Tiskové zprávy

První změna jízdního řádu od 6. března: regionální i dálková doprava jen s drobnými úpravami

1.3.2011 - 11:45

První změna vlakového jízdního řádu platná od neděle 6. března 2011 přinese v regionální i dálkové dopravě jen drobné úpravy. Díky změnám, ke kterým dojde ve vybraných regionech na základě podnětů krajských úřadů a obcí, vzniknou nové přípojové vazby a nová spojení pro cesty do zaměstnání a do škol. Ve většině regionů zůstane rozsah spojů ČD nezměněn, ve vybraných krajích se rozsah regionální vlakové dopravy nepatrně zvýší (např. Plzeňský, Jihočeský nebo Pardubický kraj). Minimální budou změny také v dálkové dopravě. Podstatnější úpravou je pouze zkrácení páru rychlíků Orlice (R 252/253) Pardubice – Wroclaw, které budou nově jezdit pouze na českém území. Polská strana již nemá o vedení těchto vlaků zájem.

Ve většině regionů dojde jen k minimálním změnám, v Královéhradeckém kraji, kraji Vysočina a ve Zlínském kraji se cestující nesetkají s žádnými úpravami.

ZMĚNY V DÁLKOVÉ DOPRAVĚ

V dálkové dopravě nastanou změny jen u vybraných mezinárodních vlaků nebo přímých vozů:

 • Rychlíky R 252 / 253 Orlice Pardubice hl.n. – Lichkov – Wroclaw a zpět pojedou z důvodu nezájmu polské strany jen na území České republiky v trase Pardubice hl.n. – Lichkov a zpět. Rychlík R 253 vyjel do Wroclawi naposledy 27. února, rychlík R 252 z Wroclawi do ČR28. února.V souvislosti s touto změnou dochází i k úpravám jízdy regionálních vlaků (viz oddíl Pardubický kraj).
 • Přímý lůžkový vůz Košice (18:07) – České Budějovice (7:56, R 440/631, resp. R 440/633) pojede nově jen v období od 25./26. června do 3./4. září, v opačném směru z Českých Budějovic (20:04) do Košic (9:53, R 658/441) od 26./27. června do 4./5. září 2011.
 • Vzhledem ke zrušení většiny mezinárodních vlaků zajíždějících do Řecka (rozhodnutí řeckého dopravce OSE), nepojedou v letní sezóně přímé lůžkové a lehátkové vozy Praha – Thessaloniki (Soluň) a zpět, které měly jezdit z Prahy na EC 345 Avala a do Prahy na R 1470 Nesebar.

ZMĚNY V REGIONÁLNÍ DOPRAVĚ

Hlavní město Praha a Středočeský kraj

Ve středních Čechách zůstává rozsah dopravy beze změn, k rozšíření nabídky dojde na trati Praha-Smíchov Na Knížecí – Hostivice.

 • Trať Praha – Hostivice – Rudná u Prahy: dva osobní vlaky mezi stanicemi Praha-Řepy a Hostivice budou prodlouženy a nově pojedou také v úseku Praha-Řepy – Praha-Smíchov Na Knížecí. Jde o osobní vlaky Os 25932 (Praha-Smíchov Na Knížecí 4:57 – Hostivice 5:49) a Os 25939 (Hostivice 21:31 – Praha-Smíchov Na Knížecí 22:19).
 • K  úpravám času odjezdů dojde z důvodu snížení traťové rychlosti na některých přejezdech na trati Rakovník – Kralovice u Rakovníka. Ranní vlaky z Rakovníka do Kralovic pojedou o 5 – 10 minut dříve než dosud, z Kralovic do Rakovníka pojedou všechny vlaky vyjma spoje v 6:31 o cca 5 minut dříve.
 • Trať Praha – Kladno – Rakovník: Osobní vlak, který dosud jezdil ve 4:30 z Kladna do Rakovníka (Os 19700), bude v 5:40 nově pokračovat až do Rakovníka západu. Nahradí tak osobní vlak z Rakovníka do Rakovníka západu, který dosud jezdil v 5:42 (Os 16770). V opačném směru nepojede z Rakovníka západu v 6:11 osobní vlak do Mostu (Os 6722/3), ale spěšný vlak 1883 do Prahy.
 • Trať Neratovice – Čelákovice: osobní vlak Brandýs nad Labem (5:02) – Neratovice (5:27, Os 19440) pojede nově v pracovní dny již z Čelákovic, odjezd ve 4:36.

Pardubický kraj

V Pardubickém kraji dojde pouze k dílčím úpravám, které zlepšují a rozšiřují nabídku spojení. Rozsah regionální železniční dopravy se v obvodu Pardubického kraje nepatrně zvýší, regionální spoje ujedou o cca 3,1 tis. vlakokilometrů více.

 • Vzhledem ke zkrácení páru rychlíků Orlice (R 252/253) z původní trasy Pardubice – Wroclaw do trasy Pardubice – Lichkov, dojde k úpravám časů odjezdů vybraných osobních vlaků na trati Ústí nad Orlicí – Lichkov. Osobní vlak, který dosud odjížděl z Ústí nad Orlicí do Klodzka v 17:16 (Os 15123), pojede nově až v 17:45. Tento vlak bude v Ústí nad Orlicí nově navazovat na rychlík z Prahy a Pardubic. Zároveň dojde k minutovým časovým posunům u dalších osobních vlaků na této trati tak, aby byly zachovány přípoje.
 • Osobní vlak trasovaný z Ústí nad Orlicí v 16:43 do Letohradu (Os 20039), který dosud nejezdil v sobotu, pojede nově denně. Denně včetně sobot pojede také osobní vlak v opačném směru z Letohradu do Ústí nad Orlicí v 17:45.
 • V úseku Česká Třebová – Choceň dojde k minutovým úpravám trasy spěšného vlaku Sp 1972, který nově přijede do Chocně v 15:42. Tím dojde k vytvoření nové přípojové vazby k osobnímu vlaku do Vysokého Mýta města. K rozšíření nabídky spojení dojde mezi stanicemi Choceň a Brandýs nad Orlicí. Osobní vlak s odjezdem z Chocně v 19:32 nově pojede po celý týden, večerní spojení z Chocně do Brandýsa nad Orlicí tak bude nově zajištěno zhruba každou hodinu.
 • Trať Žďárec u Skutče – Svitavy: Osobní vlak, který dosud odjížděl z Borové u Poličky do Poličky o víkendech v 7:09 a v pracovní dny v 7:17, pojede nově každý den v 7:10. O víkendech tento vlak nově zajistí přímé spojení z Borové u Poličky do České Třebové.

Ústecký kraj

V Ústeckém kraji dochází jen k malým změnám v jízdním řádu. Na základě požadavku objednatele se zvýší od 1. změny do konce jízdního řádu počet vlakokilometrů o 3 096. Jedná se o rozšíření četnosti jízdy dvou vlaků v úseku Chomutov – Klášterec nad Ohří, které dosud jezdily jen v pracovní dny a od 6. března budou jezdit denně.

 • Osobní vlak s odjezdem z Chomutova do Klášterce nad Ohří ve 21:56 (Os 7066), který dosud jezdil jen v pracovní dny, bude nově jezdit také o víkendech a svátcích. Osobní vlak z Klášterce nad Ohří do Mostu ve 22:20 (Os 7087) nově pojede v úseku Klášterec nad Ohří – Chomutov celotýdenně.
 • Osobní vlak z Klášterce nad Ohří do Chomutova v 6:25 (Os 7065) bude nově zastavovat ve stanici Kadaň-Prunéřov. Odjezd z Kadaně-Prunéřova bude v 6:31 hod. Změny nastávají z podnětu Ústeckého kraje.

Liberecký kraj

V Libereckém kraji se rozsah objednané regionální dopravy nemění, na tratích dojde jen k dílčím změnám, jejichž cílem je zlepšit přípojové vazby.

 • Osobní vlak, který doposud odjížděl z Tanvaldu do Liberce ve 20:40 (Os 16246), nově pojede už z Kořenova (odjezd v 19:50). Důvodem je zlepšení přípojové vazby od vlaku z polské stanice Jelenia Góra. Změna nastává z podnětu Libereckého kraje. V souvislosti s tím bude osobní vlak, který dosud jezdil z Kořenova do Liberce v 19:11 (Os 16244), nově začínat až v Tanvaldu.
 • Vlaky, které odjíždějí z Tanvaldu do Kořenova v 8:54 (Os 16209) a v 10:56 (Os 26205), pojedou v období od 2. dubna do 22. května a od 1. října jen v sobotu, neděle a svátky. Dosud jezdily denně. Naopak vlak z Tanvaldu, který odjíždí do Kořenova v 8:22 (Os 26203), a vlak z Harrachova, který odjíždí do Kořenova v 8:57 (Os 16218), nově pojedou denně. Důvodem je zlepšení přípojů na vlaky do / ze stanice Jelenia Góra. Změny nastávají z podnětu Libereckého kraje.

Karlovarský kraj

V Karlovarském kraji se rozsah objednané regionální dopravy nemění, na vybraných tratích dojde k drobným změnám, jejichž cílem je zlepšit nabídku spojů pro dojíždění za prací.

 • Osobní vlak, který odjíždí z Nejdku do Karlových Varů ve 22:22 (Os 17139), pojede nově také v sobotu a v neděli (původně jezdil jen v pracovní dny). Cílem je zajistit odvoz zaměstnanců z odpolední směny. Naopak osobní vlak, který odjíždí z Nejdku do Karlových Varů ve 21:40 (Os 17113), pojede nově jen v pracovní dny (dosud jezdil denně). Tyto změny vycházejí z požadavku Karlovarského kraje.
 • Osobní vlak, který odjíždí z Hranic v Čechách do Chebu v 16:34 (Os 17217), bude nově řazen ze dvou dvouvozových jednotek Regionova a bude tak mít větší kapacitu (dosud jezdila jen jedna jednotka). Ke změně přistoupil dopravce na základě sčítání cestujících a jejich připomínek.

Plzeňský kraj

Od první změny jízdního řádu dochází k významnějším úpravám pouze na tratích 160 Plzeň – Žatec a 191 Blatná – Nepomuk.Na trati 160 byla prodloužena trasa jednoho páru vlaků z Plas do Žihle a jednoho páru vlaků z Plas do Mladotic. Na trati 191 byl přidán jeden pár vlaků z Nepomuku do Blatné. Prodloužením tras a přidáním vlaků došlo k nárůstu o 7 228 vlakokilometrů, což představuje 0,13 % z celkového objemu.

 • Trať 160 Plzeň – Žatec: Osobní vlak, který odjíždí z Plzně hl.n. do Žihle v 8:17 (Os 7602), nově pojede v úseku Plasy – Žihle také v pracovní dny v období od května do září (dosud jezdil jen v sobotu, neděli a svátek a v pracovní dny v červenci a srpnu). Stejným způsobem bude upraveno datumové omezení obratového osobního vlaku ze Žihle do Plzně v 10:15 (Os 7609). Touto úpravou bylo přidáno 2 314 vlakokilometrů. Další změnou je prodloužení osobního vlaku, který dosud jezdil z Plzně hl.n. do Plas v 10:17 (Os 7664), v pracovní dny, soboty a vybrané svátky  do Mladotic. Ve stejné dny pojede už z Mladotic osobní vlak, který dosud odjížděl z Plas do Plzně ve 12:52 (Os 7667). Touto úpravou bylo přidáno 3 650 vlakokilometrů.
 • Trať 162 Mladotice – Rakovník: V Kralovicích u Rakovníka byla prodloužena přestupní doba mezi osobním vlakem Os 17710 (nově Rakovník 13:21 – Kralovice u Rakovníka 14:03) a autobusovým spojem č. 7 (nově Kralovice u Rakovníka 14:04 – Mladotice 14:25). Autobus dosud jezdil z Kralovic o 3 minuty dříve (ve 14:01). Dále autobusový spoj č. 4 odjede z Mladotic nově v 7:30, do Kralovic u Rakovníka přijede v 7:56. Tím se ve stanici Mladotice prodlouží přestupní doba od osobního vlaku z Plzně (Os 7600) na 2 minuty. K nepatrným posunům časové polohy dojde u vlaků v úseku Kralovice u Rakovníka – Rakovník, přestupové vazby na autobus náhradní dopravy v železniční stanici Kralovice u Rakovníka zůstanou zachovány.
 • Trať 182 Poběžovice – Staňkov: Osobní vlak, který odjíždí ze Staňkova do Poběžovic v 6:58 (Os 17400), nově pojede v úseku Staňkov – Horšovský Týn o 3 minuty dříve, tj. ze Staňkova v 6:55. Z Horšovského Týna do Poběžovic pojede vlak jako doposud. Důvodem je zajištění plynulého křižování ve stanici Horšovský Týn.
 • Trať 184 Domažlice – Planá u Mariánských Lázní: osobní vlak, který dosud odjížděl z Tachova do Plané u Mariánských Lázní ve 14:23 (Os 27574), bude z Tachova nově odjíždět o 14 minut později, tj. až ve 14:37. Díky této změně budou odjezd vlaku lépe stíhat školáci.
 • Trať 185 Domažlice – Horažďovice předměstí: Osobní vlaky z Horažďovic předměstí do Horažďovic v 16:53 (Os 17584) a z Horažďovic zpět do Horažďovic předměstí v 17:03 (Os 17585) nově nepojedou o sobotách (dosud jezdily denně). K rozšíření provozu naopak dojde u osobních vlaků z Horažďovic předměstí do Horažďovic v 18:53 (Os 17586) a z Horažďovic do Horažďovic předměstí v 19:03 (Os 17587), které nově pojedou také v neděli a vybrané svátky (dosud jezdily jen v pracovní dny). Osobní vlak z Klatov do Horažďovic předměstí v 17:15 (Os 17515) bude o svátcích posílen o jeden motorový vůz.
 • Trať 191 Nepomuk – Blatná: Mezi Blatnou a Nepomukem pojede každý pátek (kromě 28. října a 18. listopadu) a také 27. října a 16. listopadu nový pár osobních vlaků se samoobslužným způsobem odbavení. Odjezd z Blatné bude ve 13:45, z Nepomuku ve 14:35. Tyto vlaky budou v Nepomuku navazovat na rychlík Plzeň – České Budějovice. Zavedením tohoto nového páru vlaků bylo přidáno 1 264 vlakokilometrů.
Jihočeský kraj

V Jihočeském kraji dochází k mírnému nárůstu objednávky, a to na trati 191 Nepomuk – Blatná o 712 vlakokilometrů (úsek na území Jihočeského kraje) a na trati 197 Číčenice – Nové Údolí o 1 278 vlakokilometrů. Celkem tedy nárůst činí 1 990 vlakokilometrů (ve vztahu k objednávce pro rok 2011 jde o nárůst o 0,04 %).

 • Na trati 191 Nepomuk – Blatná pojede v pátek nový pár vlaků: Os 27918 Nepomuk – Blatná (odj. 14:35) a Os 27921 Blatná – Nepomuk (odj. 13:45). Tyto spoje zlepšují návaznost od dálkové dopravy ze směru Plzeň a slouží zejména pro dopravu studentů ze škol.
 • Na trati 197 Číčenice – Nové Údolí bude reorganizována školní doprava žáků 1. stupně ze ZŠ Volary do obce Stožec: ve dnech školního vyučování pojede z Volar ve 13:50 nový vlak do Stožce (Os 18078). Změnu požadovala obec Stožec.
 • Trať 195 Lipno nad Vltavou – Rybník: spěšný vlak ČD YETTI (Sp 1762/3) z Lipna nad Vltavou do Tábora (odjezd z Lipna v 17:02) nově staví na zastávce Těchoraz. Změnu požadovalo město Vyšší Brod.
 • Trať 196 České Budějovice – Summerau: z Rybníka do Horního Dvořiště pojede o nedělích a svátcích v 17:55 nový osobní vlak (Os 8561). Jde o zveřejněnou soupravovou jízdu.
 • Trať 220 Praha – České Budějovice: víkendovýspěšný vlak z Lipna nad Vltavou do Tábora ČD YETTI (Sp 1752) pojede od 2. dubna nově jen do Českých Budějovic. V úseku České Budějovice – Tábor bude nahrazen novým osobním vlakem Os 8226 s odjezdem z Českých Budějovic ve 20:19 (spěšný vlak odjížděl v 18:58). Tento vlak bude jezdit o víkendech a svátcích a bude zastavovat ve všech stanicích a zastávkách. Změna nastane na základě dohody s objednatelem a jde o kompromis mezi požadavkem obcí a marketingovými aktivitami ČD.

Olomoucký kraj

V Olomouckém kraji se rozsah objednané regionální dopravy nemění, na tratích dojde jen k dílčím změnám, jejichž cílem je zlepšit přípojové vazby a zajistit spojení bez přestupu.

 • Na trati z Olomouce do Šumperku bude nově zastavovat spěšný vlak (Sp 1633) v 17:02 v Troubelicích.
 • Osobní vlak z Jeseníka do Šumperka v 18:55 (Os 3616) bude nově jezdit v úseku Jeseník – Lipová Lázně denně (dosud v tomto úseku nejezdil v neděli).
 • Osobní vlak (Os 3605) nepojede v sobotu mezi Šumperkem (odjezd 5:34) a Bludovem. U sobotního spoje ze Šumperka v 5:27 bude řazen přímý vůz (Os 3733/3605 ze Šumperka před Bludov
 • do Jeseníku). Cestující tak nebudou muset v Bludově přestupovat.
 • Z důvodu zkrácení čekací doby v Bludově bude uspíšen odjezd osobního vlaku 13005 ze Šumperka. Nově pojede již v 7:30, do Zábřehu na Moravě dojede v 7:54.

Moravskoslezský kraj

V Moravskoslezském kraji se rozsah objednané regionální dopravy nemění, na tratích dojde jen k dílčím změnám na základě požadavků cestujících, z důvodu zajištění lepších přestupů. Ruší se dva mezinárodní osobní vlaky mezi Bohumínem a Katovicemi.

 • Z důvodu zrušení dvou mezinárodních osobních vlaků polskou stranou již od platnosti nového jízdního řádu, nebudou již dále vedeny dva osobní vlaky. Jde o osobní vlaky z Katovic do Bohumína v 9:54 (Os 3353) a z Bohumína do Katovic ve 14:16 (Os 3354).
 • Pro navázání autobusového přípoje v Chuchelné se o tři minuty posouvá odjezd osobního vlaku Os 13456 z Chuchelné do Kravař ve Slezsku. Nově pojede v 7:36.
 • Uspíšen je osobní vlak na trati z Českého Těšína do Frýdku-Místku. Nově pojede osobní vlak Os 12838 v úseku z Českého Těšína do Hnojníku o tři minuty dříve, tedy ve 22:53, z Hnojníku již v původním čase 23:15. Důvodem je zajištění přestupu na autobusový přípoj ve Stříteži u Českého Těšína.
 • Na základě připomínek cestujících, pro zlepšení odvozu pracujících po noční směně, se posouvá odjezd osobního vlaku Os 3165 na trati z Valašského Meziříčí do Ostravy, a to v úseku mezi Valašským Meziříčím a Hostašovicemi o 3 minuty. Odjíždět z Valašského Meziříčí bude v 6:09, z Hostašovic pak již stejně v 6:21.

Jihomoravský kraj

Na jižní Moravě se na základě objednávky Jihomoravského kraje provedla některá úsporná opatření v regionální dopravě. Dochází ke zrušení méně využívaných spojů v méně frekventovaných časech.

 • O víkendech nově nepojedou z Moravských Bránic osobní vlaky do Moravského Krumlova ve 12:29 a do Ivančic ve 13:31. Obdobně nepojedou o víkendech ani dva osobní vlaky v opačném směru: z Moravského Krumlova do Moravských Bránic ve 13:17 a z Ivančic do Moravských Bránic ve 14:16.
 • K částečnému omezení dochází mezi Znojmem a Vídní. Ruší se první ranní spojení Znojma s Vídní v 5:31, v opačném směru pak poslední vlak z Vídně, který nyní přijíždí do Znojma ve 20:34.
 • Nově nepojede poslední pár sobotních vlaků z Břeclavi ve 22:38 do Vranovic a zpět z Vranovic ve 23:46
 • do Břeclavi.
 • Dochází k redukci páru vlaků v pracovní dny mezi Letovicemi a Skalicí nad Svitavou. Nově nepojede osobní vlak z Letovic v 17:21 a v opačném směru ze Skalice v 18:25.
 • K úpravě dochází také u spojení mezi Hodonínem a Břeclaví. V pracovní dny nově nepojede pár večerních spojů: z Hodonína do Břeclavi ve 20:02 a z Břeclavi do Hodonína ve 22:35 z Břeclavi.
 • K několikaminutovému posunu dochází u spěšného vlaku Sp 1778 Pernštejn, který nově odjede z brněnského hlavního nádraží do Žďáru nad Sázavou již v 8:12 (dosud v 8:16).
 • Osobní vlak, který dosud odjížděl z Brna hl.n. do Břeclavi v 5:12 (Os 4611), pojede nově o tři minuty později v celé své trase. Odjezd vlaku z Brna hl.n. bude nově v 5:15, příjezd do Břeclavi v 6:20 hod.
 • Nedělní provoz na trati 342 Moravský Písek – Bzenec bude nově zahájen až od 13 hodin.Rozcestník ČD

Osobní doprava, informace pro cestující, www.cd.cz

Nákladní doprava, informace pro partnery, www.cdcargo.cz

Centrální zákaznický servis
+420 221 111 122

On-line formulář
Pošlete nám dotaz nebo připomínku e-mailem.
Oznámení podvodu
Podnět k prošetření podvodu a nekalého jednání
Online formulář NAD
Přihlaste se do systému náhradní autobusové dopravy