – Doudleby nad Orlicí: téměř 40 % spojů je vedeno modernizovanými soupravami 854, 054, 954
 • Pardubice hl.n. – Hlinsko v Čechách: 100% regionálních vlaků je vedeno modernizovanými soupravami, převážně jednotkami Regionova
 • Česká Třebová – Letovice: téměř 80 % osobních vlaků je vedeno jednotkami Regionova
 • Česká Třebová – Zábřeh na Moravě: více než 75 % regionálních vlaků je vedeno jednotkami Regionova
 • Česká Třebová – Lanškroun: téměř 25 % vlaků je vedeno jednotkami RegionovaRozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy